Освіта і наука в умовах воєнного стану – актуальна інформація для ВПО
опубліковано 15 липня 2022 року о 14:57

Як зарахувати дітей із числа ВПО до закладів дошкільної освіти? Як здійснюється дистанційна освіта для дітей дошкільного віку?

Відповідно пунктів 8, 9 Положення про заклад дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.03 № 305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.21 № 86), зарахування дітей до державного (комунального) закладу дошкільної освіти здійснюється керівником такого закладу протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини. Прийом заяв про зарахування дітей до державного (комунального) закладу дошкільної освіти може організовуватися з використанням системи електронної реєстрації, запровадженої згідно з рішенням відповідного засновника державного (комунального) закладу дошкільної освіти. Зарахування дитини здійснюється згідно з відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти.

До заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти додаються: копія свідоцтва про народження дитини; медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.

Відповідно до частини дев'ятої статті 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» ОМС в межах своїх повноважень:

- забезпечують надання медичної допомоги в комунальних закладах охорони здоров’я з урахуванням відомостей про ВПО, які тимчасово проживають (перебувають) у відповідному населеному пункті;

- забезпечують влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади комунальної форми власності.

МОН було підготовлено лист від 17.03.22 №1/3475-22 «Про зарахування до закладів дошкільної освіти дітей із числа внутрішньо переміщених осіб» з проханням до територіальних громад швидко реагувати на потреби найменших громадян України та сприяти зарахуванню дітей дошкільного віку, із числа ВПО, до закладів освіти відповідно до підпункту сьомого пункту 10 Положення про заклад дошкільної освіти.

До того ж ЮНІСЕФ і МОН запустили дитячий онлайн-садок НУМО з метою організації освітнього процесу дистанційно, як альтернативи для здобуття дошкільної освіти дітьми відповідного віку.

Яким чином здійснюється організація освітнього процесу для дітей дошкільного віку в умовах воєнного стану?

Є заклади, які працюють у звичному режимі. Відповідно до статті 18 та частини другої статті 19 Закону України «Про дошкільну освіту» прийняття рішення про функціонування та режим роботи закладу дошкільної освіти, у тому числі створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти, належить до повноважень органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

МОН підготовлено та надіслано керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської військових адміністрацій лист від 02.04.22 № 1/3845-22 «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні», у змісті якого надано рекомендації щодо:

- організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти під час дії правового режиму воєнного стану (очний, дистанційний, змішаний).

- організації освітнього процесу на всіх рівнях освіти.

- участі інститутів післядипломної педагогічної освіти, керівників, вихователів та батьків у забезпеченні якості дошкільної освіти в умовах війни.

- плану дій вихователя закладу дошкільної освіти у випадку надзвичайної ситуації.

Які необхідно подати документи для зарахування дитини з ООП до інклюзивної групи, якщо вона тимчасово переїхала з окупованої території?

На підставі заяви одного з батьків (інших законних представників) дитини з ООП та висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, наданого інклюзивно-ресурсним центром, керівник ЗДО утворює інклюзивну групу та організовує інклюзивне навчання з урахуванням рівня підтримки, рекомендованого інклюзивно-ресурсним центром (постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.19 № 530 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти»).

Під час дії воєнного стану для створення інклюзивної групи додатково подається, у разі наявності, довідка про взяття на облік ВПО (постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.14 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»).

Інклюзивна група утворюється на період дії довідки про взяття на облік ВПО або до моменту виїзду особи з ООП до іншого місця проживання.

Відповідні рекомендації щодо організації освітнього процесу для осіб з ООП, які переїхали на тимчасове проживання до інших регіонів України, надано листом МОН від 28.03.22 № 1/3710-22.

Для зарахування дитини до спеціальної та інклюзивної групи ЗДО необхідно висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. Як його можна відновити у разі втрати під час переїзду?

Якщо висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, який було видано до введення воєнного стану в Україні втрачено, то батьки (інші законні представники) дитини з ООП можуть отримати копію висновку на порталі АС «ІРЦ» (ircenter.gov.ua) або у відповідному мобільному додатку.

Якщо самостійно отримати копію висновку не можливо, батьки (інші законні представники) дитини з ООП можуть звернутися до інклюзивно-ресурсного центру за місцем тимчасового проживання дитини та отримати копію висновку або провести первинну (повторну) комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи.

Де можуть отримати психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття (послуги) діти з ООП дошкільного віку?

Під час військового стану в Україні батьки (інші законні представники) дітей з ООП дошкільного віку, які потребують психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття (послуги), можуть звернутися до найближчого інклюзивно-ресурсного центру за місцем постійного (тимчасового) проживання дитини та отримати відповідні послуги.

Послуги можуть бути надані в очній формі (під час чергувань спеціалістів інклюзивно-ресурсних центрів, якщо це не становить загрозу життю громадян), очнодистанційній, дистанційних формах.

Для того щоб продовжити навчання дитини з ООП на території тимчасового проживання батькам дитини з ООП слід отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відповідно до постанови КМУ від 01.10.14 № 509 та звернутися до органу управління освітою за місцем тимчасово проживання.

На підставі заяви батьків (інших законних представників) особи з ООП та висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини керівник закладу освіти утворює інклюзивний клас (групу) та організовує інклюзивне навчання з урахуванням рівня підтримки, рекомендованого інклюзивно-ресурсним центром.

Крім того, якщо заклад освіти, до якого раніше було зараховано особу з ООП відновив роботу та продовжує надавати освітні послуги у дистанційному режимі, дитина з ООП може продовжити навчання у зазначеному закладі освіти із застосуванням дистанційних технологій.

СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Як працюють спеціальні заклади загальної середньої освіти в умовах правового режиму воєнного стану?

Більшість спеціальних закладів загальної середньої освіти відновили роботу в умовах воєнного стану та продовжують забезпечувати освітній процес для дітей з ООП за допомогою застосування технологій дистанційного навчання.

З метою реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учнів з ООП педагоги спеціальних закладів використовують такі засоби:

- розміщення завдань і рекомендацій на сайті закладу;

- створення груп із батьками, учнями в соціальних мережах: Viber, Telegram, WhatsApp тощо;

- використання електронних платформ: ZOOM, Google Clasroom тощо;

- проведення скайп-конференцій;

- спілкування в телефонному режимі;

- листування через електронну пошту тощо.

Як замовити дублікат документа про загальну середню освіту?

Порядок замовлення дублікатів документів про середню освіту для осіб, які здобули освіту в закладах загальної середньої освіти на території, яка контролюється українською владою, регламентовано Порядком замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.03 № 811 (у редакції наказу МОН від 13.08.07 № 737).

Відповідно до цього Порядку особа, яка втратила документ про освіту, має звертатися до закладу освіти, який цей документ видав. Від імені заявника може звертатися його законний представник.

Особи, які здобули загальну середню освіту у закладах освіти на тимчасово окупованій території України, закладах освіти окремих населених пунктів Донецької та Луганської областей, а також на захоплених територіях, можуть замовити дублікат документа про здобуття загальної середньої освіти у порядку, встановленому наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.14 № 917.

Такі особи або їх законний представник мають право звернутися із заявою до будь-якого закладу загальної середньої освіти відповідного ступеня за місцем тимчасового проживання чи перебування випускника або його законного представника.

У разі відсутності довідки або інших письмових даних щодо результатів річного оцінювання навчальних досягнень для заповнення додатка до свідоцтва про здобуття базової середньої чи повної загальної середньої освіти, навчальний заклад здійснює оцінювання навчальних досягнень такого випускника у порядку, визначеному абзацом другим пункту 4 Порядку обліку та видачі документів про загальну середню освіту державного зразка особам, які здобули загальну середню освіту у навчальних закладах на тимчасово окупованій території України у 2014 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.14 № 570.

До отримання дубліката в установленому порядку, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.22 № 274, необхідно звернутися до будьякого закладу загальної середньої освіти на території, на якій не ведуться бойові дії, із заявою щодо надання інформації про отриманий в Україні документ про загальну середню освіту, поданою у будь-який спосіб.

Крім цього, особа, яка володіє інформацією про серію та номер власного документа про загальну середню освіту, має можливість оформити електронний запит на сайті ЄДЕБО і отримати на електронну пошту всю інформацію щодо власного документа про освіту, що міститься в Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО, зокрема, у формі електронної виписки з кваліфікованими електронними підписом і печаткою технічного адміністратора ЄДЕБО.

Як продовжити навчання в умовах воєнного стану та отримати документи про загальну середню освіту?

Всі діти, які вимушені були змінити місце навчання та/або проживання чи перебувають на захоплених територіях, можуть продовжити навчання у закладах загальної середньої освіти, розташованих на території, де не ведуться бойові дії, дистанційно або екстерном.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03.22 № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні» органам управління у сфері освіти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, в підпорядкуванні яких перебувають заклади загальної середньої освіти, доручено забезпечити та організувати зарахування здобувачів загальної середньої освіти, які вимушені були змінити місце навчання та/або проживання (перебування) і проживають (перебувають) в Україні чи за її межами (далі - здобувачі освіти), до закладів освіти за заявою (її сканованою копією чи фотокопією), що подається до закладу освіти одним з батьків, опікуном, іншим законним представником, родичем здобувача освіти або повнолітнім здобувачем освіти наручно, факсом, електронною поштою, іншими засобами зв’язку чи у будь-який інший спосіб (за вибором заявника); здобуття загальної середньої освіти для здобувачів освіти за будь-якою формою, що може забезпечити заклад освіти та є найбільш безпечною для них.

Заяви подаються у довільній формі без надання заявником будь-яких додаткових документів, їх копій (додавання додатків), крім випадків, коли такі документи, їх копії є в наявності та заявник надає їх за власним бажанням.

Питання переведення учнів до наступного класу та видачі документів випускникам закладів загальної середньої освіти вирішуватимуть заклади освіти, до яких їх зараховано.

Механізм забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти за дистанційною формою, а також використання технологій дистанційного навчання під час організації здобуття освіти за різними формами в закладах освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, визначено Положенням про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 08.09.20 № 1115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.09.20 за № 941/35224 (далі – Положення).

Положення передбачає, що обов’язково мають враховуватися інтереси учнів під час дистанційного навчання:

- організація освітнього процесу має забезпечувати регулярну та змістовну взаємодію вчителів з учнями;

- заклад освіти забезпечує регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також за потреби надання їм підтримки в освітньому процесі;

- для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин, заклад освіти забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів – телефонного, поштового зв'язку тощо.

Для дистанційного навчання здобувачі освіти та вчителі використовують національну електронну платформу «Всеукраїнська школа онлайн», на якій розміщено уроки з усіх шкільних предметів для учнів 5-11 класів, та вона є постійно доступною.

Крім того, МОН спільно з компанією Google Україна створили Всеукраїнський онлайн розклад для учнів 1-11 класів.

Додатково повідомляємо про старт освітнього проєкту «Навчання без меж». Це спільний проєкт Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики, українських телеканалів ПЛЮСПЛЮС, «Піксель» та «Суспільне», а також платформ онлайн-телебачення MEGOGO, Київстар ТБ, 1+1 video та swet.tv. Проєкт передбачає трансляцію відео уроків для школярів 5-11 класів, які залишилися у регіонах, де є проблема недостатньо якісного зв’язку та доступу до інтернету.

В кожній області та місті Києві визначено відповідальних осіб, які допомагають дітям та їх батькам обрати заклад загальної середньої освіти для продовження навчання (список додається).

Для продовження навчання пропонуємо звертатися письмово або за телефоном до контактних осіб, які допоможуть обрати школу.

Під час воєнного стану безоплатний доступ до навчання надають також дистанційні школи. Команда МОН підготувала перелік шкіл і організацій, які можуть допомогти дітям і сім’ям (розміщено на сайті МОН).

Як здобувати освіту в Міжнародній українській школі Міністерства освіти і науки України?

Всі діти, які перебувають за кордоном, а також діти, які мешкають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, можуть продовжити навчання екстерном у Міжнародній українській школі Міністерства освіти і науки України (далі - МУШ) й отримати документ про освіту державного зразка та продовжити навчання у ЗВО України або за кордоном.

Право на здобуття освіти в МУШ гарантується, що не обмежує право батьків обирати інший заклад загальної середньої освіти на території України, де не ведуться бойові дії.

Екстернат організовується, зокрема, для осіб, які з поважних причин (проживання (перебування) на неконтрольованій території, надзвичайні ситуації, збройний конфлікт тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в закладі освіти або не можуть пройти річне оцінювання.

Для отримання документа про освіту необхідно звернутися із відповідною заявою до Міжнародної української школи або до іншого закладу загальної середньої освіти та пройти оцінювання екстерном відповідно до розділу ІІ. Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат) Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти (наказ МОН від 12.01.16 № 8, у редакції наказу МОН від 10.07.19 № 955). Офіційний телеграм-канал МУШ https://t.me/officialmush, адреса ел. пошти: ukrintschool@ukr.net, тел. (044) 253 85 58, гаряча лінія МУШ +38099 079 92 52 (Whatsapp, Telegram). В. о. директора МУШ (Україна, м. Київ) Кіріна Олександра Євгенівна, тел. (38067) 264 28 49, адреса ел. пошти uis_kirina@ukr.net.

Питання переведення учнів до наступного класу та видачі документів випускникам закладів загальної середньої освіти вирішуватимуть заклади освіти, до яких їх зараховано.

Список керівників навчальних закладів які співпрацюють з Міжнародною українською школою у 2021/2022 навчальному році міститься на сайті МОН.

ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА), ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА, ВИЩА ОСВІТА

Чи скасовано ЗНО?

Через війну класичне ЗНО скасовано, але для вступу на бакалаврський ступінь потрібно взяти участь у НМТ.

Який саме буде тест для вступу на бакалаврат?

У межах вступної кампанії 2022 року для вступу на бакалаврат передбачено проведення національного НМТ. Загальна кількість завдань НМТ – 60, на виконання яких буде відведено 120 хвилин. Випробування міститиме три блоки завдань: з української мови, математики, історії України. Це визначено наказом УЦОЯО від 11.05.22 № 33.

Завдання НМТ відповідатимуть змісту програм ЗНО з навчальних предметів і будуть аналогічними до використовуваних у ЗНО. Зазначимо, що завдань з відкритою формою відповіді, наприклад написання власного висловлення, в НМТ не передбачено.

Завдання будуть оцінені відповідно до схеми нарахування балів, подібної до тієї, що використовується в ЗНО. За виконання кожної складової тесту учасник після завершення тестування отримає окремий результат. Пізніше результат кожного блоку буде також переведено в шкалу 100-200 балів. Для отримання результату за шкалою 100-200 достатньо буде набрати хоча б один тестовий бал.

Як зареєструватися для участі в НМТ?

Участь у НМТ зможуть узяти всі, хто зареєструвався на ЗНО протягом основного періоду реєстрації - з 01.02 до 19.04. Однак обов'язково потрібно в травні підтвердити бажання проходити НМТ на своїй Інформаційній сторінці на сайті УЦОЯО і повідомити організаторів про те, у якому регіоні перебуватимете в липні.

Що робити, якщо я не встиг/не встигла зареєструватися на НМТ?

У червні буде додаткова можливість створювати реєстраційні картки - про неї буде повідомлено на сайті УЦОЯО.

Я реєструвався/реєструвалася на ЗНО ще в січні/лютому, однак змушений був/змушена була переїхати. Як змінити місце проходження НМТ?

Незабаром на вашій Інформаційній сторінці на сайті УЦОЯО з’явиться функція, за допомогою якої ви матимете змогу зазначити місце свого перебування під час основної сесії НМТ - у липні.

Чи можна пройти НМТ вдома?

Ні. НМТ можна буде пройти лише в ТЕЦ, тобто у закладах освіти, де окремі класи/аудиторії будуть відповідним чином обладнані.

Чи можна пройти НМТ за кордоном?

Так. НМТ можна буде пройти в деяких країнах Європи. Перелік міст, де проводитимуть тестування, буде повідомлено невдовзі.

Чи буде проходити НМТ на окупованих територіях або на територіях, де тривають активні бойові дії?

На жаль, ні. Учасники, які не зможуть прибути до ТЕЦ під час основної сесії НМТ, зможуть пройти тестування під час додаткової в липні – серпні або спеціальної в серпні – вересні.

У межах ЗНО учасник проходив по 4–5 тестів, тепер – лише 1, що складається з трьох частин, кожна з яких відповідає окремому навчальному предмету. Як у конкурсному балі вступника буде враховано напрям його підготовки?

До результатів кожного блоку НМТ буде застосовано коефіцієнт відповідно до спеціальності, на яку абітурієнт вступає. Для вступу на інженерні спеціальності більшої ваги набуватиме результат з математики, на гуманітарні – з історії України.

У ЗНО для учасників з ООП створювали спеціальні умови. Чи буде їх створено під час НМТ?

НМТ – комп’ютерне випробування, під час якого неможливо забезпечити всю низку пристосувань, які організатори пропонували під час ЗНО. Учасники, чиї ООП не можуть бути реалізовані на НМТ, отримають про це офіційне підтвердження і вступатимуть до закладів вищої освіти без результатів НМТ.

Чи потрібний мені Сертифікат учасника ЗНО для участі в НМТ?

Для проходження НМТ Сертифікат учасника ЗНО не потрібен, однак номер і PIN-код, зазначені в ньому, потрібні для входу на Інформаційну сторінку на сайті УЦОЯО.

Якщо я не маю Сертифіката учасника ЗНО, як отримати дані для входу на Інформаційну сторінку?

На початку травня зареєстровані особи отримували на вказаний під час реєстрації номер мобільного телефону sms-повідомлення із даними для входу на Інформаційну сторінку. З 12.05 до 19.05 була можливість зателефонувати на спеціальну «гарячу лінію» й дізнатися потрібну інформацію за номерами телефонів +38 066 680 55 28, +38 068 146 02 21, +38 068 142 05 95, +38 095 523 46 47.

Якщо є запитання щодо реєстрації на НМТ, особливостей його складання тощо, можна зателефонувати до УЦОЯО за номером +38 095 903 95 10.

Крім того, потенційні учасники НМТ, які не мають змоги зателефонувати на «гарячу лінію», однак ще не отримали або вже загубили свої логін і пароль для доступу до Інформаційної сторінки, можуть скористатися додатково створеним спеціальним сервісом «Отримання доступу до Інформаційної сторінки учасника ЗНО-2022/НМТ2022»: достатньо коректно заповнити поля форми.

Які документи потрібні для допуску до ТЕЦ?

Для допуску до ТЕЦ обов’язкові паспортний документ і запрошенняперепустка (документ із зазначеною адресою і часом початку тестування, який можна буде завчасно завантажити зі своєї Інформаційної сторінки).

Якщо учасник не зможе взяти участі в основній сесії НМТ, як пройти тестування?

Учасники, які не зможуть прибути до ТЕЦ під час основної сесії НМТ, зможуть пройти тестування під час додаткової у липні – серпні або спеціальної у серпні – вересні.

Скільки завдань містить НМТ?

Загальна кількість завдань НМТ – 60, по 20 завдань з української мови, математики та історії України.

Чи буде демонстраційна версія НМТ?

УЦОЯО підготував демонстраційний варіант НМТ, щоб учасники змогли ознайомитися з форматом тестування заздалегідь. Можна потренуватися виконувати завдання демонстраційного варіанта тесту в спеціальному онлайнсередовищі Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Зауважте, що інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ, однак за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демонстраційний варіант аналогічний до вступного тесту.

Чи будуть у блоці НМТ з української мови запитання з української літератури?

Ні. У блоці НМТ з української мови будуть тільки завдання з таких тем: «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»; «Лексикологія. Фразеологія»; «Будова слова. Словотвір»; «Морфологія»; «Синтаксис»; «Стилістика»; «Розвиток мовлення».

Питома вага до того чи того розділу мовознавства в змісті блоку НМТ з української мови загалом відповідає тому, що характеризує зміст тестів ЗНО з української мови. Щоправда, розділам «Стилістика» та «Розвиток мовлення» приділено дещо менше уваги з огляду на комп’ютерний формат тестування, який, зокрема, унеможливлює використання завдань на надання письмової розгорнутої чи короткої відповідей.

Чи до снаги виконати завдання тим, хто вивчав математику на рівні стандарту?

Так. Завдання з математики зможуть виконати не лише ті, хто вивчав математику на профільному рівні, а й ті, хто вивчав її на рівні стандарту. Адже здебільшого завдання відповідають саме програмі рівня стандарту. До того ж кожному учаснику тестування буде надана можливість скористатися довідковими матеріалами, із якими можна ознайомитися заздалегідь за на сайті УЦОЯО. Для розв’язання задач з математики під час тестування можна буде скористатися чернеткою.

 Чи можна буде під час НМТ скористатися формулами з математики?

Так. Кожному учаснику тестування буде надана можливість скористатися довідковими матеріалами, із якими можна попередньо ознайомитися заздалегідь на сайті УЦОЯО.

За який період будуть питання в блоці НМТ з історії України?

У блоці НМТ з історії України будуть завдання, що стосуються історичного періоду «Історія України 1914 р. – початку ХХІ ст.», тобто лише теми, які раніше були складниками ДПА у формі ЗНО з історії України.

Чи потрібно спеціально готуватися до НМТ, щоб добре його пройти?

Ні. Усі завдання НМТ було розроблено для ЗНО і є звичними для учасників. Щоб успішно пройти НМТ, достатньо добре навчатися в школі. Водночас, щоб почуватися впевненіше, варто не пропускати занять у школі, переглядати уроки Всеукраїнської школи онлайн, а також вебінари з підготовки до ЗНО/НМТ. Доречно буде також пройти демонстраційний НМТ онлайн.

Які типи завдань будуть у НМТ?

У блоках з української мови й історії України будуть два типи завдань: з вибором однієї відповіді із запропонованих та на встановлення відповідності. У блоці з математики, окрім цих типів завдань, будуть також завдання на надання короткої форми відповіді, тобто такі, де потрібно ввести числову відповідь.

Як будуть оцінювати НМТ?

Кожний блок НМТ будуть оцінювати окремо. За виконання блоків з української мови й історії України можна отримати від 0 до 35 балів, з математики – від 0 до 30. Кожне правильно виконане завдання з вибором однієї відповіді буде оцінено в 1 тестовий бал, як і кожна правильно визначена пара в завданнях на відповідність. За правильно виконане завдання з наданням короткої форми відповіді учасник отримає 2 тестових бали. Результат виконання кожного блоку буде переведено в шкалу 100–200 балів. Аби отримати 100 балів, достатньо набрати хоча б один тестовий бал за виконання кожного блоку.

Хто забезпечуватиме роботу НМТ?

У ТЕЦ працюватимуть відповідальний за ТЕЦ, помічник відповідального за ТЕЦ (ІТ-фахівець), а в кожній аудиторії тестування забезпечуватиме старший інструктор.

Чи має бути укриття в приміщенні ТЕЦ?

Відповідь: Укриття цивільного захисту має бути або в приміщенні ТЕЦ, або біля нього.

Чи будуть переривати НМТ під час повітряних тривог?

Так. Під час повітряної тривоги всі учасники НМТ, а також працівники ТЕЦ перейдуть в укриття, а після завершення повітряної тривоги повернуться до ТЕЦ.

Якщо повітряна тривога не буде тривалою, учасники зможуть продовжити проходити НМТ, якщо ж вона триватиме довго – складатимуть іспит у додаткову сесію.

Де дізнаватися про найважливіші новини вступної кампанії?

На сайті МОН.

Де дізнаватися про найважливіші новини щодо вступного іспиту?

На Інформаційній сторінці учасника ЗНО на сайті УЦОЯО.

Які є пільги для навчання?

Державна цільова підтримка надається у вигляді:

1) повної оплати навчання за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів у разі зарахування вступників на навчання за державним (регіональним) замовленням;

2) часткової оплати навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів шляхом надання особам, зарахованим на навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, пільгових довгострокових кредитів для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

3) першочергового переведення здобувачів освіти, зарахованих відповідно до умов та правил прийому на навчання на підставі угод, укладених з фізичною або юридичною особою, на навчання на місцях державного (регіонального) замовлення у державних або комунальних закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, що одержані за рахунок перерозподілу закладом професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти або відповідним державним замовником наявних обсягів державного (регіонального) замовлення;

4) соціальної стипендії - для осіб, які навчаються за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання, згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів;

5) безоплатного забезпечення підручниками - за рахунок бібліотечного фонду відповідного закладу освіти;

6) безоплатного доступу до Інтернету, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти;

7) безоплатного проживання в учнівських та студентських гуртожитках або проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою - для осіб, які навчаються за денною формою навчання. Державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, надається наступним категоріям громадян:

- особам, визнаним учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

- дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

- дітям, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення АТО, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в АТО, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях;

- дітям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також дітям осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності;

- дітям, зареєстрованим як ВПО;

- дітям, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення

Державна підтримка надається до закінчення такими особами закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Які документи підтверджують право на пільги для навчання?

Такими документами є:

- посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;

- посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка;

- посвідчення члена сім’ї загиблого (дітям загиблих осіб до досягнення ними 16- річного віку – довідка, що видається матері або іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої особи, або опікуну) встановленого зразка;

- свідоцтво про народження дитини;

- довідка про взяття на облік ВПО встановленого зразка;

- довідка про реєстрацію місця проживання особи встановленого зразка

Хто має першочергове право використовувати пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти?

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.18 № 673 таке право мають:

- діти-сироти та діти, що позбавлені батьківського піклування;

- діти з інвалідністю, особи з інвалідністю I-III групи;

- діти з малозабезпечених або багатодітних сімей;

- особи та діти осіб, що визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності;

- діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО;

- діти осіб, які загинули під час участі у Революції Гідності;

- діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;

- діти, зареєстровані як ВПО;

- вступники та здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, які вступають або навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі.

Хто має право на отримання соціальних стипендій під час навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти?

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.16 № 1045, таке право мають:

- учасники бойових дій;

- особи з інвалідністю внаслідок війни;

- діти померлих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни;

- діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО;

- діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I-III групи;

- особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності та їхні діти;

- діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту.

Що робити, якщо заклад професійної (професійно-технічної) освіти розташований у зоні бойових дій, а адміністрація закладу не виходить на зв'язок?

Необхідно звернутися до департаменту освіти і науки відповідної ОВА (номери телефонів можна знайти на сайті відповідної установи).

Якщо немає зв’язку з місцевими органами влади, потрібно надіслати письмове звернення на електронну адресу МОН: ez@mon.gov.ua.

Як отримати довідку про навчання в закладі професійної (професійнотехнічної) освіти для подання її до військкомату?

Для отримання довідки про навчання необхідно звернутися до адміністрації закладу освіти. У разі, якщо профтех перебуває в зоні бойових дій і не має зв'язку з адміністрацією закладу, потрібно звернутися до департаменту освіти і науки відповідної ОВА.

Учнів і працівників закладів професійної освіти звільнили від призову під час мобілізації.

Як перевестися до закладу професійно (професійно-технічної) освіти в іншій області? Як поновити навчання в іншій області?

Учню (батькам або законним представникам) потрібно подати заяву до закладу професійної освіти, де він навчався або до департаменту освіти і науки ОВА.

У заяві необхідно вказати професію та заклад, до якого учень хоче перевестися. Заяву можна подати в будь-який спосіб (через пошту, Telegram, Viber, WhatsApp тощо).

Якщо немає змоги подати заяву до закладу освіти або департаменту освіти і науки ОВА, її можна подати до закладу, куди учень планує перевестися або департаменту освіти і науки (за місцем розташування закладу).

Як можна дізнатися, які заклади професійної (професійно-технічної) освіти навчають відповідним робітничим професіям?

Обрати профтех, який навчає конкретним робітничим професіям можна на сайті ЄДЕБО. Заклади професійної освіти можна відсортувати за містом і професією.

Докладніше ознайомитися з робітничими професіями можна на Facebook-сторінці МОН за тегом #ПояснюємоПрофесії.

Як відбувається виплата стипендій у зоні бойових дій?

Виплата стипендій, зокрема в зоні бойових дій, гарантована статтею 57-1 Закону України «Про освіту». Учні закладів професійної освіти отримуватимуть стипендії та інші соціальні виплати у тому закладі освіти, де вони навчалися до війни.

Як відновити втрачені документи про вищу освіту? Що робити, якщо документи про освіту втрачено чи пошкоджено, а заклад освіти, який їх видав, знаходиться на тимчасово зайнятої території або в зоні бойових дій?

Відповідно до Порядку замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про вищу освіту та додатків до дипломів європейського зразка, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.15 № 249, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.15 за № 493/26938 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 02.11.20 № 1351, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.12.20 за № 1249/35532) у разі втрати документа про вищу освіту, заклад освіти виготовляє дублікат документа про вищу освіту.

Дублікати документа про вищу освіту та додатка до нього виготовляються та видаються за письмовою заявою особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту, що подається нею особисто або через уповноваженого представника до закладу освіти, що видав документ про вищу освіту.

Якщо заклад освіти, що видав документ, реорганізовано шляхом приєднання, злиття чи ліквідації, заява подається його правонаступнику.

У разі відсутності правонаступника закладу освіти, що припинився, а також якщо заклад освіти не проводить освітню діяльність (анульовано ліцензію на здійснення освітньої діяльності, заклад освіти не переміщено з населеного пункту, що знаходиться на непідконтрольній українській владі території), заява подається до МОН, який визначає заклад освіти, що створює в ЄДЕБО замовлення, виготовляє та видає особі документ (дублікат документа) про вищу освіту.

У заяві про видачу дубліката зазначаються:

- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження;

- серія (за наявності), номер, ким і коли видано документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;

- РНОКПП (за наявності);

- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності); місце проживання, телефон (за наявності) особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту;

- найменування закладу освіти та рік його закінчення; назва документа про вищу освіту, дублікат якого замовляється; найменування спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми), причина замовлення дубліката документа про вищу освіту та інші відомості, які особа, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту, вважає суттєвими для отримання дубліката.

Замовлення на формування інформації, що відтворюється в дублікаті документа про вищу освіту, створюється закладом освіти на основі інформації, що міститься в ЄДЕБО та підтверджує факт видачі документа про вищу освіту.

Отримати інформацію, що підтверджує факт видачі документа про вищу освіту, що міститься в ЄДЕБО можна вільно та безоплатно в ДП «Інфоресурс» за посиланням: inforesurs.gov.ua, у разі здобуття вищої освіти після 2000 року.

Якщо в ЄДЕБО немає інформації щодо документа про вищу освіту, відповідальна особа закладу освіти завантажує до ЄДЕБО скановані копії документів, що підтверджують здобуття особою відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти або факт видачі документа про вищу освіту, якими є архівна довідка про навчання особи та виписка з журналу реєстрації виданих дипломів (титульної сторінки журналу та сторінки, на якій зроблено відповідний запис, що засвідчує факт отримання особою документа про вищу освіту) або акт знищення первинного документа про вищу освіту.

У разі якщо інформація про факт видачі первинного документа про вищу освіту відсутня в ЄДЕБО та недоступні, втрачені, знищені архіви закладу освіти, відповідальна особа закладу освіти завантажує до ЄДЕБО рішення суду, що набрало законної сили, про встановлення відповідного юридичного факту здобуття особою відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти із зазначенням номера судової справи, форми та дати судового рішення або офіційний лист відповідного уповноваженого органу, яким підтверджено факт проставлення штампа «Apostille» або вчинення консульської легалізації.

Якщо заклад освіти був переміщений з тимчасово зайнятої території України на підконтрольну українській владі територію або знаходиться поза зоною бойових дій, власник документа (або його представник) може звернутися до закладу освіти із заявою про видачу дубліката документа про освіту. Якщо у Вас немає можливості відновити освітній документ, можливо, Вам допоможе довідка про здобуту освітню кваліфікацію або період навчання у закладі освіти на основі даних, що містяться в Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО та в інших джерелах. За можливості у довідці також будуть зазначені права на продовження навчання (академічні права). Для перевірки наявності необхідної інформації саме щодо Ваших документів і можливості отримати таку довідку, необхідно написати на електронну пошту centre@apostille.in.ua та надіслати копії або фото освітніх документів: освітнього документа, який потрібно підтвердити, попереднього і наступного освітнього документа та додатків до них, а також інших освітніх документів.

Які заклади вищої освіти, що належать до сфери управління МОН тимчасово переміщені?

З Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, де тривають активні бойові дії, переміщено 84 заклади фахової передвищої освіти державної, комунальної та приватної форми власності. З них – 19 закладів фахової передвищої освіти, що мають статус окремих юридичних осіб та 40 – відокремлених структурних підрозділів закладів вищої та фахової передвищої освіти, що перебувають у сфері управління МОН; 18 закладів фахової передвищої освіти, що мають статус окремих юридичних осіб та 7 коледжів відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти, що перебувають у сфері управління ОВА, МОЗ, інших засновників.

Наразі завершено переміщення закладів фахової передвищої освіти, що належать до сфери управління МОН. Продовжується переміщення закладів фахової передвищої освіти комунальної форми власності.

Найбільше закладів фахової передвищої освіти, що перебувають у сфері управління МОН переміщено до Дніпропетровської області – Державний вищий навчальний заклад "Слов'янський коледж транспортної інфраструктури", Слов'янський хіміко-механічний технікум, Донбаський державний коледж технологій та управління, Бахмутський фаховий коледж транспортної інфраструктури, Відокремлений структурний підрозділ "Сєвєродонецький політехнічний фаховий коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля", Відокремлений структурний підрозділ «Старобільський фаховий коледж Луганського національного аграрного університету», Відокремлений структурний підрозділ "Маріупольський політехнічний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет", Відокремлений структурний підрозділ "Маріупольський фаховий коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського", Відокремлений структурний підрозділ "Маріупольський машинобудівний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет", Відокремлений структурний підрозділ "Маріупольський фаховий коледж Державного вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет", Курахівська філія Дніпровського фахового коледжу енергетичних та інформаційних технологій, Відокремлений структурний підрозділ "Донецький фаховий коледж Луганського національного аграрного університету", Відокремлений структурний підрозділ "Краматорський фаховий коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського", Відокремлений структурний підрозділ "Донбаський аграрний фаховий коледж Луганського національного аграрного університету", Відокремлений структурний підрозділ "Дружківський фаховий коледж Донбаської державної машинобудівної академії".

Також заклади фахової передвищої освіти, відокремлені структурні підрозділи закладів вищої освіти, що перебувають у сфері управління МОН переміщено та продовжують працювати й в інших, безпечних регіонах, зокрема:

- Запорізької області (м. Запоріжжя) – Мелітопольський промислово-економічний фаховий коледж, Дніпрорудненський індустріальний коледж, Відокремлений структурний підрозділ "Токмацький механічний фаховий коледж Національного університету "Запорізька політехніка", Відокремлений структурний підрозділ "Ногайський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного", Відокремлений структурний підрозділ "Оріхівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного", Відокремлений структурний підрозділ "Мелітопольський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного", Відокремлений структурний підрозділ "Василівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного", Бердянський економіко-гуманітарний коледж Бердянського державного педагогічного університету, Відокремлений структурний підрозділ "Бердянський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного", Відокремлений структурний підрозділ "Бердянський машинобудівний фаховий коледж Національного університету "Запорізька політехніка";

- Полтавської області – Відокремлений структурний підрозділ "Брянківський фаховий коледж Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", Відокремлений структурний підрозділ "Лисичанський педагогічний фаховий коледж Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", Відокремлений структурний підрозділ "Кадіївський педагогічний фаховий коледж Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", Відокремлений структурний підрозділ "Рубіжанський фаховий коледж Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", Відокремлений структурний підрозділ "Старобільський фаховий коледж Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»;

- Одеської області – Лисичанський промислово-технологічний фаховий коледж, Херсонський морський коледж рибної промисловості, Відокремлений структурний підрозділ "Херсонський політехнічний фаховий коледж Державного університету "Одеська політехніка", Відокремлений структурний підрозділ "Херсонський гідрометеорологічний фаховий коледж Одеського державного екологічного університету", Відокремлений структурний підрозділ "Морський фаховий коледж Херсонської державної морської академії", Відокремлений структурний підрозділ "Новокаховський політехнічний фаховий коледж Державного університету "Одеська політехніка";

- Кіровоградської області – Відокремлений структурний підрозділ "Слов'янський фаховий коледж Національного авіаційного університету", Відокремлений структурний підрозділ "Скадовський аграрний фаховий коледж Херсонського державного аграрно-економічного університету", Відокремлений структурний підрозділ "Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного";

- Івано-Франківської області – Рубіжанський індустріально-педагогічний фаховий коледж, Генічеський фаховий коледж Херсонського державного університету, Бериславський фаховий педагогічний коледж імені В.Ф. Беньковського Херсонського державного університету, Відокремлений структурний підрозділ "Дружківський житлово-комунальний фаховий коледж Донбаської національної академії будівництва і архітектури";

- Волинської області – Відокремлений структурний підрозділ "Бахмутський індустріальний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", Відокремлений структурний підрозділ "Костянтинівський індустріальний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет";

- Вінницької області – Новокаховський приладобудівний фаховий коледж, Каховський агротехнологічний фаховий коледж, Вiдокремлений структурний пiдроздiл "Краматорський фаховий коледж промисловості, iнформацiйних технологiй та бiзнесу Донбаської державної машинобудівної академії";

- Черкаської області - Лисичанський гірничо-індустріальний фаховий коледж, Краматорський фаховий коледж технологій та дизайну, Слов'янський енергобудівний фаховий коледж;

- Хмельницької області – Маріупольський будівельний фаховий коледж, Відокремлений структурний підрозділ "Економіко-технологічний фаховий коледж Херсонського національного технічного університету";

- Чернівецької області – Великоанадольський лісотехнічний фаховий коледж імені Віктора Єгоровича фон Граффа; Тернопільської області – Маріупольський електромеханічний технікум, Первомайський індустріально-педагогічний коледж;

- Львівської області – Селидівський гірничий технікум; м. Києві – Вугледарський фаховий коледж Маріупольського державного університету.

Вся актуальна інформація про переміщенні заклади вищої освіти міститься на сайті МОН.

Яким чином відбувається відновлення освітнього процесу для закладів, які були тимчасово переміщені?

Відповідь: Керівник закладу освіти зобов’язаний вжити заходів щодо забезпечення захисту та безпеки учасників освітнього процесу, працівників, збереження майна закладів освіти, у разі необхідності здійснити евакуацію учасників освітнього процесу та працівників до безпечного місця, ініціювати та здійснити тимчасове переміщення закладу освіти, налагодити його діяльність в умовах переміщення.

Як слід проводити освітній процес в ЗВО в умовах воєнного стану?

З урахуванням особливостей стану території та перебігу військових дій МОН рекомендує керівникам закладів освіти відновити та здійснювати освітній процес за можливістю в очній або змішаній (очно-дистанційній) формі, в інших випадках – дистанційній формі. У разі проведення навчальних занять у закладі освіти необхідно суворо дотримуватись безпекових вимог.

Як бути зі здобувачами, які на даний момент часу перебувають в ЗСУ, ТрО або займаються волонтерською діяльністю?

Важливо забезпечити максимально сприятливі умови навчання (встановлення індивідуального графіку навчання, надання академічної відпустки тощо) для тих здобувачів освіти, які зі зброєю в руках встали на захист України або займаються волонтерською діяльністю.

Як здобувачам освіти навчатися, якщо ЗВО знаходиться в зоні проведення бойових дій і відновлення освітнього процесу неможливо?

Якщо заклади освіти, розташовані у зоні проведення активних бойових дій, не можуть відновити освітній процес, здобувачі таких закладів освіти можуть дочекатись його відновлення, прослухати окремі навчальні дисципліни в інших закладах вищої освіти в рамках внутрішньої академічної мобільності, у системі неформальної освіти або навчатись самостійно.

Як визнаються результати навчання, отримані в межах академічної мобільності під час воєнного стану?

Результати навчання здобуті в рамках академічної мобільності можуть бути визнані відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.15 № 579, або відповідно до Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, затвердженому наказом МОН України від 08.02.22 № 130, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16.03.22 за № 328/37664.

Для реалізації права на академічну мобільність український та іноземний заклад освіти (наукова установа) або інший український заклад освіти (наукова установа) укладають у письмовій або електронній формі договір між закладами-партнерами про виконання програми академічної мобільності (далі - партнерський договір).

Укладення договору про співробітництво між закладами-партнерами, а також партнерського договору та договору академічної мобільності в умовах воєнного стану здійснюється в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису. У разі неможливості використання кваліфікованого електронного підпису здійснюється обмін листами про намір співробітництва, виконання програми академічної мобільності та підтвердження виконання зобов’язань після завершення або скасування воєнного стану.

У разі укладення партнерського договору в умовах воєнного стану здобувачі освіти (наукового ступеня) попереджаються закладом освіти (науковою установою) постійного місця навчання про можливість перезарахування неповного обсягу кредитів ЄКТС, отриманих у межах програми внутрішньої академічної мобільності, та необхідність вивчення додаткових освітніх компонентів у закладі освіти (науковій установі) постійного місця навчання для завершення програми підготовки за відповідним освітнім рівнем.

Здобувач другого курсу немає можливості опанувати дисципліну. Як бути в цьому випадку?

Відповідь: Для здобувачів освіти невипускних курсів в разі неможливості виконання індивідуального навчального плану 2021/22 навчального року в повному обсязі, рекомендовано внести зміни до індивідуальних навчальних планів та здійснити перенесення частини освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик тощо), які не можуть бути виконані в дистанційному або змішаному форматі або для цього неможливо створити необхідних умов з урахуванням ситуації в конкретному закладі освіти, на наступні періоди навчання та завершити 2021/2022 навчальний рік, самостійно визначивши день закінчення навчального року.

Чи можна замінити кваліфікаційну роботу на кваліфікаційний іспит?

Згідно з наказом МОН від 21.03.22 № 265 у 2022 році керівники закладів фахової передвищої, вищої освіти можуть самостійно визначити форми атестації здобувачів освіти, включаючи відхилення від затверджених стандартів освіти.

Зверніть увагу, що заміна магістерської (дипломної) роботи на атестаційний іспит може ускладнити визнання здобутої кваліфікації за кордоном.

Якщо неможливо організувати проведення практики на випускному курсі, як здійснити випуск здобувачів, адже ця компонента є обов'язковою відповідно стандарту вищої освіти?

У разі неможливості проведення виробничої або переддипломної практики, можуть бути внесені зміни до навчальних планів щодо заміни її іншими освітніми компонентами у відповідній кількості кредитів ЄКТС. Допускається, що для випускників закладів освіти 2022 року загальна кількість кредитів ЄКТС, передбачена на практичну підготовку, може бути меншою, ніж визначена відповідним стандартом, за умови перерозподілу відповідної кількості кредитів на інші освітні компоненти. При цьому загальна кількість кредитів ЄКТС за освітньою програмою має відповідати вимогам стандарту.

Як отримати підтверджуючу інформацію стосовно документу про вищу освіту особі, яка тимчасово переміщена за кордон?

Особа, яка володіє інформацією про серію та номер власного документа про освіту, має можливість за посиланням оформити електронний запит і отримати на електронну пошту всю інформацію щодо власного документу про освіту, що міститься в Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО, зокрема, у формі електронної виписки з кваліфікованими електронними підписом і печаткою технічного адміністратора ЄДЕБО.

Чи можливе перенесення захисту дипломної роботи, під час воєнного стану, для дипломників, які знаходяться на тимчасово окупованій території України і в яких відсутній інтернет зв'язок?

Перенесення захисту кваліфікаційної роботи, під час воєнного стану, для здобувачів, які знаходяться на тимчасово окупованій території України і в яких відсутній інтернет зв'язок, неможливе поза межа встановлених термінів.

Чи є послаблення у разі неможливості проходити підсумкову атестацію та необхідності брати повторний курс за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб?

Послаблень в атестації здобувачів немає. В умовах воєнного стану слід оформити академвідпустку.

Чи можливе замовлення дипломів на тимчасово окупованій території?

Функціонування ЄДЕБО у ЗВО розташованих на тимчасово окупованій території заблоковано.

Чи можна переводити в умовах воєнного стану студента першого курсу (батько якого у ЗСУ) з навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на бюджет без згоди МОН України?

У разі переведення в межах однієї спеціальності згода МОН України не потрібна. Керуватись слід Положенням про переведення на вакантні місця державного замовлення у ЗВО. Якщо переведення здійснюється в межах різних спеціальностей, обов'язково потрібно отримати дозвіл МОН.

МОН

Роз’яснення щодо перетину державного кордону України студентами?

До Міноборони надходять численні звернення громадян про надання роз’яснень щодо відмови органами Держприкордонслужби у перетині державного кордону студентам денної форми навчання закладів фахової передвищої та вищої освіти, які відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації та на час дії воєнного стану.

Інформуємо, що відповідно до статті 3 Указу Президента України від 24.02.22 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.22 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Так, частиною першою статті 8 зазначеного Закону встановлено, що військове командування разом із військовими адміністраціями можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в’їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Крім того, військове командування разом із військовими адміністраціями можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і не заброньованих за підприємствами, установами та організаціями на період дії воєнного стану з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли в період дії воєнного стану, та залучення їх в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт, що виконуються для задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань, правоохоронних органів і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення.

Порядок залучення працездатних осіб в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт та питання їх соціального захисту з урахуванням вимог закону регламентовано постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану» від 13.07.11 № 753.

До суспільно корисних робіт залучаються працездатні особи, у тому числі особи, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров’я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану, зокрема студенти вищих, учні та слухачі професійно-технічних навчальних закладів.

Також маємо зазначити, що на виконання вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Державною прикордонною службою України надіслано циркулярний лист органам Держприкордонслужби від 17.03.22 № 23-6855/0/6-22-Вих «Щодо порядку організації виїзду за кордон на період дії правового режиму воєнного стану».

Згідно з підпунктом 9 пункту 3 зазначеного вище листа обмеження щодо заборони на період дії правового режиму воєнного стану виїзду за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років не застосовуються до здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти (студенти, слухачі) за наявності підтверджуючих документів, якими можуть бути довідки про відстрочку, видані військкоматами про тимчасову непридатність (від 1 до 6 місяців) до військової служби.

Для перетину державного кордону України здобувачам освіти необхідно мати такі документи:

- відстрочку від призову, яку можна оформити у територіальному центрі комплектування за місцем прописки на підставі довідки з вишу, де навчається студент;

- дозвіл на перетин кордону від керівника відповідного центру комплектування за місцем прописки. Його можна отримати на підставі примітки про відстрочку та документів, що підтверджують навчання в іноземному університеті.

Ознайомитись з переліком Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можна на офіційному сайті Міноборони, вкладка «Контакти», «Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки».

Міноборони

Що робити з випускниками, з якими не вдалося встановити зв'язок?

Якщо не вдалося встановити зв'язок з випускниками, то видається наказ про надання академічної відпустки з відповідним формулюванням. У період військового стану ЗВО може допустити здобувача до складання сесії, якщо він не має змогу сплачувати контракт при умові реструктуризації оплати або в інший спосіб визначений ЗВО.

МОН


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux