Промисловість

Стан розвитку промисловості за січень-грудень 2018 року. 

У 2018 році індекс промислової продукції становив 104,6 відс. до рівня 2017 року. Зростання досягнуто за рахунок підприємств переробної промисловості на 5,7 відс., зокрема, машинобудування (крім ремонту і монтажу машин і устаткування) - на 13,8 відсотка.
Зниження індексу зафіксовано у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (на 15,2 відс.), а також у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 0,4 відсотка).
Загальний обсяг реалізованої промислової продукції за 2018 рік склав 23,9 млрд. гривень.
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів відноситься до галузей промислового комплексу області, питома вага якої у обсягах реалізованої продукції складає лише 1,2 відсотка. Основна частка реалізації припадає на підприємства з видобування піску та добування природного газу.
Закарпатська область спеціалізується на переробних виробництвах – частка переробної промисловості у структурі промислового випуску становить 73,8 відсотка.
Одне з провідних місць в структурі товарної продукції переробної промисловості займає харчова промисловість (виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів), що ґрунтується на місцевій сировині і володіє значною сировинною базою.  У галузі упродовж 2018 року відмічено скорочення виробництва проти минулого року  на 5,3 відсотка.
Легку промисловість області представляють підприємства, які відносяться до двох основних видів діяльності: текстильного виробництва, виробництва одягу, хутра та виробів з хутра; виробництва шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів. Індекс промислової продукції підприємств галузі скоротився і склав 93,8 відсотка.
Деревообробна галузь (виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність) є однією з не багатьох галузей області, яка забезпечена місцевими ресурсами і здатна працювати в режимі самодостатності. Діяльність підприємств спрямована на виробництво фанери, плит та панелей, шпону; лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини, виробництво інших виробів з деревини та корка, соломки і матеріалів для плетіння. Індекс промислової продукції за 2018 рік склав 92,9 відсотка.
У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс виробництва скоротився  у порівнянні з 2017 роком на 7,1 відсотка.
На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції скоротиввся і склав 99,3 відсотка.
На підприємствах металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування індекс промислової продукції склав 82,0 відсотка.
Особливе місце в промисловості області належить машинобудівному комплексу (машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування), який займає біля третини загального обсягу реалізованої промислової продукції. Індекс обсягу виробництва підприємств галузі зріс і склав 113,8 відс. до 2017 року.

Остання зміна сторінки: 22-03-2019 11:16

Дивіться також