Підсумки соціально-економічного розвитку

Підсумки соціально-економічного розвитку області за січень 2020 року

У січні 2020 року індекс промислової продукції області до січня 2019 року становив 89,3 відсотка. Спад індексу допущено в основному за рахунок переробної промисловості, яка у структурі промислового випуску становить 68,9 відсотка. Так, до січня 2019 року зменшено індекс промислової продукції підприємствами переробної галузі на 15,0 відсотка. Серед підприємств галузі зменшено обсяги виробництва, зокрема: у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – на 14,5 відс.; у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри , виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 29,4 відсотка; у виробництві хімічних речовин і продукції на 45,6 відсотка.

Разом з тим, збільшено на 8,8 відс. промислове виробництво у такій галузі промисловості, як постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, що займає у структурі промислового виробництва області 28,2 відсотка. Спостерігається також значний ріст індексу підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів – на 62,4 відсотка.

Індекс продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень 2020 року становив 100,9 відсотка у тому числі на сільськогосподарських підприємствах – 73,6 відс., у господарствах населення – 101,5 відсотка.

Протягом січня 2020 року підприємствами транспорту перевезено 337,6 тис.т вантажів, що на 37,1 відс.менше від відповідного періоду минулого року. Вантажооборот підприємств транспорту становив 442,2млн ткм, або 76,3 відс. від показника січня 2019 року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 3,0млн пасажирів, що становить 105,7 відс. проти січня 2019 року. Усіма видами транспорту за звітний період виконано пасажирооборот в обсязі 472,9млн пас.км, що на 83,1 відс. більше ніж у відповідному періоді минулого року.

У січні 2020 року в області обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) склав 64,3 млн гривень. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем 2019 року становив 163,4 відсотка. Ріст індексу зумовлений збільшенням обсягів будівництва будівель у 2,2 раза та інженерних споруд на – 38,9 відсотка. Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 51,7 відс. від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 43,1 відс. та 5,2 відс. відповідно.

У 2019 році загальний обсяг прийнятого в експлуатацію житла склав 506,9 тис.м² загальної площі, що на 18,2 відс. більше порівняно з 2018 роком. У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 37,6 відс. загального обсягу житла, у сільській місцевості – 62,4 відсотка.

За рахунок усіх джерел фінансування суб’єктами господарювання області у 2019 році освоєно 9151,3 млн грн капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування. Їх обсяг збільшився на 26,4 відс. порівняно з аналогічним періодом попереднього року. У загальному обсязі капітальних інвестицій 99,7 відс. становили інвестиції у матеріальні активи, 0,3 відс. – у нематеріальні. У структурі капітальних інвестицій за видами активів найбільші обсяги спрямовано у житлові будівлі, частка яких становить 32,5 відс., нежитлові будівлі – 28,8 відс., машини, обладнання та інвентар – 16,9 відс., інженерні споруди – 12,6 відс. та транспортні засоби – 6,9 відс.

Починаючи із початку інвестиційного періоду (1994 рік) в Закарпатську область залучено 350,0 млн дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу). У 2019 році в економіку області вкладено 15,0 млн дол. США прямих іноземних інвестицій, що на 12,0 млндол. США, або (на 44,4 відс.) менше 2018 року.

В області функціонує майже 600 підприємств з іноземними інвестиціями, працюють інвестори із 51 країни світу, на 10 з них припадає більше 87,0 відс. загального обсягу прямих іноземних інвестицій. Найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій надійшли з таких країн, як: Нідерланди – 77,5 млндол. США (22,2 відс. загального обсягу), Німеччина – 42,8 млн дол. США (12,3 відс.), Японія – (10,5 відс.),  Польща – 36,2 млн дол. США (10,4 відс.), Австрія – 29,3 млн дол. США (8,4 відсотка).

Прямі іноземні інвестиції за видами  економічної діяльності розміщені наступним чином: промисловість – 79,5 відс. загального обсягу, транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 6,1 відс., операції з нерухомим майном – 6,0 відс., оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів і мотоциклів – 2,4 відс., діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 2,0 відс. тощо.

Зовнішньоторговельний оборот товарів і послуг області за 2019 рік становив 3306,6 млн дол. США, що менше від 2018 року на 5,8 відсотка. Експорт склав 1803,3 млн дол. США, що менше від 2018 року на 8,2 відс., а імпорт скоротився на 2,6 відс. і склав 1503,3 млн дол. США. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного обороту товарів і послуг становило майже 300,0
млн дол. США). Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 130 країн світу.

У січні 2020 року до бюджетів усіх рівнів Закарпатської області надійшло податків, зборів та інших доходів (без власних надходжень бюджетних установ, що фінансуються з державного бюджету) у сумі 1036,7 млн грн, що менше, ніж за аналогічний період 2019 року на 18,9 відс. або на 241,1 млн гривень.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень 2020 року склав 1944,9
млн грн, що у порівняних цінах на 3,5 відс. більше ніж у відповідному періоді 2019 року. Середньомісячний оборот роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу у січні 2020 року склав 1549 гривень. Обсяг роздрібного товарообороту (підприємств – юридичних осіб) у порівнянні з відповідним періодом 2019 року зріс на 4,9 відс. і склав 1252,8 млн гривень.

Споживчі ціни по області та країні у січні 2020 року порівняно із груднем 2019 року зросли на 0,8 відс., зокрема, ціни на продукти харчування – на 1,4 відсотка.Збільшення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,9 відс. відбулося за рахунок збільшення ціни на природний газ на 12,9 відсотка. Зменшення цін на транспорт на 1,5 відс. відбулося в основному за рахунок зниження цін на паливо та мастила на 3,8 відсотка.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установта організацій у січні 2020року становила 9112 грн, що у 1,9 раза вище рівня мінімальноїзаробітної плати (4723 гривень).Порівняно з груднем 2019року розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на 17,2 відс., а за останні 12 місяців (відносно січня 2019року) збільшився на12,4 відсотка.

Станом на 1 лютого 2020року загальна сума заборгованості з виплати заробітної платистановила 2863,2 тис.грн, з неї 2645,9 тис.грн припадало на економічно активніпідприємства. Заборгованість працівникам економічно активних підприємств у січні 2020 року зменшилась на 17,0 відсотка.

Кількість безробітних станом на 1 лютого 2020 року, у порівнянні з відповідною датою 2019 року, зросла на 12,4 відс. (на 579 осіб) та становила 5,3 тис.осіб.Кількістьотримувачівдопомоги по безробіттюзросла на 13,6 відс. (на 514 осіб) та становила 4,3 тис. осіб.

Остання зміна сторінки: 12-03-2020 17:24

Дивіться також