Підсумки соціально-економічного розвитку

Підсумки соціально-економічного розвитку області за січень – вересень 2019 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Закарпатської області свідчать про певне покращення динаміки економічного та соціального розвитку краю.
У січні-вересень 2019 року індекс промислової продукції становив 91,0 відсотка. Спад індексу промислової продукції допущено за рахунок добувної промисловості і розроблення кар’єрів – на 9,7 відс., а також підприємств переробної промисловості на 10,0 відс., зокрема, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – на 11,7 відс. Зростання індексу досягнуто у виробництві гумових і пластмасових виробів – на 3,2 відсотка. Обсяг постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря порівняно з відповідним періодом минулого року знизився на 3,8 відсотка. 
Індекс продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень-вересень 2019 року становив 96,8 відсотка у тому числі на сільськогосподарських підприємствах – 86,2 відс., у господарствах населення – 97,3 відсотка. 
Протягом січня–вересня 2019 року підприємствами транспорту перевезено 6540,1 тис.т вантажів, що у 1,7 раза більше від обсягу січня–вересня 2018 року. У січні–вересні 2019 року вантажооборот підприємств транспорту становив 5595,8 млн.ткм, або 99,3 відс. до січня–вересня 2018 року. 
Підприємствами та організаціями у січні-вересні 2019 року вироблено будівельної продукції на суму 1265,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–вереснем 2018року склав 132,9 відс. Ріст індексу будівельної продукції зумовлений збільшенням обсягів будівництва будівель на 26,1 відс. Та інженерних споруд на – 35,2 відсотка.
У січні–червні 2019 року загальний обсяг прийнятого в експлуатацію житла склав 241,8 тис.м2 загальної площі, що на 23,2 відс. більше порівняно з січнем–червнем 2018 року. У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 35,2 відс. загального обсягу житла, у сільській місцевості – 64,8 відсотка.
За рахунок усіх джерел фінансування суб’єктами господарювання області у січні-червні 2019 року освоєно 2496,8 млн. грн. капітальних інвестицій, їх обсяг зменшивсяна 15,8 відс. порівняно з аналогічним періодом минулого року. У загальному обсязі капітальних інвестицій 99,7 відс. становили інвестиції у матеріальні активи, 0,3 відс. – у нематеріальні. У структурі капітальних інвестицій за видами активів найбільші обсяги спрямовано у житлові будівлі, частка яких становить32,1 відс., машини, обладнання та інвентар – 23,0 відс., нежитлові будівлі– 14,6 відс., інженерні споруди – 13,8 відс.та транспортні засоби – 13,2 відс. 
З початку інвестування  1994 – перше півріччя 2019 року в Закарпатську область залучено 350,3 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу). У розрахунку на одну особу населення внески становили - 279,2 дол. США. В області функціонує майже 600 підприємств з іноземними інвестиціями. У першому півріччі 2019 року в економіку області вкладено 7,8 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, що на 11,0 млн. дол. США, або в 2,4 рази менше аналогічного періоду 2018 року. У цілому збільшення сукупного обсягу іноземного капіталу, з урахуванням курсової різниці у І півріччі 2019 року становило 7,0 млн. дол. США, що на 2,0 відс. більше обсягів інвестицій до початку року. В області працюють інвестори із 45 країн світу, на 10 з них припадає  більше 86,0 відс. загального обсягу прямих іноземних інвестицій. 
У січні–серпні 2019 року зовнішньоторговельний оборот товарів становив 1942,3 млн.дол.США. Експорт товарів становив 1012,7 млн.дол. США, імпорт – 929,6 млн.дол. Порівняно з січнем–серпнем 2018 року експорт зменшився на 10,0 відс. (на 111,9 млн.дол.), імпорт – на 8,8 відс. (на 89,9 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 83,1 млн.дол. (у січні–серпні 2018 року також позитивне – 105,2 млн.дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,10 (у січні–серпні 2018 року – 1,09). Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 120 країн світу.
Зріс темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) до попереднього року за підсумками січня-вересня 2019 року і становив 121,9 відс. Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення за січень-вересень 2019 року становили 3,500 тис. гривень, або зросли на 22,0 відсотка. Зростання темпу зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у січні-вересні 2019 року у порівнянні до попереднього року на 5,7 відсоткових пункти обумовлено збільшенням надходжень податку на доходи фізичних осіб на 17,6 відс. або на 351,2 млн. грн., єдиного податку – на 16,9 відс. або на 67,6 млн. грн., податку на майно в частині плати за землю – на 61,8 відс. або на 126,5 млн. грн., власних надходжень бюджетних установ – у 2,3 рази або на 301,3 млн. гривень.  
Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень-вересень 2019 року склав 17111,0 млн. грн., що у порівняних цінах на 1,4 відс. більше ніж у відповідному періоді 2018 року. Обсяг роздрібного товарообороту (підприємств - юридичних осіб) у порівнянні з відповідним періодом 2018 року зріс на 4,1 відс. і склав 10877,2 млн. гривень. 
Споживчі ціни по області у вересні 2019 року порівняно з серпнем зросли на 0,6 відс., по країні – на 0,7 відс., з початку року відповідно – на 1,9 відс. та 3,4 відсотка.
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у вересні 2019р. становила 9441 грн, що у 2,3 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн). Порівняно з серпнем 2019р. розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 4,2%, а за останні 12 місяців (відносно вересня 2018р.) – на 12,3%.
Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, організаціях області на 1 жовтня 2019 року становила 4,7 млн.грн. і порівняно до початку 2019 року збільшилась на 48,8 відсотка. На економічно активних підприємствах борг становив майже 4,0 млн.грн. і порівняно до 1 січня 2019 року збільшилася на 52,8 відсотка.
Кількість безробітних станом на 1 жовтня 2019 року, у  порівнянні з відповідною датою 2018 року, скоротилася на 6,7 відс.  (на 330 осіб) та становила 4,6 тис. осіб. Кількість отримувачів допомоги по безробіттю скоротилася на 5,5 відс. (на 222 особи) та становила 3,8 тис. осіб. Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до обласної служби зайнятості, станом на 1 жовтня 2019 року, у порівнянні з минулим роком, зросла на 1,0 відс. та становила 2,3 тис. одиниць.

Остання зміна сторінки: 25-11-2019 11:26

Дивіться також