Звіт щодо роботи із зверненнями громадян

Інформація про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Закарпатської облдержадміністрації  у І кварталу 2019 року​

Протягом І кварталу 2019 року на адресу керівництва обласної державної адміністрації надійшло 1750 звернень,що на 332 більше відповідного періоду минулого  року. Із них: усних – 169  ( І квартал 2018 р. – 80), письмових –  1381  (І квартал 2018 р.  – 1339).  Збільшення  кількості звернень громадян відбулося  у більшості  районах та містах обласного значення. З розрахунку на 10 тисяч населення найчастіше звернення надходили з Ужгородського (23,5), Перечинського (16,8), Великоберезнянського (15,4), Рахівського (12,1), Міжгірського (10,9) районів та м.Ужгород (36,5), найменше з Хустського (4,5) району. Середньообласний  показник за І квартал 2019 року становить 14,1 звернень на 10 тис. населення.  
Кількість звернень, що надійшла від  органів влади вищого рівня протягом І кварталу 2019 року  збільшилася на 51 і становить 144 звернення. До Адміністрації Президента України надходження звернень збільшилося на 29 та становить 65 звернень, до  Кабінету Міністрів України  збільшилося на 24 і становить 52, до Верховної Ради України – зменшилася  кількість на 9 і становить всього 10 звернень. 
Колективних листів надійшло 20, що на 22  менше проти відповідного періоду 2018 року.  Під значною частиною листів були десятки підписів, тому загальна кількість громадян, які звернулися, становить 2150.
Кількість повторних звернень збільшилася і становить 1,2 відсотка   (І квартал 2018 р. 1,1 відсотка повторних звернень). 
Упродовж  І кварталу поточного року головою облдержадміністрації  розглянуто 516 звернень, що надійшли до обласної держадміністрації. 
Від найменш соціально захищених верств населення – інвалідів різних нозологій, ветеранів війни і праці, членів багатодітних родин та одиноких матерів та ін. соціальних категорій надійшло 1845  звернень. Ці категорії громадян особливо турбують проблеми матеріальної підтримки, оплата житлово-комунальних послуг та медичного забезпечення. 
У зверненнях громадян порушено 1747 питань різноманітного характеру. Як і завжди найбільше заяв і скарг надійшло з питань соціального захисту, які посіли  перше місце – 1498, або 85,7  відсотка.
Найчастіше у зверненнях громадян піднімалися  питання: комунального та дорожнього господарства – 35, або 2,0 відс., забезпечення житлом – 19, або  1,1 відс.,  забезпечення законності  та охорони правопорядку – 37, або 2,1відс.,  аграрна політика  і земельні відносини – 19, або 1,1 відс., транспорт і зв'язок – 10, або 0,5 відс., праці – 16, або 0,9 відс., охорони здоров’я – 21, або 1,2відс.
Найбільше надійшло заяв (клопотань) – 1632, скарг – 100, пропозицій та подяк – 11. 
Відповідно до запровадженого Класифікатора звернень громадян  надійшло: за формою надходження: поштою – 1539 звернень; через Інтернет – 14, на особистому прийомі – 169; через органи влади – 127; через засоби масової інформації – 0; від інших органів, установ, організацій – 17; за ознакою надходження: первинні – 1692; дублетні –6; неодноразові – 26. Повторних звернень надійшло 2; за видами: пропозиції (зауваження) – 11; заяви (клопотання) – 1632; скарги – 100; подяки –11; за статтю авторів звернень: чоловіча – 836, жіноча – 902; за типом: телеграми – 1; за суб’єктом: індивідуальні –1730, анонімні – 11.
Більша частина звернень пов’язана із наданням одноразової грошової допомоги. Для забезпечення цих виплат щороку затверджується обласна програма „Турбота”. Протягом І кварталу 2019 року 191 малозабезпеченому  жителю  області надано грошову допомогу в сумі  225 760,00 грн. 
Протягом І кварталу 2019 року на контролі облдержадміністрації перебувало 1647 звернень  громадян, що становить 94,1 відсотка  загальної кількості.  Підготовлено та надіслано 14 інформацій на звернення, які були взяті на контроль органами влади вищого рівня.

На виконання вимог Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади" забезпечено:
згідно з графіком відбулося 27 особистих прийомів громадян, на яких керівництвом облдержадміністрації прийнято  169 осіб, у тому числі і за місцем їх проживання. Для вирішенняпитань, з якимизверталисьгромадяни, даніконкретнідоручення;
функціонує пряма телефонна лінія „Запитай у влади” та  телефон довіри, під час проведення яких звернулося  27 осіб;
головою обласної державної адміністрації взято під особистий контроль розгляд звернень жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня” та інвалідів Великої Вітчизняної війни. За звітний період до облдержадміністрації звернулися  три багатодітні жінки, які мають статус  „Мати-героїня” та двоє інвалідів Великої Вітчизняної війни. З питань, які ставилися ними у зверненнях, переважає питання надання грошової допомоги.  На звернення матерів-героїнь та  інвалідів Великої Вітчизняної війни  облдержадміністрацією у загальній сумі виділено 1100,00 гривень. З інших питань надано роз’яснення;
недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих відповідей за зверненнями громадян. Заявникам надавалися чіткі роз’яснення порядку оскарження прийнятих за ними рішень. Вони мали можливість ознайомитися з матеріалами перевірок за їх зверненнями. Так, протягом звітного періоду на  115 питань заявникам надано роз’яснення,  32 звернення надіслано за належністю, на 13 зверненьвідмовлено у задоволенні з об’єктивних причин, у 8 зверненнях, після їх розгляду, факти не підтвердилися;
проведено два  засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян, на яких заслухано три  питання;
у січні 2019 року  розглянуто питання „Про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли до облдержадміністрації у 2018 році”;
здійснено перевірки про стан роботи зі зверненнями громадян у трьох райдержадміністраціях, двох структурних підрозділах облдержадміністрації та проведено три Дні контролю за зверненнями громадян;
заслухано особисті доповіді  голів Берегівської, Великоберезнянської та Виноградівської райдержадміністрацій про стан роботи зі зверненнями громадян;
проаналізовано та узагальнено за підсумками  роботи за 2018 рік та  І квартал 2019 року питання про стан роботи зі зверненнями громадян. Інформації та статистичні звіти надсилалися Адміністрації Президента України та Секретаріату Кабінету Міністрів України. Щомісяця здійснюється аналіз особистих прийомів громадян тощо;
проведення різноманітних за формою інформаційних заходіворганами виконавчої влади про свою діяльність за участі представників мас-медіа (15).Керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій подаються роз’яснення актуальних питань, змін до чинного законодавства тощо;
надання безоплатних консультацій особам, які потребують соціального захисту та підтримки, затверджено Порядок роботи громадської  приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги при обласній державній адміністрації. Протягом першого кварталу за такою допомогою звернулося всього три особи.
Зазначеніпитанняперебувають наконтроліоблдержадміністрації. Робота з виконаннявимог Указу Президента Українивід 7 лютого 2008 року№ 109/2008 продовжується.

Остання зміна сторінки: 10-04-2019 13:58

Дивіться також