Регуляторна діяльність

Інформація щодо здійснення державної регуляторної політики у 2023 році

Регуляторна діяльність в області здійснювалась відповідно до вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (із змінами) (далі – Закон), Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII “Про правовий режим воєнного стану” (із змінами), офіційних роз’яснень Державної регуляторної служби України щодо особливостей здійснення регуляторної діяльності органами виконавчої влади в умовах воєнного стану.

Упродовж 2023 року на регіональному та місцевому рівнях проводилась відповідна робота з питань впровадження державної регуляторної політики, а саме:

 • планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів; формування та актуалізація реєстру власних регуляторних актів; проведення заходів з відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів; проведення перегляду чинних регуляторних актів; оприлюднення проєктів регуляторних актів та іншої інформації, підготовленої у процесі здійснення регуляторної діяльності.

Відповідно до чинного законодавства та з метою реалізації принципу послідовності та передбачуваності державної регуляторної політики 12 грудня 2022 року затверджено План діяльності Закарпатської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік та оприлюднено 15 грудня 2022 року на офіційному сайті обласної військової адміністрації: Діяльність → Економічний блок → Регуляторна політика → План підготовки регуляторних актів. Документ сформовано на підставі узагальненої інформації від структурних підрозділів облдержадміністрації.

Під час підготовки проєктів регуляторних актів, не передбачених Планом діяльності, облдержадміністрація дотримувалася вимог Закону щодо обов’язковості внесення відповідних змін та їх оприлюднення. Так, 20 березня 2023 року вносились зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів (далі – План) і передбачалось розробку 3 проєктів регуляторних актів (розпоряджень), а саме: “Про затвердження Правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді у Закарпатській області”; “Про розмір плати за участь у конкурсі із визначення автомобільних перевізників на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, організатором на яких є обласна державна адміністрація – обласна військова адміністрація” та “Про заходи із забезпечення у 2023 році протипожежного захисту місць збирання та зберігання врожаю, зернових і грубих кормів”.

Із зазначеного переліку Плану обласною військовою адміністрацією розроблено та погоджено Державною регуляторною службою України 1 регуляторний акт – розпорядження голови облдержадміністрації – начальника обласної військової адміністрації “Про затвердження Правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді у Закарпатській області”;

проєкт розпорядження “Про заходи із забезпечення у 2023 році протипожежного захисту місць збирання та зберігання врожаю, зернових і грубих кормів” визначено як не регуляторний акт;

проєкт розпорядження “Про розмір плати за участь у конкурсі із визначення автомобільних перевізників на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, організатором на яких є обласна державна адміністрація – обласна військова адміністрація” – заплановано розробити та прийняти упродовж І півріччя 2024 року.

Станом на 31.12.2023 року перелік чинних регуляторних актів облдержадміністрації включає 7 регуляторних актів, розробниками яких є структурні підрозділи обласної державної адміністрації.

Листом керівництва облдержадміністрації – обласної військової адміністрації на виконання статей 7 та 32 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” було зобов’язано районні військові адміністрації та виконавчі органи місцевих рад затвердити у встановленому порядку власні плани діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік і забезпечити їх оприлюднення у спосіб, передбачений статтею 13 даного Закону.

За результатами проведеного моніторингу із 78 регуляторних органів затвердили плани діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік – 67, 11 регуляторних органів (6 райдержадміністрацій та 5 органів місцевого самоврядування) не планували протягом 2023 року приймати регуляторні акти.

Протягом 2023 року у зв’язку з прийняттям рішень про підготовку незапланованих регуляторних актів органами місцевого самоврядування, а саме: Ужгородською, Мукачівською, Тячівською, Свалявською міськими радами, Ясінянською селищною та Тур’я – Реметівською сільською радами вносилися зміни до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.

З метою систематизації регуляторних актів та забезпечення їх відкритості органами місцевого самоврядування сформовано та оприлюднено на власних офіційних сайтах реєстри чинних регуляторних актів. Найбільше діючих регуляторних актів у Мукачівської (46), Берегівської (34) та Чопської (25) міських рад.

Крім того, на виконання статті 31 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та Закону України “Про місцеве самоврядування” у всіх 78 регуляторних органах створено або визначено відповідальну постійну комісію, відповідальну особу або структурний підрозділ, на які покладено повноваження з питань реалізації державної регуляторної політики.

З метою проведення ефективної політики щодо дерегуляції господарської діяльності на місцевому рівні та відповідно до статті 11 Закону виконавчими органами місцевих рад здійснювались заходи щодо перегляду чинних регуляторних актів на відповідність принципам державної регуляторної політики. Так, за 12 місяців 2023 року проведено перегляд 82 регуляторних актів, з них: 16 – на підставі звіту про відстеження результативності та 66 – за ініціативою регуляторного органу. В результаті перегляду 29 актів залишено без змін, до 19 актів внесено зміни, 25 – скасовано та 9 – втратили чинність.

Інформацію щодо перегляду чинних регуляторних актів органами місцевого самоврядування упродовж 2023 року розміщено на офіційному сайті обласної військової адміністрації: Діяльність → Економічний блок → Регуляторна політика → Дерегуляція.

Для недопущення порушень й усунення проблемних питань у сфері реалізації регуляторної політики на місцях та отримання роз’яснень щодо неухильного виконання вимог законодавства про державну регуляторну політику представники місцевих державних адміністрацій та місцевих рад прийняли участь у навчанні - тренінгу в режимі он-лайн щодо організації перегляду регуляторного середовища, а також в циклах тренінгів, які проводились Міжміською робочою групою у співпраці з Державною регуляторною службою України в рамках ініціативи покращення регіонального/місцевого бізнес-клімату, яка впроваджується ГО “Електронна Республіка” за підтримки Програми USAID “Конкурентоспроможна економіка України”.

Додержання вимог Закону забезпечить правову основу для здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності на місцевому рівні, що створить максимально зручні умови для ведення бізнесу, в тому числі релокованому та зберегти робочі місця.

Питання щодо реалізації регуляторної політики в області, особливостей проведення перегляду регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам чинного законодавства знаходиться на контролі керівництва облдержадміністрації – обласної військової адміністрації.


Інформація щодо здійснення державної регуляторної політики у 2022 році


У 2022 році підготовка проектів регуляторних актів регуляторними органами здійснювалася відповідно до вимог, визначених Законами України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та „Про правовий режим воєнного стану”.

Прийняття регуляторних актів, не пов’язаних із забезпеченням заходів правового режиму воєнного стану, регуляторна діяльність в області реалізовувалась з дотриманням регуляторних процедур. Розроблення проектів регуляторних актів здійснювалося відповідно до затверджених облдержадміністрацією та виконавчими органами місцевих рад територіальних громад планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2022 рік. Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та плани-графіки проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів розміщуються на власних веб-сайтах і в місцевих засобах масової інформації.

Упродовж 2022 року облдержадміністрацією – обласною військовою адміністрацією регуляторні акти не приймались, водночас чинними залишаються 6 розпоряджень голови обласної державної адміністрації.

Щодо планування проектів регуляторних актів органами місцевого самоврядування, то з прийняттям рішень про підготовку незапланованих регуляторних актів Мукачівською, Виноградівською міськими радами вносилися зміни до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.

Для визначення досягнення цілей регуляторних актів та прийняття рішень щодо їх подальшої дії регуляторними органами здійснюються заходи з відстеження результативності цих актів. Протягом 2022 року виконавчими комітетами місцевих рад територіальних громад було проведено 37 заходів з відстеження результативності регуляторних актів, з яких: базових – 20, повторних – 10 та періодичних – 7.

Для подальшого проведення ефективної політики щодо дерегуляції господарської діяльності на місцевому рівні та приведення їх до вимог чинного законодавства було зобов’язано виконавчі комітети місцевих рад територіальних громад щодо здійснення перегляду діючих регуляторних актів та приведення їх у відповідність до положень принципам державної регуляторної політики. Так, місцевими органами самоврядування переглянуто 119 діючих регуляторних актів, з яких 26 – приведено у відповідність до законодавства, 69 – залишилось без змін, 17 – втратило чинність та 7 регуляторних актів скасовано. Виходячи з наведеного, можна констатувати, що адміністративний тиск на бізнес зведено до мінімуму. Однак, робота в цьому напрямку продовжується.

З метою реалізації принципу послідовності й передбачувальності державної регуляторної політики 12 грудня 2022 року керівництвом обласної військової адміністрації затверджено „План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Закарпатської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації на 2023 рік” та 15 грудня 2022 року оприлюднено на офіційному сайті обласної військової адміністрації: Діяльність → Економічний блок → Регуляторна політика → План підготовки регуляторних актів.

Крім того, листом керівництва обласної військової адміністрації від 22.11.2022 № 06-17/3467 зобов’язано районні військові адміністрації та виконавчі органи місцевих рад затвердити у встановленому порядку власні плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2023 рік і забезпечити їх оприлюднення у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Додержання вимог Закону забезпечить правову основу для здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності на місцевому рівні, що створить максимально зручні умови для ведення бізнесу, в тому числі релокованому та зберегти робочі місця.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux