Результати ґендерного аналізу бюджетної програми (КПКВК 0712070) „Екстрена та швидка медична допомога населенню” у 2017-2018 роках