Оголошення про збір ідей проєктів до Плану заходів з реалізації у 2024-2027 рр. регіональної Стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2027 року
опубліковано 01 лютого 2024 року о 15:32

Закарпатська обласна військова адміністрація та обласна рада розробляють План заходів з реалізації у 2024-2027 роках регіональної Стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2027 року (далі – Стратегія). Найважливішим етапом його розробки є пропозиція з боку представників області (юридичних та фізичних осіб) ідей проєктів, які дозволять сформувати План реалізації Стратегії. Робоча група з розробки Стратегії відбере та проаналізує ідеї, щоб визначити пріоритетні. За результатами цієї роботи сформують Каталог проєктів регіонального розвитку на період до 2027 року і визначать джерела їх фінансування.

Запрошуємо всіх осіб, зацікавлених у розвитку свого регіону, органи місцевого самоврядування, місцеві органи державної влади, громадські організації, установи та організації усіх форм власності запропонувати ідею (-ї) проєкту (-ів), які дозволять реалізувати завдання Стратегії (додані нижче). Ідеї проєктів обов’язково повинні відповідати таким критеріям:

1. Проєктні ідеї повинні бути спрямовані на досягнення суспільної вигоди.

2. Отримувачем вигод від реалізації проєкту не може бути окрема фізична або юридична особа.

3. Термін реалізації проєкту – не більше як 4 роки (2024 - 2027 роки).

4. Проєктні ідеї повинні відповідати одному з п’яти ключових завдань регіонального розвитку:

1) Скорочувати внутрішньорегіональні дисбаланси розвитку завдяки підтримці менш розвинутих територій та територій з проблемами розвитку (через використання економічних стимулів та інструментів, інструментів розвитку сільських територій);

2) Стимулювати розвиток міст (полюсів економічного зростання) та їх взаємодію з прилеглими територіями (реалізовуючи заходи з розбудови та зміцнення економічної інфраструктури міст);

3) Підтримувати функціональну взаємодію мереж малих міст та примножувати їх роль у розвитку регіону (заходи із вирішення спільних проблем ЖКГ, зайнятості, інженерної інфраструктури);

4) Забезпечувати регіональну доступність (право громадян мати можливість зайнятості, отримання публічних послуг, культурного розвитку і соціальних пільг незалежно від місця проживання), що передбачає заходи із розвитку фізичної інфраструктури, телекомунікації, запобігання міграції населення з регіону тощо;

5) Забезпечувати міжрегіональну співпрацю Закарпатської області.

5. Подібний проєкт ще не реалізовувався на відповідній території.

6. Існує людська та технічна спроможність для реалізації проєкту.

7. Проєктна ідея має бути представлена у формі, що додається.

8. Проєктна ідея стосується одного завдання зі Стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2027 р. (ознайомтеся з переліком завдань у додатку до цього оголошення).

9. Проєктну ідею потрібно надіслати не пізніше 16:00 29 лютого 2024 року у формі за посиланням.

Якщо у Вас виникли питання, надішліть їх на електронну скриньку boyko.amu@gmail.com.

За результатами відбору найкращі проєктні ідеї увійдуть до Плану заходів з реалізації Стратегії і можуть бути профінансовані у 2024-2027 роках.

Цей захід проводиться Волинським ресурсним центром у рамках проєкту «Актуалізація стратегій розвитку шести регіонів України» та став можливим завдяки Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) і підтримці американського народу через Проєкт USAID «ГОВЕРЛА». Зміст цього заходу не обов’язково відображає погляди USAID та Уряду США.

Проєкт

Цілі та завдання Стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2027 року

1.РОЗВИТОК ОРІЄНТОВАНИЙ НА ЛЮДИНУ

1.1. Якісна та інноваційна українська школа, орієнтована на демографічні прогнози.

1.1.1. Забезпечення рівного доступу та підвищення якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

1.1.2. Забезпечення доступності, розумного пристосування та універсального дизайну для задоволення освітніх потреб дітей з особливими освітніми потребами.

1.1.3. Сприяння розвитку позашкільної освіти відповідно до вільного, різнобічного розвитку особистості, інтелектуальних та творчих здібностей, фізичних якостей вихованців, учнів і слухачів і принципу гендерної рівності.

1.2. Розвиток культури та збереження об’єктів культурної спадщини області на принципах інклюзії.

1.2.1. Збереження пам’яток архітектури, археології, історія монументального мистецтва, науки і техніки.

1.2.2. Сприяння модернізації та інформатизації бібліотек, запровадження нових інформаційно – бібліотечних послуг на основі інформаційно – комунікаційних технологій.

1.2.3. Збереження базової мережі та модернізація закладів культури, промоція нематеріальної культурної спадщини.

1.3. Формування доступного, інклюзивного здоров'язбережувального простору для фізичного відновлення та розвитку людини.

1.3.1. Забезпечення функціонування спроможної системи громадського здоров'я та формування здорового способу життя.

1.3.2. Формування спроможної мережі закладів охорони здоров'я всіх рівнів (в т. ч. зі створенням реабілітаційних відділень).

1.3.3. Охорона материнства та дитинства, поширення знань та практик щодо збереження репродуктивного здоров'я.

1.3.4. Розширення мережі закладів та створення інклюзивної спортивної інфраструктури.

1.4. Забезпечення розвитку якісних і доступних соціальних послуг відповідно до потреб людини, підтримка ВПО.

1.4.1. Формування системи надання доступних соціальних послуг відповідно до потреб населення, шляхом модернізації існуючих і запровадження нових видів соціальних послуг з урахуванням гендерних особливостей.

1.4.2. Забезпечення гендерної рівності та протидія домашньому насильству або насильству за ознакою статі.

1.4.3. Доступне житло, поетапне розселення внутрішньо переміщених осіб, які проживають в місцях тимчасового проживання, з урахуванням особливостей потреб окремих категорій осіб (осіб з інвалідністю, багатодітних сімей, літніх людей, представників національних меншин тощо) та принципу єдності родин.

1.4.4. Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у соціально-економічне середовище громад, забезпечення зайнятості та самозайнятості.

1.5. Формування згуртованого патріотичного громадянського суспільства на засадах української національної ідентичності та соціальної включеності.

1.5.1. Зміцнення соціальної згуртованості населення навколо інституцій громадянського суспільства та посилення їх інституційної спроможності та активної діяльності.

1.5.2. Створення належних умов для національно-патріотичного, військово-патріотичного виховання, підвищення рівня громадянської освіти та політико-правової культури населення жителів області.

1.5.3. Підтримка та розвиток національних меншин, національно-культурних товариств, етнокультурних надбань і задоволення їх потреб.

1.5.4. Інтеграція в соціальне життя громад та посилення соціальної захищеності ветеранів війни та членів їх сімей.

1.5.5. Створення умов для розвитку, успішної самореалізації та соціальної інтеграції молоді.

1.6. Розвиток інфраструктури безпеки та цивільного захисту.

1.6.1. Сприяння розвитку системи централізованого оповіщення та збільшенню фонду захисних споруд цивільного захисту (зокрема, в закладах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту) з урахуванням принципів інклюзивності та безбарʼєрності.

1.6.2. Сприяння утворенню у територіальних громадах центрів безпеки як інтегрованих структур з єдиною комунікацією відповідно до актів законодавства у сфері захисту населення і територій від пожеж та надзвичайних ситуацій, забезпечення громадського порядку, охорони здоров’я населення (з пожежно-рятувальними підрозділами, поліцейськими станціями та бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги).

2. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

2.1. Розвиток економіки знань та підтримка інфраструктури інвестиційної та інноваційної діяльності.

2.1.1. Підтримка розвитку сталих бізнес-екосистем та інноваційної інфраструктури (кластерів, екоіндустріальних парків, наукових та технопарків, інноваційних хабів, соціально відповідального бізнесу тощо).

2.1.2. Підвищення інвестиційної привабливості регіону та популяризація інвестиційних можливостей області, у тому числі релокованого бізнесу.

2.1.3. Інституційна підтримка експорту регіону, сертифікації продукції та виходу на нові ринки збуту продукції.

2.1.4. Трансфер знань, підтримка інноваційних досліджень та передача технологій на основі використання ланцюгів «освіта – наука – виробництво», підтримка стартапів.

2.2. Підтримка галузей смартспеціалізації та унікальної економічної діяльності області.

2.2.1. Підтримка традиційних і найбільш перспективних видів діяльності сільського господарства, розвиток рослинництва із застосуванням інноваційних технологій вирощування рослин.

2.2.2. Збільшення внутрішньої переробки сільськогосподарської продукції, крафтового виробництва та виробництва екопродукції.

2.2.3.Розвиток лісового господарства та деревообробки.

2.2.4. ІТ-кластер Закарпаття.

2.2.5. Креативні індустрії Закарпаття, у тому числі розвиток кіноіндустрії.

2.3. Розвиток туристичної та оздоровчої сфери

2.3.1. Розвиток та підвищення якості туристичної та оздоровчої інфраструктури, розширення спектра послуг.

2.3.2. Розвиток регіональної мережі туристичних дестинацій, маршрутів та об’єктів туристичних відвідувань, їх цифровізація, створення комфортних і безпечних умов для туристів (відпочивальників).

2.3.3. Маркетинг туристичних послуг і курортних територій, формування локальних туристичних брендів та популяризація туристичного потенціалу області та територіальних громад, у тому числі з використанням цифрових технологій.

2.3.4. Підтримка створення унікальних інноваційних туристично-рекреаційних продуктів.

2.4. Збалансування ринку праці відповідно до потреб регіональної економіки.

2.4.1. Сприяння розвитку мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб регіонального ринку праці, дуальна освіта.

2.4.2. Покращення доступу населення до ринків праці через підвищення трудової мобільності та адаптації до місцевих потреб, поширення ефективних профорієнтаційних заходів у закладах загальної середньої освіти та соціальної реклами для популяризації робітничих професій.

2.4.3. Освіта впродовж життя на принципах рівних можливостей для професійного розвитку особистості.

2.4.4. Підвищення професійних компетенцій наукових та студентських кадрів, співробітництво між навчальними закладами, науково-дослідними установами і підприємствами в регіоні.

2.5. Розвиток транспортно-логістичної інфраструктури та сталої мобільності області

2.5.1. Підвищення ролі сталих видів громадського транспорту та велосипедної інфраструктури.

2.5.2. Відновлення та розбудова мережі якісних автомобільних доріг загального користування. місцевого значення.

2.5.3. Сприяння розвитку транспортної та прикордонної інфраструктури.

2.6. Забезпечення стійкості та ефективності регіонального публічного управління та партнерств.

2.6.1. Підтримка інституцій регіонального розвитку, у тому числі проєктних офісів.

2.6.2. Цифрова трансформація та розвиток цифрової інфраструктури, розвиток телекомунікаційної інфраструктури.

2.6.3. Системне впровадження ефективного врядування, у тому числі на засадах Е-демократії.

2.6.4. Ефективне транскордонне, прикордонне та інше співробітництво Закарпатської області із зацікавленими сторонами та партнерами.

2.7. Енергетична сталість регіону в умовах "зеленого" переходу

2.7.1. Створення умов для впровадження систем муніципального енергетичного менеджменту, енергомоніторингу та енергетичного планування.

2.7.2. Підтримка впровадження енергозбереження та енергоефективності.

2.7.3. Стимулювання ВДЕ у сфері генерації енергії.

3. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК ГІРСЬКИХ ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ОБЛАСТІ.

3.1. Збереження та відтворення біологічного і ландшафтного різноманіття, природних комплексів, водних, земельних та лісових ресурсів, розширення регіональної екологічної мережі.

3.1.1.Наукова, науково-дослідна та методична підтримка щодо збереження біологічного і ландшафтного різноманіття регіону та розширення територій природно-заповідного фонду, розвиток регіональної екологічної мережі.

3.1.2. Збереження і раціональне використання водних ресурсів, у тому числі водно – болотних угідь на всіх природних висотно-зональних територіях регіону.

3.1.3. Ефективна система моніторингу невиснажливого і раціонального використання мінеральних і термальних вод області.

3.1.4. Формування екологоорієнтованого багатофункціонального наближеного до природи лісівництва та захист лісів від впливу кліматичних змін.

3.1.5. Внесення змін до Схеми планування території Закарпатської області та іншої планувальної документації відповідно до змін екологічного і природоохоронного законодавства та потреб регіону і громад.

3.2. Дружній до довкілля простір області

3.2.1. Підвищення якості водопостачання та водовідведення, очистка стічних вод на всій території області.

3.2.2. Зниження рівня забруднення повітря викидами від стаціонарних та рухомих джерел забруднення (автомобілів), стимулювання використання електромобілів.

3.2.3. Створення ефективної системи поводження з відходами.

3.2.4. Екоосвіта.

3.2.5. Захист територій і населених пунктів регіону від повеней, паводків, підтоплень, запобігання і захист гірських територій від селей, зсувів та ерозії і деградації ґрунтів, зневоднення та зниження рівнів ґрунтових вод.

3.3. Вирівнювання диспропорцій соціально-економічного розвитку гірських та сільських територій

3.3.1. Розвиток інфраструктури життєзабезпечення гірських та сільських населених пунктів (водопостачання та водовідведення, благоустрій населених пунктів тощо).

3.3.2. Підвищення рівня доступності території гірських та сільських населених пунктів шляхом розвитку транспортної, інформаційно-комунікаційної інфраструктури та технологій.

3.3.3. Забезпечення доступу для жителів гірської та сільської місцевості, зокрема віддалених населених пунктів, до соціальних та адміністративних послуг, впровадження Е-послуг.

3.3.4. Створення умов для розвитку гірських полонинських господарств.

3.3.5. Сприяння розвитку різних форм кооперації, фермерства, інфраструктури сільськогосподарської продукції.

3.3.6. Сприяння розвитку традиційних промислів, народних ремесел, крафтового виробництва та виробництва продуктів із географічним зазначенням.

Департамент економічного та регіонального розвитку Закарпатської ОВА

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux