Промисловість

Стан розвитку промисловості за січень-вересень 2018 року.

За результатами роботи промислових підприємств у січні-вересні 2018 року індекс промислової продукції склав 104,8 відс. у порівнянні з відповідним періодом 2017 року.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів індекс промислової продукції склав 83,4 відс., у переробній - 106,0 відсотка.
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів відноситься до галузей промислового комплексу області, її питома вага у обсягах реалізованої продукції складає лише 1,0 відсоток. Основна частка реалізації припадає на підприємства з видобування піску та добування природного газу.
Закарпатська область спеціалізується на переробних виробництвах – частка переробної промисловості у структурі промислового випуску становить 70,6 відсотка.
Одне з провідних місць в структурі товарної продукції переробної промисловості займає харчова  промисловість (виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів), що ґрунтується на місцевій сировині і володіє значною сировинною базою.  У галузі упродовж січня-вересня 2018  року відмічено скорочення  виробництва проти минулорічного періоду на 6,5 відсотка
Легку промисловість області представляють підприємства, які відносяться до двох основних видів діяльності: текстильного виробництва, виробництва одягу, хутра та виробів з хутра; виробництва шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів. Індекс промислової продукції підприємств галузі скоротився і склав  95,1 відсотка.
Деревообробна галузь (виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність) є однією з не багатьох галузей області, яка забезпечена місцевими ресурсами і здатна працювати в режимі самодостатності. Діяльність підприємств спрямована на виробництво фанери, плит та панелей, шпону; лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини, виробництво інших виробів з деревини та корка, соломки і матеріалів для плетіння. Індекс промислової продукції за січень-вересень поточного року склав 97,1 відсотка.
У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції виробництво скорочено на 6,0 відсотка.
На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції виробництво зросло на 0,7 відсотка.
На підприємствах металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування індекс промислової продукції склав 77,7 відс. до рівня січня-вересня 2017 року.
Особливе місце в промисловості області належить машинобудівному комплексу (машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування), який займає біля третини загального обсягу реалізованої промислової продукції. Індекс обсягу виробництва підприємств галузі склав 113,8 відс. до січня-вересня 2017 року.

Остання зміна сторінки: 30-11-2018 11:24

Дивіться також