Підсумки соціально-економічного розвитку

Підсумки соціально-економічного розвитку області за січень – червень 2019 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Закарпатської області свідчать про певне покращення динаміки економічного та соціального розвитку краю.
У січні-червні 2019 року індекс промислової продукції становив 
100,2 відсотка. Зростання індексу промислової продукції досягнуто за рахунок добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 3,1 відс., а також підприємств переробної промисловості на 0,8 відс., зокрема, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – на
4,2 відс., виробництві гумових і пластмасових виробів – на 4,2 відсотка. Обсяг постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря порівняно з відповідним періодом минулого року знизився на 4,4 відсотка. 
Індекс продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень-червень 2019 року становив 97,5 відсотка у тому числі на сільськогосподарських підприємствах – 120,5 відс., у господарствах населення – 97,1 відсотка. 
Протягом січня-червня 2019 року вантажооборот усіма видами транспорту виконано в обсязі 3757,9 млн.ткм, або 100,1 відс. до відповідного періоду минулого року. В січні-червні 2019 року пасажирооборот виконано в обсязі 2321,9 млн.пас.км. або 135,3 відс. до січня-червні 2018 року.
Підприємствами та організаціями у січні-червні 2019 року вироблено будівельної продукції на суму 695,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом минулого року склав 124,7 відсотка. Ріст індексу будівельної продукції зумовлений збільшенням обсягів будівництва будівель на 46,9 відс. та інженерних споруд на – 18,0 відсотка.
У січні-березні 2019 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1232,1 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 8,9 відс. менше від обсягу січня-березня 2018 року. Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 50,4 відс. загального обсягу. Вагомі частки капітальних інвестицій освоєно у будівлі та споруди – 61,4 відс. усіх інвестицій, в машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 37,2 відсотка. 
З початку інвестування  1994 – І квартал 2019 рр. в область залучено 343,6 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) (13 місце серед областей України). У розрахунку на одну особу населення внески становили - 273,8 дол. США . У І кварталі 2019 року в економіку області вкладено 2,9 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, що на 4,0 млн. дол. США, або в 2,3 рази менше аналогічного періоду 2018 року. У цілому збільшення сукупного обсягу іноземного капіталу, з урахуванням курсової різниці у І кварталі 2019 року становило 0,3 млн. дол. США, що на 0,1 відс. більше обсягів інвестицій до початку року. В області працюють інвестори із 45 країн світу, на 10 з них припадає більше 86,0 відс. загального обсягу прямих іноземних інвестицій. Із країн Європейського Союзу надійшло 264,4 млн. дол. США інвестицій (77,0 відс. загального обсягу), 79,1 млн. дол. США (23,0 відс.) – з інших країн світу. Підприємства, які залучили найбільше іноземних інвестицій: ТОВ «Ядзакі Україна» (виробництво електроустаткування до двигунів); ТОВ «Гроклін Карпати» (пошиття верху автомобільних сидінь); ТОВ «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед» (виробництво електроустаткування до двигунів).
У січні-травні 2019 року зовнішньоторговельний оборот зовнішньої торгівлі товарами становив 1 261,9 млн. дол. США, експорт товарів становив 668,1 млн. дол. США, імпорт – 593,8 млн. дол. США. Порівняно з січнем-травнем 2018 року експорт зменшився на 7,1 відс. (51,1 млн. дол. США), та імпорт зменшився на 7,2 відс. (на 45,8 млн. дол. США). Сальдо позитивне і становить 7,4 млн. дол. США.  
У січні - червні 2019 року до бюджетів усіх рівнів Закарпатської області надійшло податків, зборів та інших доходів (без власних надходжень бюджетних установ, що фінансуються з державного бюджету) у сумі 7 888,9 млн. грн., що більше, ніж за аналогічний період 2018 року на 24,9 відс. або на 1 573,2 млн. гривень. До державного бюджету мобілізовано 4 886,8 млн. грн., що на 25,1 відс. або на 978,9 млн. грн. більше надходжень аналогічного періоду попереднього року та до місцевих бюджетів – 3 002,0 млн. грн., що на 24,7 відс. або на 594,3 млн. грн. більше надходжень січня-червня 2018 року.
Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень-червень 2019 року склав 10988,3 млн. грн., що у порівняних цінах на 2,7 відс. більше ніж у відповідному періоді 2018 року (по Україні ріст на 10,3 відс.). Середньомісячний оборот роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу у січні - травні склав 1458 гривень. Обсяг роздрібного товарообороту (підприємств - юридичних осіб) у порівнянні з відповідним періодом 2018 року зріс на 5,4 відс. і склав 6985,1 млн. грн. (по Україні ріст склав 11,4 відс.). За показником індексу фізичного обсягу роздрібного товарообороту область посіла 20 місце серед регіонів країни (у відповідному періоді 2018 року – 24). 
Споживчі ціни по області в червні 2019 року порівняно з травнем знизилися на 0,1 відс., по країні – на 0,5 відс., з початку року зросли відповідно на 2,4 відс. та 3,6 відсотка.
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у червні 2019 р. становила 9760 грн., що у 2,3 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн.). Порівняно з травнем 2019 р. розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 7,6 відс., а за останні 12 місяців (відносно червня 2018 р.) – на 11,9 відсотка.
Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, організаціях області на 1 липня 2019 року становила 3,6 млн.грн. і порівняно до початку 2019 року збільшилась на 15,9 відсотка. На економічно активних підприємствах борг становив 2,5 млн.грн. і порівняно до 1 січня 2019 року зменшивсяь на 2,0 відсотка.
Станом на кінець червня 2019 року на обліку в державній службі зайнятості перебувало 4,5 тис. осіб безробітних, що на 14,3 відс. менше відповідного періоду минулого року.

Остання зміна сторінки: 05-08-2019 09:47

Дивіться також