Консультації з громадськістю

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю на 2023 рік


№ з/п

Питання або проект нормативно-правового акту


Захід, що проводитиметься

у рамках консультацій з громадськістю

Строк проведення консультацій

 

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, прийнята за результатами консультацій

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, електронна адреса)


1

2

3

4

5

6

1.

Про підсумки роботи з питань запобігання жебракуванню, бродяжництву, бездоглядності, профілактики правопорушень та злочинності серед дітей за 2022 рік

Засідання координаційної ради у справах дітей при обласній військовій адміністрації, висвітлення у засобах масової інформації шляхом розміщення у спеціальних рубриках на веб-сайтах органів вико-навчої влади

I квартал

Сім’ї, у яких діти опинилися у складних життєвих обставинах, діти , які опинились у конфлікті із законом

Служба у справах дітей обласної військової адміністрації

e-mail: usn-tsa@carpathia.gov.ua

2.

Про роботу з дітьми, що проживають у сім’ях, які опинилися в складних життєвих обставинах. Хід виконання законодавства щодо попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми

Засідання координа-ційної ради у справах дітей при обласній військовій адміністрації, висвітлення у засобах масової інформації шляхом розміщення у спеціальних рубриках на веб-сайтах органів вико-навчої влади

I квартал

Сім’ї, у яких діти опинилися у складних життєвих обставинах

Служба у справах дітей обласної військової адміністрації

e-mail: usn-tsa@carpathia.gov.ua

3.

Про розгляд матеріалів з надання територіям з пралісовими лісовими ділянками статусу об’єктів природно-заповідного фонду

Засідання за круглим столом

Протягом року

Представники громадських організацій природо охоронного спрямування

Департамент екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації

e-mail: central@ecozakarpat.gov.ua

4.

Про використання бюджетних коштів та виконання регіональних програм у 2022 році

Електронне консультування (громадське обговорення)

Лютий - березень

Мешканці області

Департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації

e-mail: depsoc@carpathia.gov.ua

5.

Гармонійний розвиток державно-церковних та міжконфесійних відносин в області

Міжконфесійна Духовна Рада Закарпаття

Лютий,

жовтень


Представники обласної військової адміністрації, члени Міжконфесійної Духовної Ради Закарпаття

Департамент стратегічних комунікацій, національностей та релігій обласної військової адміністрації

e-mail: vn_pol@carpathia.gov.ua

6.

Про розвиток прикордонної інфраструктури

Електронне консультування (громадське обговорення)

Травень

Районні військові адміністрації, міськвиконкоми, виконавчі органи місцевих рад (ОТГ)


Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення обласної військової адміністрації

e-mail: odainfra@carpathia.gov.ua

7.

Проект Антикорупційної програми Закарпатської обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації

на 2023 рік

Громадське обгово-рення, засідання за круглим столом

Березень

Громадськість, представники Громадської ради при Закарпатській обласній державній адміністрації - обласній військовій адміністрації


Сектор запобігання і виявлення корупції обласної військової адміністрації

e-mail: zakprav@carpathia.gov.ua

8.

Про профорієнтаційні заходи з метою популяризації робітничих професій

Зустріч із громадсь-кістю

Березень – червень

Випускники закладів освіти, батьківська громадськість

Департамент освіти і науки, молоді та спорту обласної військової адміністрації

e-mail: depon@carpathia.gov.ua


9.

Стан захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у сімейних формах виховання

Засідання координа-ційної ради у справах дітей при обласній військовій адміністрації, висві-тлення у засобах масової інформації шляхом розміщення у спеціальних рубриках на веб-сайтах органів виконавчої влади

ІI квартал


Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сімей, під опікою/піклуванням та усиновлення

Служба у справах дітей обласної військової адміністрації


e-mail: usn-tsa@carpathia.gov.ua

11.

Реформування системи інституційного догляду і виховання дітей.

Засідання координа-ційної ради у справах дітей при облдержадміністрації та між-відомчій робочій групі з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, висвітлення у засобах масової інформації шляхом розміщення на веб-сайтах органів виконавчої влади

ІIІ квартал

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають на утриманні інтернатних закладів або в яких є ризик потрапляння в інтернатні заклади

Служба у справах дітей облдерж-адміністрації обласної військової адміністрації

e-mail: usn-tsa@carpathia.gov.ua

12.

Про хід виконання обласних освітянських програм

Звітування на сесії обласної ради

Квітень

Учнівська та студентська молодь, педагогічна громадськість

Департамент освіти і науки, молоді та спорту обласної військової адміністрації

e-mail: depon@carpathia.gov.ua


13.

Про підготовку до оздоровлення дітей

Електронне консультування (громадське обговорення)

Травень

Батьки дітей пільгових категорій

Департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації

e-mail: depsoc@carpathia.gov.ua

14.

Про звіт керівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти

Електронне консультування (громадське обговорення)

Червень – серпень

Трудові колективи, батьківська громадськість, органи управління освітою

Департамент освіти і науки, молоді та спорту обласної військової адміністрації

e-mail: depon@carpathia.gov.ua


15.

Профілактика злочинності серед дітей за підсумками першого півріччя 2023 року

Засідання координаційної ради у справах дітей при обласної військової адміністрації, висві-тлення у засобах масової інформації шляхом розміщення у спеціальних рубриках на веб-сайтах органів виконавчої влади

ІІІ квартал

Сім’ї, у яких діти опинилися у складних життєвих обставинах, діти, які опинились у конфлікті із законом

Служба у справах дітей облдерж-адміністрації обласної військової адміністрації

e-mail: usn-tsa@carpathia.gov.ua

16.

Стан захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в інтернатних закладах області

Засідання координаційної ради у справах дітей при облдерж-адміністрації, висві-тлення у засобах масової інформації шляхом розміщення у спеціальних рубриках на веб-сайтах органів виконавчої влади

ІІІ квартал

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають в інтернатних закладах

Служба у справах дітей облдерж-адміністрації обласної військової адміністрації

e-mail: usn-tsa@carpathia.gov.ua

17.

Виконання заходів Регіонального плану із реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Закарпатській області на 2019 – 2026 роки

Висвітлення у засобах масової інформації шляхом розміщення у спеціальних рубриках на веб-сайтах органів виконавчої влади

ІV квартал

Сім’ї, у яких діти опинилися у складних життєвих обставинах

Служба у справах дітей облдерж-адміністрації обласної військової адміністрації

e-mail: usn-tsa@carpathia.gov.ua

18.

Про проведення інформаційної акції до Всесвітнього дня боротьби із торгівлею людьми

Розширене засідання координаційної ради

Липень

Суб’єкти взаємодії

Департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації

e-mail: depsoc@carpathia.gov.ua

19.

Про виконання заходів Регіональної програми „Молодь Закарпаття” на 2021 – 2025 роки

Засідання за круглим столом

Серпень –вересень

Громадські організації, учнівське та студентське самоврядування

Департамент освіти і науки, молоді та спорту обласної військової адміністрації

e-mail: depon@carpathia.gov.ua


20.

Про виконання заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту в Закарпатській області на період до 2025 року

Анонсування та опра-цювання поданих про-позицій зацікавлених сторін (листування), схвалення їх колегією управління молоді та спорту

Серпень –вересень

Громадські організації фіз-культурно-спортивного спрямування, спортивні федерації, спортсмени резервного спорту та спорту вищої майстерності, ветерани спор-ту, тренери, працівники спортивної медицини, дитячо-юнацькі спортивні школи.

Департамент освіти і науки, молоді та спорту обласної військової адміністрації

 e-mail: depon@carpathia.gov.ua


21.

Про виконання заходів Регіональної програми „Спортивний майданчик” на 2021 – 2025 роки

Анонсування та опрацювання поданих про-позицій зацікавлених сторін (листування), схвалення їх колегією управління молоді та спорту

Серпень –вересень

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування адміністративно-територіальних одиниць області

Департамент освіти і науки, молоді та спорту обласної військової адміністрації

e-mail: depon@carpathia.gov.ua


22.

Дотримання чинного законодавства щодо охорони праці та працевлаштування дітей на підприємствах, установах та організаціях

Засідання координа-ційної ради у справах дітей при обласної військової адміністрації, висві-тлення у засобах масової інформації шляхом розміщення у спеціальних рубриках на веб-сайтах органів виконавчої влади

IV квартал

Діти, які працюють або мають намір працевлаштуватися

Служба у справах дітей облдерж-адміністрації обласної військової адміністрації

e-mail: usn-tsa@carpathia.gov.ua

23.

Дотримання вимог Закону України „Про освіту” у частині охоплення навчанням дітей та учнівської молоді

Засідання координа-ційної ради у справах дітей при обласної військової адміністрації, висві-тлення у засобах масової інформації шляхом розміщення у спеціальних рубриках на веб-сайтах органів виконавчої влади


IV квартал

Діти шкільного віку

Служба у справах дітей облдерж-адміністрації обласної військової адміністрації

e-mail: usn-tsa@carpathia.gov.ua

24.

Обговорення актуальних питань захисту прав дітей, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

Засідання за круглим столом батьків-вихователів, прийомних батьків на тему: „Кожній дитині – родину”

IV квартал

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу та прийомні батьки

Служба у справах дітей облдерж-адміністрації обласної військової адміністрації

e-mail: usn-tsa@carpathia.gov.ua

25.

Про проведення акції „16 днів проти насильства”

Електронне консультування (громадське обговорення)

Жовтень

Мешканці області

Департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації

e-mail: depsoc@carpathia.gov.ua

26.

Про звіт щодо ходу реалізації Програми підтримки видання творів місцевих авторів, популяризації закарпатської книги та сприяння книго-розповсюдженню на 2021 – 2023 роки

Електронні консультації

Листопад – грудень

Творча інтелігенція, громадськість

Департамент стратегічних комунікацій, національностей та релігій обласної військової адміністрації

e-mail: vn_pol@carpathia.gov.ua

27.

Про звіт щодо ходу реалізації Регіональної програми із забез-печення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 2021 – 2023 роки

Електронні консультації

Листопад – грудень

Творча інтелігенція, громадськість

Департамент стратегічних комунікацій, національностей та релігій обласної військової адміністрації

e-mail: vn_pol@carpathia.gov.ua

28.

Про звіт щодо ходу реалізації Програми підтримки розвитку інформаційної галузі Закарпаття на 2021 – 2023 роки

Електронні консультації

Листопад – грудень

Широкі кола громадськості

Департамент стратегічних комунікацій, національностей та релігій обласної військової адміністрації

e-mail: vn_pol@carpathia.gov.ua

29.

День ліквідатора наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Зустріч з активом громадських органі-зацій чорнобильців

грудень

Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації

e-mail: depsoc@carpathia.gov.ua

30.

Розгляд питання поводження з відходами на території області

Засідання за круглим столом

Упродовж року, у разі потреби

Органи місцевого самоврядування, зацікавлена громадськість

Департамент екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації

e-mail: central@ecozakarpat.gov.ua

31.

Засідання робочої групи з питань розроблення Регіонального плану управління відходами

Засідання робочої групи

Упродовж року, у разі потреби

Представники органів місцевого самоврядування та члени робочої групи

Департамент екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації

e-mail: central@ecozakarpat.gov.ua

32.

Про стан виконання у 2022 році Програми охорони навколишнього природнього середовища Закарпатської області на 2021-2023 роки

Електронні консультації

Січень - травень

Органи місцевого самоврядування, зацікавлена громадськість

Департамент екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації

e-mail: central@ecozakarpat.gov.ua

33.

Про стан виконання у 2022 році цільової програми «Тепла оселя» з підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків у Закарпатській області, які беруть участь у програмі «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності», на 2022-2023 роки

Засідання робочої групи

Протягом року

Органи місцевого самоврядування, зацікавлена громадськість

Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації

e-mail: oblcomhosp@carpathia.gov.ua

34.

Співробітництво місцевих органів влади з організаціями і установами регіону у сфері розроблення та реалізацій транскордонних проектів та залучення міжнародної технічної допомоги

Проведення засідань за круглим столом. Забез-печення наповнення тематичних сторінок (рубрик), розміщення посилань на тематичні інтернет-ресурси на офіційному веб-порталі облдержадміністрації та сторінці у соціальній мережі Facebook

Протягом року

Місцеві органи влади, органи місцевого самоврядування, організації та установи області, громадські органі-зації

Управління єврорегіональної співпраці обласної військової адміністрації

e-mail: uzez@carpathia.gov.ua

 

35.

Про результати виконання обласних Програм агропромислового комплексу

Засідання робочої групи

Протягом року

Суб'єкти господарювання

Громадська рада при обласній державній адміністрації - обласної військової адміністрації

Департамент агропромислового розвитку обласної військової адміністрації

e-mail: depapr@carpathia.gov.uaOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux