Регуляторна діяльність

Обов'язки по здійсненню державної регуляторної політики ОДА покладено на департамент економічного розвитку і торгівлі (відділ регуляторної і цінової політики). Контактний телефон 0312617458


Інформація про здійснення в області державної регуляторної політики у 2019 році

З метою впровадження норм Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі – Закон)  облдержадміністрацією, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування впродовж 2019 року вживалися дієві заходи щодо забезпечення прозорості процедури прийняття регуляторних актів, здійснення планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, інформаційної підтримки реалізації державної регуляторної політики, дотримання норм і процедур під час її здійснення.
Відповідно до статті 7 Закону в установленому порядку та у визначений термін облдержадміністрацією, райдержадміністраціями, міськвиконкомами та об’єднаними територіальними громадами затверджуються та оприлюднюються плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів (план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Чопської міської ради та її виконавчого комітету на 2019 рік затверджено рішенням від 19.12.2018 № 26), трьома райдержадміністраціями, а саме: Виноградівською, Міжгірською, Мукачівською – план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік не затверджувався, оскільки структурними підрозділами райдержадміністрацій прийняття регуляторних актів не передбачалося. 
Зведений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік райдержадміністрацій, міськвиконкомів та об’єднаних територіальних громад розміщено на веб-порталі облдержадміністрації у підрозділі “Регуляторна діяльність” розділу “Регуляторна політика “Економічного блоку”.
Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та плани-графіки відстежень їх результативності розміщуються на власних веб-сайтах і в місцевих засобах масової інформації.
Протягом 2019 року в зв’язку з прийняттям рішень про підготовку незапланованих регуляторних актів один раз вносилися зміни до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів облдержадміністрації та до плану-графіка проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів облдержадміністрації.  
Для визначення досягнення цілей регуляторних актів та прийняття рішень щодо їх подальшої дії здійснюються заходи з відстеження результативності цих актів. Проведено відстеження результативності одного регуляторного акта та 11 червня 2019 року внесено зміни у план-графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів, який розміщено на веб-сайті облдержадміністрації.
Згідно з наданою інформацією міськвиконкомами та райдержадміністраціями протягом минулого року було проведено 42 заходи з відстеження результативності регуляторних актів, з яких: базових – 22, повторних – 14 та періодичних – 6. Об’єднаними територіальними громадами  проведено 10 базових відстежень і органами виконавчої влади – 1. Протягом 2019 року органами місцевого самоврядування було прийнято 28 регуляторних актів. 
На виконання вимог статей Закону та принципів державної регуляторної політики забезпечено дотримання визначених процедур розроблення і затвердження регуляторних актів. Всі регуляторні акти систематизовано в реєстрі регуляторних актів з термінами відстеження їх результативності, який протягом року коригувався та оновлювався. Так, у минулому році в облдержадміністрації діяло 13 регуляторних актів, внаслідок перегляду їх кількість скоротилася на 61,5 відсотка і на 1 січня 2020 року діє 6 регуляторних актів, розробниками яких є структурні підрозділи обласної державної адміністрації.
Для проведення ефективної політики щодо дерегуляції господарської діяльності на місцевому рівні та приведення їх до вимог чинного законодавства було рекомендовано райдержадміністраціям, міськвиконкомам та об’єднаним територіальним громадам вжити заходів щодо перегляду чинних регуляторних актів стосовно їх скасування або внесення до них змін. Згідно з наданою інформацією органами виконавчої влади було скасовано 2 регуляторні акти.
З метою реалізації принципу послідовності й передбачувальності державної регуляторної політики 10 грудня 2019 року був затверджений План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Закарпатської обласної державної адміністрації на 2020 рік та оприлюднений на офіційному веб-порталі облдержадміністрації у підрозділі „План підготовки регуляторних актів” розділу „Регуляторна політика” Економічного блоку” 10 грудня 2019 року.
Департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації проведено моніторинг щодо затвердження на 2020 рік планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Зведений план, який сформований за даними райдержадміністрацій, міськвиконкомів та об’єднаних територіальних громад буде оприлюднено на веб-порталі облдержадміністрації.
Закарпатська обласна державна адміністрація і на далі продовжуватиме активну роботу, спрямовану на підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.

 

Остання зміна сторінки: 31-01-2020 13:35

Дивіться також