ЗВІТ про використання коштів на утримання місцевих державних адміністрацій за 2017 рік

 

Додаток 1

ЗВІТ про використання коштів  Державного бюджету України на утримання місцевих державних адміністрацій Закарпатської області за 2017 рік
777    Закарпатська обласна державна адміністрація
(КВК)  (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
Адреса: пл.Народна, 4, м.Ужгород, 88008; weв-caйт: www.carpathia.gov.ua                

7771010

"Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області"

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

Стратегічна ціль:

Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

Головна мета:

Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

Завдання:

  1. Прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток територій
  2. Залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні

Законом України „Про Державний бюджет України на 2017 рік” та  паспортом бюджетної програми за КПКВК 7771010 „Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області” на 2017 рік затверджено видатки у сумі 227598,9 тис.грн., в тому числі: за загальним фондом – 225198,9 тис.грн. та за спеціальним – 2400,0 тис. гривень.

Касові видатки за 2017 рік становили – 226729,6 тис.грн., з них за загальним фондом – 224931,9 тис.грн. та за спеціальним – 1797,7 тис.грн., що відповідно становить 99,9 та 74,9 відсотків до затверджених призначень.

Результативні показники діяльності за КПКВК 7771010 „Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області” за 2017 рік наведено у наступній таблиці:

Головні показники діяльності

Затверджено

Виконано

Кількість штатних одиниць, од.

2291

2213

Кількість виконаних доручень, шт.

131420

131420

Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України, шт.

13745

13745

Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів, шт.

19415

19415

Кількість комплектів ліцензованого програмного забезпечення, шт.

7

7

Кількість придбаної комп’ютерної техніки, шт.

5

2

Кількість придбаної офісної та оргтехніки, шт.

4

-

Кількість поданих позовів, шт.

10

2

Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості, відс.

100

100

Надходження коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, у 2017 році склали – 1469,3 тис. гривень.

 

Додаток 2 Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету  

Додаток 3 Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

                                              

Остання зміна сторінки: 27-02-2018 15:59