Консультації з громадськістю

Орієнтовний план проведення консультацій із громадськістю на 2022 рік


№ з/п

Питання або проект нормативно-правового акту


Заходи, що проводитимуться

у рамках консультацій з громадськістю

Строки проведення консультацій

 

Соціальні групи населення та зацікавлені сторони, на які поширюватиметься дія рішення, прийнятого за результатами консультацій


Контактні дані структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій, електронна адреса

1.

Про підсумки роботи з питань запобігання жебракуванню, бродяж-ництву, бездоглядності, профілак-тики правопорушень та злочинності серед дітей за 2021 рік

Засідання координаційної ради у справах дітей при облдержадміністрації, висвітлення у засобах масової інформації шляхом розміщення у спеціальних рубриках на веб-порталах органів виконавчої влади

I квартал

Сім’ї, у яких діти опинилися у складних життєвих обставинах

Служба у справах дітей облдержадміністрації,

e-mail: usn-tsa@carpathia.gov.ua

2.

Про стан виконання у 2021 році Програми розвитку прикордонної інфраструктури в Закарпатській області на 2018 – 2022 роки

Оприлюднення відповідного проекту рішення для публічного громадського обговорення на офіційних веб-сайтах облдержадміністрації та обласної ради

І квартал

Райдержадміністрації, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ)


Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення облдержадміністрації,

e-mail: odainfra@carpathia.gov.ua

3.

Про розгляд матеріалів щодо надання територіям з пралісовими лісовими ділянками статусу об’єктів природно-заповідного фонду

Засідання за круглим столом

І квартал

Представники громадських організацій природоохоронного спрямування

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації,

e-mail: central@ecozakarpat.gov.ua

4.

Звіт про результати виконання „Регіональної програми забезпе-чення прав дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018 – 2025 роки” у 2021 році

Висвітлення у засобах масової інформації шляхом розміщення у спеціальних рубриках на веб-порталах органів виконавчої влади

І квартал

Сім’ї, у яких діти опинилися у складних життєвих обставинах, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

Служба у справах дітей облдержадміністрації,

e-mail: usn-tsa@carpathia.gov.ua

5.

Про використання бюджетних коштів та виконання регіональних програм у 2021 році

Електронне консультування (громадське обговорення)

Лютий

Мешканці області

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,

e-mail: depsoc@carpathia.gov.ua

6.

Про роботу з дітьми, що проживають у сім’ях, які опинилися у складних життєвих обставинах. Хід виконання законодавства щодо попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми

Засідання координаційної ради у справах дітей при облдержадміністрації, висвітлення у засобах масової інформації шляхом розміщення у спеціальних рубриках на веб-порталах органів виконавчої влади

I квартал

Сім’ї, у яких діти опинилися у складних життєвих обставинах

Служба у справах дітей облдержадміністрації,

e-mail: usn-tsa@carpathia.gov.ua

7.

Моніторинг та оцінка виконання заходів Регіонального плану із реформування системи інституцій-ного догляду та виховання дітей у Закарпатській області на 2019 – 2026 роки

Висвітлення у засобах масової інформації шляхом розміщення у спеціальних рубриках на веб-порталах органів виконавчої влади

І квартал

Сім’ї, у яких діти опинилися у складних життєвих обставинах

Служба у справах дітей облдержадміністрації,

e-mail: usn-tsa@carpathia.gov.ua

8.

Гармонійний розвиток державно-церковних та міжконфесійних відносин в області

Міжконфесійна Духовна Рада Закарпаття

Лютий,

жовтень


Представники облдержадміністрації, члени Міжконфесійної Духовної Ради Закарпаття

Департамент культури, національностей та релігій облдержадміністрації,

email: culture@carpathia.gov.ua

9.

Про стан виконання заходів Регіональної Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2019 – 2022 роки

Оприлюднення відповідного проекту рішення для публічного громадського обговорення на офіційних веб-сайтах облдержадміністрації та обласної ради

Березень

Райдержадміністрації, виконавчі комітети місцевих рад (ТГ)


Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення облдержадміністрації,

e-mail: odainfra@carpathia.gov.ua

10.

Про раціональне використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на створення освітнього простору

Колегія облдержадміністрації

Березень

Педагогічна та батьківська громадськість

Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації,

e-mail: depon@carpathia.gov.ua

11.

Антикорупційна Програма Закар-патської обласної державної адміністрації на 2022 – 2023 роки

Громадське обговорення, засідання за круглим столом

Березень

Громадськість, представники Громадської ради при Закарпатській обласній державній адміністрації

Відділ запобігання і виявлення корупції облдержадміністрації,

e-mail: zakprav@carpathia.gov.ua

12.

Про профорієнтаційні заходи з метою популяризації робітничих професій

Зустріч із громадськістю

Березень – червень

Випускники закладів освіти, батьківська громадськість, представники Громадської ради при Закарпатській обласній державній адміністрації

Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації,

e-mail: depon@carpathia.gov.ua

13.

Залучення ромських національно-культурних товариств та лідерів ромських поселень до громадської оцінки ефективності здійснення плану заходів щодо реалізації в області Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2022 року

Міжвідомча робоча група з питань виконання плану заходів з реалізації області Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2022 року

Березень,

жовтень

Громадські об’єднання ромів, представники облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів місцевих рад (ТГ)

Департамент культури, національностей та релігій облдержадміністрації,

email: culture@carpathia.gov.ua

14.

Про стан захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у сімейних формах виховання

Засідання координаційної ради у справах дітей при облдержадміністрації, висвітлення у засобах масової інформації шляхом розміщення у спеціальних рубриках на веб-порталах органів виконавчої влади

ІI квартал


Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, під опікою, піклуванням та усиновлення

Служба у справах дітей облдержадміністрації,

e-mail: usn-tsa@carpathia.gov.ua

15.

Запровадження послуги патронату над дитиною

Засідання координаційної ради у справах дітей при облдержадміністрації та міжвідомчої робочої групи з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, висвітлення у засобах масової інформації шляхом розміщення на веб-порталах органів виконавчої влади

ІI квартал

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають на утриманні інтернатних закладів або у яких є ризик потрапляння в інтернатні заклади

Служба у справах дітей облдержадміністрації,

e-mail: usn-tsa@carpathia.gov.ua

16.

Про хід виконання обласних освітніх програм

Звітування на сесії обласної ради

Квітень

Учнівська та студентська молодь, педагогічна громадськість

Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації,

e-mail: depon@carpathia.gov.ua

17.

Про врахування громадських інтересів під час здійснення заходів щодо забезпечення доступності осіб з обмеженою фізичною можливістю до об’єктів соціально-побутової інфраструктури

Засідання обласної робочої групи з питань доступності осіб з обмеженою фізичною можливістю до об’єктів соціально-побутової інфраструктури

Травень,

жовтень

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та всі зацікавлені особи, зокрема представники громадських організацій осіб з обмеженими фізичними можливостями

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,

e-mail: oblarch@carpathia.gov.ua

18.

Про звіт керівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти

Електронне консульту-вання (громадське обговорення)

Червень – серпень

Трудові колективи, батьківська громадськість, органи управління освітою

Департамент освіти і науки, молоді а спорту облдержадміністрації,

e-mail: depon@carpathia.gov.ua

19.

Профілактика злочинності серед дітей за підсумками першого півріччя 2022 року

Засідання координаційної ради у справах дітей при облдержадміністрації, висвітлення у засобах масової інформації шляхом розміщення у спеціальних рубриках на веб-порталах органів виконавчої влади

ІІІ квартал

Сім’ї, у яких діти опинилися у складних життєвих обставинах

Служба у справах дітей облдержадміністрації,

e-mail: usn-tsa@carpathia.gov.ua

20.

Про стан захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в інтернатних закладах області

Засідання координаційної ради у справах дітей при облдержадміністрації, висвітлення у засобах масової інформації шляхом розміщення у спеціальних рубриках на веб-порталах органів виконавчої влади

ІІІ квартал

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають в інтернатних закладах

Служба у справах дітей облдержадміністрації,

e-mail: usn-tsa@carpathia.gov.ua

21.

Про проведення інформаційної акції до Всесвітнього дня боротьби із торгівлею людьми

Розширене засідання координаційної ради

Липень

Суб’єкти взаємодії

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,

e-mail: depsoc@carpathia.gov.ua

22.

Обговорення Регіональної програми „Молодь Закарпаття” на 2021 – 2025 роки

Засідання за круглим столом

Серпень –вересень

Громадські організації, учнівське та студентське самоврядування


Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації,

e-mail: depon@carpathia.gov.ua

23.

Обговорення Програми розвитку фізичної культури і спорту в Закарпатській області на період до 2025 року

Анонсування та опрацювання поданих пропозицій зацікавлених сторін (листування), схвалення їх колегією управління молоді та спорту департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації

Серпень –вересень

Громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування, спортивні федерації, спортсмени резервного спорту та спорту вищої майстерності, ветерани спорту, тренери, працівники спортивної медицини, дитячо-юнацькі спортивні школи

Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації,

e-mail: depon@carpathia.gov.ua

24.

Обговорення Регіональної програми „Спортивний майданчик” на 2021 – 2025 роки

Анонсування та опрацювання поданих пропозицій зацікавлених сторін (листування), схвалення їх колегією управління молоді та спорту департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації

Серпень –вересень

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування адміністративно-територіальних одиниць області

Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації,

e-mail: depon@carpathia.gov.ua

25.

Про державні гарантії, пільги та субсидії

Електронне консультування (громадське обговорення)

Вересень

Мешканці області

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,

e-mail: depsoc@carpathia.gov.ua

26.

Дотримання чинного законодавства щодо охорони праці та працевлаштування дітей на підприємствах, установах та організаціях

Засідання координаційної ради у справах дітей при облдержадміністрації, висвітлення у засобах масової інформації шляхом розміщення у спеціальних рубриках на веб-порталах органів виконавчої влади

IV квартал

Діти, які працюють або мають намір працевлаштуватися

Служба у справах дітей облдержадміністрації,

e-mail: usn-tsa@carpathia.gov.ua

27.

Дотримання вимог Закону України „Про освіту” у частині охоплення навчанням дітей та учнівської молоді

Засідання координаційної ради у справах дітей при облдержадміністрації, висвітлення у засобах масової інформації шляхом розміщення у спеціальних рубриках на веб-порталах органів виконавчої влади

IV квартал

Діти школоповинного віку

Служба у справах дітей облдержадміністрації,

e-mail: usn-tsa@carpathia.gov.ua

28.

Про проведення акції „16 днів проти насильства”

Електронне консультування (громадське обговорення)

Жовтень

Мешканці області

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,

e-mail: depsoc@carpathia.gov.ua

29.

Про звіт щодо реалізації Програми підтримки видання творів місцевих авторів, популяризації закарпатсь-кої книги та сприяння книго-розповсюдженню на 2021 – 2023 роки

Електронні консультації

Листопад – грудень

Творча інтелігенція, громадськість

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

e-mail: vn_pol@carpathia.gov.ua

30.

Про звіт щодо реалізації Регіональної програми із забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 2022 – 2024 роки

Електронні консультації

Листопад – грудень

Творча інтелігенція, громадськість

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

e-mail: vn_pol@carpathia.gov.ua

31.

Про звіт щодо реалізації Програми підтримки розвитку інформаційної галузі Закарпаття на 2021 – 2023 роки

Електронні консультації

Листопад – грудень

Громадськість

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

e-mail: vn_pol@carpathia.gov.ua

32.

Обговорення актуальних питань захисту прав національних меншин, стану справ та перспектив реалізації в області державної політики у сфері міжнаціональних відносин

Засідання за круглим столом на тему: „Про стан та перспективи реалізації в області державної політики у сфері міжнаціональних відносин”

Грудень

Представники облдержадміністрації, управління національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів місцевих рад (ТГ), громадських організацій національних меншин, Центру культур національних меншин Закарпаття

Департамент культури, національностей та релігій облдержадміністрації,

email: culture@carpathia.gov.ua

33.

День ліквідатора наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Зустріч з активом громадських організацій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Грудень

Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,

e-mail: depsoc@carpathia.gov.ua

34.

Розгляд питання про поводження з відходами на території області

Засідання за круглим столом

Протягом року, за потреби

Органи місцевого самоврядування, зацікавлена громадськість

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації,

e-mail: central@ecozakarpat.gov.ua

35.

Засідання робочої групи щодо функціонування і паспортизації діючих місць видалення відходів

Засідання робочої групи

Протягом року, за потреби

Представники органів місцевого самоврядування та члени робочої групи

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації,

e-mail: central@ecozakarpat.gov.ua

36.

Засідання робочої групи з питань розроблення Регіонального плану управління відходами

Засідання робочої групи

Протягом року, за потреби

Представники органів місцевого самоврядування та члени робочої групи

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації,

e-mail: central@ecozakarpat.gov.uaOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux