Промисловість

Стан розвитку промисловості області за січень-вересень 2020 року

За підсумками січня – вересня п.р. індекс промислової продукції склав 86,2  відс. до відповідного періоду 2019 року.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні – вересні 2020р., порівняно з аналогічним періодом 2019 року, індекс обсягу виробництва становив 102,0 відсоток. Зріс видобуток природнього газу на 37,5 відс., сировини мінеральної для хімічної промисловості та виробництва добрив.

У переробній промисловості порівняно з січнем-вереснем 2019 року обсяг виробництва промислової продукції становив 82,1 відсотка.

На підприємствах з виробництва харчових продуктів та напоїв у січні-вересні п.р. випуск продукції скорочено на 8,1 відсотка. Зменшено виробництво свинини свіжої чи охолодженої на 33,3 відс., виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса – на 24,7 відсотка.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів порівняно з січнем-вереснем 2019 року індекс промислової продукції становив 81,3 відс., зокрема, у текстильному виробництві – 94,5 відс., виробництві одягу – 79,5 відс., виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 84,5 відсотка.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності у січні-вересні 2020 року, порівняно з січнем-вереснем 2019 року, обсяг виробництва зменшено на 19,0 відс., у т.ч. поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – на 76,2 відс., у виробництві паперу та паперових виробів – на 46,9 відс., в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка – на 17,3 відсотка.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні-вересні п.р. порівняно з аналогічним періодом 2019 року індекс промислової продукції становив 69,2 відсотка. Скорочено обсяги виробництва етилацетату, вугілля деревного, засобів мийних та засобів для чищення.

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у січні-вересні 2020 року проти відповідного періоду 2019 року обсяги виробництва продукції збільшено на 6,0 відсотків. Зросло виробництво деталей з пластмас для машин та механічних пристроїв, сумішей асфальтових для дорожнього покриття.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування у січні-вересні п.р. порівняно з січнем-вереснем 2019 року індекс промислової продукції становив 89,1 відсотка.

На підприємствах машинобудування у січні-вересні 2020 року проти аналогічного періоду минулого року обсяг випуску промислової продукції зменшено на 18,0 відс., зокрема у виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – на 39,1 відс., машин і устаткування, не віднесеного до інших угрупувань – на 22,3 відсотка.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря у січні-вересні п.р. індекс промислової продукції становив 103,3 відс., у тому числі у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – 102,6 відс., розподіленні газоподібного палива через місцеві газопроводи – 111,5 відсотка.

За січень-вересень 2020 року промисловими підприємствами реалізовано продукції, (товарів, послуг) на суму 17119,1 млн. гривень. У структурі реалізованої промислової продукції найбільшу питому вагу становить  переробна промисловість – 68,2 відс., у тому числі машинобудування - 32,8 відс., 28,4 відс. складає частка  підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; 2,0 відс. -  з водопостачання; каналізації, поводження з відходами, 1,4 відс. – добувної промисловості

Остання зміна сторінки: 18-12-2020 09:42

Дивіться також