Звіт з оцінки результативності реалізації у 2019 році Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року та плану заходів із її реалізації у 2018 - 2020 роках

Планом заходів з реалізації у 2018 - 2020 роках Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року визначено чотири програми, в рамках яких передбачено протягом 2018-2020 років реалізацію 57 проектів регіонального розвитку, які сприятимуть створенню умов для динамічного та збалансованого розвитку.

Протягом 2019 року реалізовувалось 25 проектів регіонального розвитку. Фінансування здійснювалося за рахунок коштів місцевих бюджетів, державного фонду регіонального розвитку, грантових коштів, коштів інвесторів та інших коштів не заборонених законодавством.

Програмою 1 «Розвиток людського та соціального капіталу» передбачено реалізацію 9 проектів регіонального розвитку, з яких 6 впроваджувались у 2019 році, а саме:

проект «Поліпшення умов навчання у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах в області», реалізація якого має покращити умови навчання та виховання, модернізацію мережі закладів освіти;

проект «Здоровий спосіб життя - основа для здоровꞌя» у 2019 році реалізовувався за рахунок коштів місцевого бюджету, у результаті чого було здійснено 51 захід, спрямований на пропагування рухової активності населення, популяризацію заходів фізичної культури, пропагування здорового способу життя, соціальної реклами тощо;

проект «Розвиток спортивної інфраструктури в області» у 2019 році -  здійснено встановлення (реконструкція) спортивних майданчиків, відповідно до визначених місць розташування, ведення в експлуатацію збудованих обꞌєктів 31 одиниць із 20 запланованих;

проект «Реконструкція будівель колишньої котельні у м. Ужгороді по вул Ф. Тіхого, 13 Б під спортивно-реабілітаційний центр для інвалідів» - створить можливість щорічно оздоровлюватись 10000 особам з обмеженими фізичними можливостями;

проект «Проведення заходів з розвитку міжнаціональних відносин», за результатами реалізації якого проведено 36 заходів у сфері міжнаціональних відносин та захисту прав національних меншин в області;

проект «Розвиток сімейних форм виховання» - з початку реалізації проекту загальна кількість дітей зменшилась на 100 осіб, зріс відсоток охоплення сімейними формами виховання. Однак, недостатня якість роботи соціальних працівників із сімꞌями, що опинились у складних життєвих обставинах  призводить до позбавлення батьків батьківських прав та збільшення кількості статусних дітей.

Програмою 2 «Формування конкурентоспроможності та інноваційності» передбачено реалізацію 27 проектів регіонального розвитку, з яких 11 впроваджувались у 2019 році, а саме:

проект «Розвиток дорожнього господарства в області», за результатами реалізації якого здійснено поточні ремонти, капітальні ремонти та експлуатаційне утримання доріг області. Реалізація проекту здійснювалась за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів державного бюджету, зокрема, за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку здійснювалась значна фінансова підтримка для реалізації 13 проектів дорожнього господарства у 2019 році;

проект «Забезпечення населення якісною питною водою», за результатами реалізації якого збудовано та реконструйовано водопровідні та каналізаційні мережі населених пунктів області. Реалізація проекту здійснювалась і за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку станом на 01.01.2020 року, впроваджувалась реалізація 5 проектів;

проект «Концепція розвитку міжнародного аеропорту „Ужгород”» реалізовувався упродовж 2019 року за рахунок коштів обласного бюджету, за результатами реалізації якого здійснено збереження робочих місць та фахівців авіаційної галузі у кількості 89 осіб; забезпечено дотримання вимог сертифікаційної придатності аеропорту та його служб (навчання персоналу) – 47 осіб, здійснено страхування аеропорту;

проект «Розвиток туристичної інфраструктури Закарпатської області через покращення навігаційних елементів та встановлення туристичних стоянок» - за результатами реалізації проекту промарковані туристичні маршрути на 158,4 км;

проект «Сприяння розвитку сільського та агротуризму Закарпатської області» - за результатами реалізації проекту для збільшення кількості та впізнаності діючих сільських садиб розроблено та виготовлено 80  туристичні знаки «Сільська садиба»; проведено 11 семінарів-навчань;

проект «Промоція туристичного потенціалу області» - за результатами реалізації проекту 13 взяли участь у виставкових заходах; здійснено випуск 12 інформаційних довідників, флаєрів, буклетів тощо; розміщено 51 інформаційних стендів; проведено 8 інформаційних та прес-турів;

проект «Створення туристично-рекреаційного продукту з впровадженням SMART-спеціалізації» забезпечив проведення у 2019 році наукового дослідження мінеральних вод;

проект «Створпення умов для розвитку інклюзивного туризму на території Закарпатської області» - за результатами реалізації якого у 2019 році проведено одну екскурсійну послугу для людей з особливими потребами;

проект «Вдосконалення системи надання адміністративних послуг та формування новітніх підходів у наданні державних послуг на території Закарпатської області» - у 2019 році проведено роботи з будівництва ЦНАПу в с.Т.Ремети Перечинського району. Наявність ЦНАПу у громаді району забезпечить безперешкодний доступ для отримання адміністративних послуг та скорочення термінів на отримання адміністративних послуг до мінімально допустимих законодавством;

проект «Створення позитивного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості Закарпатської області» - у 2018 році проведено 30 міжнародних заходів;

проект «Створення сприятливого середовища за допомогою фінансових інструментів», за результатами реалізації якого для спрощення механізму ділових стосунків між субꞌєктами підприємництва, збільшення кількості субꞌєктів господарської діяльності у звітному році проведено бізнес-форум «Закарпаття – бізнес в центрі Європи».

Програмою 3 «Інтегрований розвиток сільських і міських територій» передбачено реалізацію 12 проектів регіонального розвитку, з яких 6 впроваджувались у 2019 році, а саме:

проект «Створення та впровадження системи містобудівного кадастру в області» здійснить приведення містобудівної документації у відповідність до діючого законодавства. Завдяки реалізації проекту проведено закупку програмного забезпечення та сервера; розроблено геопортал містобудівного кадастру; створено 9 нових робочих місць;

проект «Покращення доступу до об'єктів історико-культурної спадщини», за результатами реалізації якого у звітному періоді проводилася ліквідація аварійного стану перекриття виставкових залів замку фортеці в м.Ужгород та ліквідація наслідків негоди замку-фортеці в с.Невицьке (а також ПКД і експертиза);

проект «Створення умов для формування здорового населення та ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної медичної допомоги у сільській місцевості» здійснювався за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів. Проводився капітальний ремонт приміщення приймального відділення Виноградівської районної лікарні, продовжуються роботи з капітального ремонту поліклінічного відділення Свалявської центральної районної лікарні, тощо;

проект «Сприяння розвитку дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості», за результатами реалізації якого збільшено кількість місць у постійних дошкільних закладах сільської місцевості за рахунок реконструкції діючих дошкільних навчальних закладів та додаткового відкриття нових груп; проведено капітальний  ремонт ЗОШ І-ІІ ст Т.Ремети тощо. Станом на 01.01.2020 року у межах проекту здійснювалась реалізація 9 об'єктів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

проект «Створення умов для розвитку спортивної інфраструктури у сільській місцевості» реалізовувався у 2019 році за рахунок створення мережі фізкультурно-спортивних клубів Федерацією кікбоксингу ІСКА у с.Рокосово та Велятино; розширено відділення мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл (філій) у сільській та  карате WKC у м. Мукачево; проведено 10 заходів щорічних багатоступеневих сільських спортивних ігор, тощо;

проект «Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка субꞌєктів підприємництва», за результатами реалізації якого у звітному році проведено надання фінансової допомоги субꞌєктам підприємництва 11 з 10 запланованих.

Програмою 4 «Забезпечення якості і безпеки довкілля та просторової гармонії» передбачено реалізацію 9 проектів регіонального розвитку, з яких 2 впроваджувались у 2019 році, а саме:

проект «Розвиток водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Тиса у Закарпатській області» забезпечив регулювання русел малих річок і потічків  - 3,9 км.; берегоукріплення – 12,2 км.; та розчистку каналів – 4,6 км., що дозволить захистити території населених пунктів від шкідливої дії вод, відновлення русел річок, захистить сільськогосподарські угіддя;

проект «Будівництво сміттєпереробних та сміттєсортувальних комплексів на території Закарпатської області», реалізація якого відбувається в рамках проекту транскордонного співробітництва «Впровадження системи роздільного збору та утилізації сміття у Берегівському районі» та дозволить вирішити відповідні нагальні проблеми.

Остання зміна сторінки: 18-03-2020 13:11