Промисловість

Стан розвитку промисловості області за січень-червень 2020 року

За підсумками січня-червня п.р., порівняно з відповідним періодом 2019р., індекс обсягу виробництва промислової продукції становив 80,8 відсотка.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні-червні 2020р., порівняно з аналогічним періодом 2019р. індекс обсягу виробництва становив 98,0 відсотків. Зменшено видобування вугілля бурого, піску будівельного, каменю дробленого, який використовується як наповнювач бетону для дорожнього покриття та подібних цілей.
 У переробній промисловості порівняно з січнем-червнем 2019р. обсяг виробництва промислової продукції становив 75,7 відсотка.
На підприємствах з виробництва харчових продуктів та напоїв у січні-червні п.р. випуск продукції скорочено на 10,5 відсотка. Зменшено виробництво свинини свіжої чи охолодженої на 35,6 відс., виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса - на 25,8 відсотка. 
У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів порівняно з січнем-червнем 2019р. індекс промислової продукції становив 70,3 відс., зокрема в текстильному виробництві – 84,4 відс., виробництві одягу – 67,7 відс., виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 76,1 відсотка.
У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності у січні-червні 2020р. порівняно з січнем-червнем 2019р. обсяг виробництва зменшено на 20,8 відс., у тому числі у поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – на 78,2 відс., у виробництві паперу та паперових виробів – на 57,5 відс., в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка – на 18,8 відсотка.
 У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні-червні  п.р., порівняно з аналогічним періодом 2019р., індекс промислової продукції становив 66,4 відсоток. Скорочено обсяги виробництва етилацетату, вугілля деревного, засобів мийних та засобів для чищення.
На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції обсяги виробництва продукції збільшено на 4,6 відсотка. Зросло виробництво деталей з пластмас для машин та механічних пристроїв, сумішей асфальтових для дорожнього покриття.
У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, індекс промислової продукції порівняно з відповідним періодом минулого року становив 86,7 відсотка.
На підприємствах машинобудування у січні – червні  2020р. проти  аналогічного минулорічного періоду обсяг випуску промислової продукції зменшено на 24,9 відс., зокрема, у виробництві автотранспортних засобів, причепів та напівпричепів та інших транспортних засобів – на 52,8 відс., комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – на 12,8 відсотка. Водночас зросло виробництво електричного устаткування на 7,4 відс., машин і устаткування – у 2,0 рази.
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції становив 101,6 відс., у тому числі у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – 100,5 відс., розподіленні газоподібного палива через місцеві газопроводи – 111,3 відсотків. 
У січні - червні 2020 року реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 10985,3 млн. грн. У загальному обсязі реалізації 32,7 відс. припадає на підприємства постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 29,9 відс. – машинобудування.

Остання зміна сторінки: 07-09-2020 10:25

Дивіться також