Звіт щодо роботи із зверненнями громадян

Інформація про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Закарпатської облдержадміністрації  у 2019 році

У Закарпатській обласній державній адміністрації  робота із зверненнями громадян протягом 2019 року проводилась у порядку, визначеному Законом України  „Про звернення громадян” (зі змінами), Указом Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, розпорядженнями голови облдержадміністрації та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують цю роботу.

Від жителів Закарпатської області  до облдержадміністрації, у тому числі через органи влади вищого рівня, протягом 2019 року надійшло 4886  звернень, у яких порушено 4924 питання. З них письмових 4127 звернень. На особистий прийом звернулися 759 осіб, а з урахуванням колективних звернень,  з пропозиціями, заявами і скаргами  – 12090 осіб. У порівнянні з 2018 роком загальна кількість звернень громадян до облдержадміністрації збільшилась на 695 звернень, або на 16,0  відсотків.

Відповідно до змін, внесених до Закону України „Про звернення громадян”, щодо реєстрації електронних звернень протягом звітного періоду зареєстровано143 звернення, що на 68 більше відповідного періоду 2018 року.

Розпорядженням голови облдержадміністрації 08.10.2019р. № 545„Про склад постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян” поновлено її склад та проведено 6 засідань. Питання, які виносились на розгляд комісії, стосувались  ремонту автодоріг, призначень субсидій, соціально-економічного розвитку сіл та відновлення водопостачання у багатоквартирних житлових будинках с.Сойми Міжгірського району.

За результатами розгляду з 4924 питань, вирішено позитивно 3039. На 1458 питань надано відповідні роз’яснення, на 62 -  відмовлено у зв’язку з тим, що питання не можуть бути  вирішені в порядку, передбаченому чинним законодавством.

За 2019 рік до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області надійшло 155965 звернень громадян, що на 667 більше 2018 року. Листів отримано 72585  – на 1365 більше, на особистому прийомі прийнято 83380 осіб – на 698 осіб менше 2018 року. Протягом 2019 року розглянуто 157816 питань, що на 1868 питань більше, ніж у 2018 році. За результатами  розгляду більшість з них  вирішено позитивно і становить 122281, що на 3612 питань більше, ніж за 2018 рік. На 24842 питання надано відповідні роз’яснення, на 2134 питання -  відмовлено у задоволенні.

Кількість звернень, що надійшла від  органів влади вищого рівня протягом 2019 року  збільшилася на 297 і становить 646 звернень. Зокрема, до Офісу Президента України надходження звернень суттєво збільшилось та становить  335 звернень, до  Кабінету Міністрів України збільшилося  на 34 і становить 176, до Верховної Ради України –  збільшилося на 4  та становить 51 звернень.

Найбільша питома вага звернень до органів вищої влади від жителів Рахівського – 83 (29,6відс.), Мукачівського – 77 (23,1 відс.), Тячівського – 65 (13,3 відс.), Хустського – 59 (35,3відс.),Іршавського – 56 (9,4 відс.) районів, міст: Ужгород – 56 (4,9 відс.), Мукачево – 56 (12,7 відс.). Найменше: з Великоберезнянського  –  3 (2,7 відс.) району.

Кількість повторних звернень, що надійшли до облдержадміністрації у 2019 році,  збільшилася на 34 і становить 122, або 2,4 відсотків від їх загальної кількості. Найбільше повторних звернень надійшло від жителів Рахівського району (18 звернень, або 0,4 відс.), Виноградівського (13 звернень, або 0,3 відс.), Тячівського (12 звернень, або, 2,4 відс.), Хустського району (9, або 0,2 відс.), м. Ужгород (12, або 1,1 відс.). До органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області кількість повторних звернень зменшилася і становить 1404, або 0,9 відсотка.

Однією із причин збільшення кількості повторних звернень стало визнання таким, що не відповідає Конституції  України (згідно з Рішенням Конституційного Суду № 8-р/2018 від 11.10.2018 року) положення частини другої статті 8 Закону України „Про звернення громадян”, за яким не розглядалися звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Так мешканець м.Ужгород, який з 20.02.1984 року рішенням Берегівського районного суду був визнаний недієздатною особою та у зв'язку з чим йому було призначено опікуна, протягом 2019 року 106 разів звернувся до урядового контактного центру та 126 разів на обласну „гарячу лінію” з вимогою надати відповіді на всі його звернення за попередні роки. Неодноразові роз'яснення про те, що закон немає зворотної дії і йому рекомендувалося написати та конкретизувати питання, які на сьогодні його турбують, до уваги ним не приймаються і він продовжує дзвонити до урядового контактного центру.

Протягом 2019 року надійшло 174 колективні звернення, що складає 3,5 відсотка від загальної кількості звернень. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року кількість таких звернень збільшилася на 10. Під значною частиною листів були десятки підписів, тому загальна кількість громадян у колективних зверненнях становить 12090 осіб.

Аналіз надходження звернень до облдержадміністрації від жителів області  свідчить, що  найбільша їх кількість з розрахунку на 10 тисяч населення   надійшла з Ужгородського (61,6), Воловецького (46,3), Перечинського (44,8), Великоберезнянського (40,4), Міжгірського (32,7),) районів, міст Ужгород (97,7), м.Мукачево (52,9). Найменше з Хустського району (17,5), м.Хуст (16,4). Для Тячівського району, як для одного з найбільших, цей показник становить 28,3. Середньообласний показник за 2019 рік становить 39,3 звернення на 10 тис. населення.

Протягом  2019 року у своїх зверненнях громадяни порушили  4924 питання  різної тематики. Традиційно  основним питанням є питання соціального захисту. За цією тематикою зареєстровано 3501 звернення, що становить 71,1 відсотків від загальної кількості питань.

Як показує аналіз,  друге місце  за актуальністю питань посідають звернення з питань комунального та дорожнього господарства – 316, або 6,4 відс.,  порівнюючи з аналогічним періодом 2018 року їх кількість збільшилась на 112.

Третє місце займають звернення з питань забезпечення законності та охорони правопорядку – 166, або 3,4 відсотка загальної кількості.

З житлових питань надійшло  113 звернень, або 2,3 відс., аграрної політики і земельних відносин – 103, або 2,1 відс., освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності – 43, або 1,0 відс., охорони здоров’я – 77, або 1,08 відс., праці – 80, або 1,6відс.

Відповідно до запровадженого Класифікатора звернень громадян  надійшло: за формою надходження: поштою – 4127 звернень; через Інтернет – 143, на особистому прийомі – 759; через органи влади – 562; через засоби масової інформації – 0; від інших органів, установ, організацій – 84; за ознакою надходження: первинні – 4414; дублетні – 21; неодноразові – 298. Повторних звернень надійшло 122; за видами: пропозиції (зауваження) – 32; заяви (клопотання) – 4373; скарги – 450; подяки – 8; за статтю авторів звернень:чоловіча – 2611, жіноча – 2193; за типом: телеграми – 0; за суб’єктом: індивідуальні –4712, анонімні – 36.

Відповідно до Переліку завдань, визначених Указом Президента України від 07.02.2008  № 109/2008  щодо яких прийнято рішення продовжити контроль виконання інформуємо, що протягом 2019 року:

заслухано особисті доповіді  всіх 13 голів райдержадміністрацій про стан роботи зі зверненнями громадян;

здійснено перевірки стану роботи зі зверненнями громадян у всіх 13 райдержадміністраціях та у восьми структурних підрозділах облдержадміністрації відповідно до вимог затвердженої Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади. За наслідками перевірок складено відповідні довідки, в яких проаналізовано роботу із зверненнями громадян та зазначено певні рекомендації щодо поліпшення цієї роботи;

питання про стан роботи зі зверненнями громадян проаналізовано і узагальнено  за підсумками  роботи за І квартал, за перше півріччя 2019 року, дев’яти місяців, за 2018 рік та оприлюднено на офіційному веб-порталі облдержадміністрації. Інформації та статистичні звіти було надіслано Адміністрації Президента України та Секретаріату Кабінету Міністрів України;

проведено 12 Днів контролю за зверненнями громадян, в рамках яких здійснювались перевірки стану виконання доручень, наданих місцевим органам виконавчої влади за результатами розгляду звернень громадян АПУ (ОПУ), СКМУ, ВРУ та іншими центральними органами влади;

особисті прийоми громадян керівництвом облдержадміністрації здійснюються відповідно до  розпорядження  голови облдержадміністрації 26.12.2019 № 744 „Про графіки особистого прийому громадян в обласній державній адміністрації”. Протягом 2019 року керівництвом облдержадміністрації проведено 85 особистих прийомів громадян, у тому числі  39 виїзних прийомів, прийнято 759 осіб. Під час проведення прямої телефонної лінії „Запитай у влади” та за телефоном довіри зареєстровано 132 дзвінки від мешканців Закарпаття;

забезпечено першочерговий особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня” та особам з інвалідністю внаслідок війни. За звітний період до облдержадміністрації звернулися  14  багатодітних жінок, які мають статус  „Мати-героїня” та 5 осіб з інвалідністю внаслідок війни. З питань, які ставилися ними у зверненнях, переважає питання надання грошової допомоги. Про результати розгляду  цих звернень заявників поінформовано письмово у встановлені законодавством строки;

керівництвом облдержадміністрації приділено увагу вирішенню проблем, з якими зверталися також громадяни: учасники війни – 9 осіб; ветерани праці – 115; інваліди І групи – 292; інваліди ІІ групи –  533; інваліди ІІІ групи – 444; учасники ліквідації аварії на ЧАЕС – 50; багатодітні сім’ї –131; пенсіонери – 1272; одинокі матері – 51 та інші громадяни, які потребують соціального захисту;

здійснюється  постійний контроль як за станом роботи зі зверненнями громадян так і за самими зверненнями громадян. Так, на контролі обласної державної адміністрації протягом 2019 року перебувало 4406 звернень громадян, що становить 90,2 відсотказагальної кількості. Підготовлено та надіслано 75 інформацій на звернення, якібуло взято на контроль органами владивищогорівня.

Заявникам надавалися чіткі роз’яснення порядку оскарження прийнятих за їх зверненнями рішень. Для об'єктивного розгляду  звернень за дорученням  керівництва  створювалися робочі групи.

Так, на звернення жителя м.Ужгород, щодо розгляду у його присутності питання  про перегляд розміру нібито неправильно нарахованої йому пенсії та про надання йому витягу із земельного кадастру, за резолюцією керівництва облдержадміністрації було утворено комісію  з вивчення порушених ним  питань.

За результатами розгляду комісія прийшла до висновку, що вирішення  неодноразових (повторних) звернень  (протягом 2018–2019 років від нього надійшло 7 звернень), адресованих ним різним державним установам, не розглядати відповідно до пункту 2 статті 8 Закону України „Про звернення громадян”, оскільки заявник категорично відмовляється прислухатись до пропозицій та компетентних роз’яснень фахівців щодо вирішення порушених ним питань. Заявник був присутній при розгляді його звернень.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року № 898 „Про взаємодію органів  виконавчої влади та державної установи „Урядовий контактний центр” обласна державна адміністрація надає допомогу у вирішенні питань, які надходять на урядову „гарячу лінію” від мешканців Закарпатської області. Протягом 2019 року державною установою „Урядовий контактний центр” було надіслано для розгляду за належністю та для інформування про вжиті заходи 9201 звернення громадян, що на 3564 звернення більше, ніж за відповідний період 2018 року. В основному громадяни порушували питання про причини підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та про зміни у порядку надання субсидій.

На засіданнях колегії обласної державної адміністрації у січні та липні 2019 року розглядалися питання про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надходили до облдержадміністрації за 2018 рік та за перше півріччя 2019 року.  Відповідні  питання щокварталу розглядаються на нараді при керівникові апарату облдержадміністрації.

У серпні 2019 року проведено нараду в режимі відеоконференцзв’язку з керівниками апаратів райдержадміністрацій щодо стану роботи із зверненнями громадян у райдержадміністраціях.

Понад 80 відсотків від загальної кількості питань це питання про надання одноразової грошової допомоги.Для забезпечення цих виплат щороку рішенням обласної ради затверджується обласна програма „Турбота”. За 2019 рік 2089 малозабезпеченим жителям області, які звернулися до керівництва облдержадміністрації, з обласного бюджету було надано грошову допомогу в сумі 2 100 100,00  гривень. Всього на виконання програми „Турбота”  використано  11 228590,86  гривень, що на 1050217,77  грн. менше відповідного періоду 2018 р.

Крім того, громадянам надаються роз'яснення щодо можливості отримати безоплатну правову допомогу відповідно до Закону України „Про безоплатну правову допомогу”, яка надається утвореними в кожному районі центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

При Головному територіальному управлінні юстиції у Закарпатській області діє  громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги, порядок роботи якої затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 17.11.11 № 729.Протягом 2019 року юридичну консультаціюнадано 39 особам.

Фахівцями громадської приймальні надано 543 консультації. У ході роботи прямої телефонної лінії надано 67 консультацій.

Для громадян у режимі електронної пошти на веб-сайті громадської приймальні продовжує роботу „Віртуальна громадська приймальня”. Діє рубрика „Безоплатна правова допомога”, яка постійно наповнюється нормативно-правовими актами, що регулюють питання про надання безоплатної первинної правової допомоги та інформацією щодо діяльності громадських приймалень.

Наказом Головного територіальногоуправлінняюстиції у Закарпатськійобластівід 13.05.2008 № 209/01-08 „Про організацію роботи виїзних консультативних пунктів Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області” створено 13 виїзних консультативних пунктів Головного управлінняюстиції у Закарпатській області.

Щопівріччя затверджується відповідний графік виїздів керівництва управління. Протягом  2019 року здійснено 52 таких виїздів та надано консультації 198 особам. Також протягом звітного періоду відбулись консультування громадян у бюро правової допомоги.

У друкованих засобах масової інформації області  подається інформація  населенню про графіки прийомів громадян, проведення прямих телефонних ліній, про прийняті заходи з вирішення питань заявників.

Інформація щодо прийомів громадян та реагування на їх звернення  постійно розміщується на офіційному веб-порталі облдержадміністрації („Встановлено дні особистого прийому громадян головою облдержадміністрації ”https://carpathia.gov.ua/novyna/vstanovleno-dni-osobystogo-pryyomu-gromadyan-golovoyu-oblderzhadministraciyi), „Голова облдержадміністрації провів особистий прийом громадян” (https://carpathia.gov.ua/novyna/golova-oblderzhadministraciyi-proviv-osobystyy-pryyom-gromadyan), „Відбувся виїзний прийом громадян головою Закарпатської ОДА” (https://carpathia.gov.ua/novyna/vidbuvsya-vyyiznyy-pryyom-gromadyan-golovoyu-zakarpatskoyi-oda), „Голова облдержадміністрації провів особистий прийом громадян у Берегові” (https://carpathia.gov.ua/novyna/golova-oblderzhadministraciyi-proviv-osobystyy-pryyom-gromadyan-u-beregovi), „Ігор Бондаренко провів прийом громадян” (https://carpathia.gov.ua/novyna/igor-bondarenko-proviv-pryyom-gromadyan), „Заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Гетманенко ознайомився з проблемами жителів Хустського району” (https://carpathia.gov.ua/novyna/zastupnyk-golovy-zakarpatskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi-oleksiy-getmanenko), „Голова облдержадміністрації провів особистий прийом громадян у Великому Березному” (https://carpathia.gov.ua/novyna/golova-oblderzhadministraciyi-proviv-osobystyy-pryyom-gromadyan-u-velykomu-bereznomu), „Ігор Бондаренко наголосив на необхідності безумовного контролю за перебігом розв’язання кожного проблемного питання заявників” (https://carpathia.gov.ua/novyna/igor-bondarenko-nagolosyv-na-neobhidnosti-bezumovnogo-kontrolyu-za-perebigom-rozvyazannya).

Інформаційні повідомлення цієї тематики розміщуються також на веб-сайтах transkarpatia.net, zakarpattya.net.ua, uzhgorod.net.ua, uzhgorod.in,ua-reporter.com, goloskarpat.info, karpatnews.in.ua, zak-kor.net, zaholovok.com.ua, ko.net.ua тощо.

Облдержадміністрацією продовжується робота з виконання вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 та інших нормативно-правових документів з питань роботи зі зверненнями громадян.

Остання зміна сторінки: 02-03-2020 10:01

Дивіться також