Підсумки соціально-економічного розвитку

Про підсумкисоціально-економічногорозвиткуобласті засічень-жовтень 2018 року

Основніпоказникироботигосподарського комплексу області у січні-жовтні 2018 року свідчать про певнепокращеннядинамікиекономічного та соціальногорозвитку.
У січні-жовтні 2018 року індекс промислової продукції збільшився і становив 104,9 відсотка. Зростання досягнуто за рахунок підприємств переробної промисловості на 6,3 відс., зокрема, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування - на 14,4 відс.; у виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції майже – на 0,5 відсотка. Зниження зафіксовано у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (на 21,1 відс.), а також у постачанні  електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря (на 1,1 відсотка).
Загальний обсяг реалізованої промислової продукції за січень-вересень 2018 року склав 17,3 млрд.грн. проти 14,8 млрд.грн. за січень-вересень 2017 року, тобто збільшився на 2,5 млрд. гривень.
У січні–жовтні 2018 року індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем–жовтнем 2017 року становив 102,9 відс. у тому числі на сільськогосподарських підприємствах – 106,3 відс., у господарствах населення – 102,7 відсотка. 
Обсяг виконаних будівельних робіт у січні–жовтні 2018 року склав 985692 тис.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом 2017 року склав 82,8 відсотка. Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 75,7 відс. від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 16,8 відс. та 7,5 відс. відповідно.
Загальний обсяг прийнятого в експлуатацію житла (нове будівництво) в області у січні–вересні 2018 року склав 286,4 тис.кв.м, що на 13,8 відс. більше порівняно з січнем– вереснем 2017 року. Із загальної площі прийнятого в експлуатацію житла (нове будівництво) 92,8 відс. припадає на одноквартирні будинки та 7,2 відс. – будинки з двома і більше квартирами. У міських поселеннях прийнято в експлуатацію житла (нового будівництва) 111,8 тис.кв.м (39,0 відс. загальної площі по області), у сільській місцевості – 174,6 тис.кв.м (61,0 відс.). У січні–вересні 2018року в областіприйнято в експлуатаціюдачних і садовихбудинків (новебудівництво) загальноюплощею 7,9 тис.кв.м , що у 4,9 раза більшепорівняно з січнем–вереснем 2017року.
У січні–вересні 2018 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4621,8 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 24,7 відс. більше від обсягу капітальних інвестицій за січень–вересень 2017 року. Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 48,1 відс. загального обсягу. Вагомі частки капітальних інвестицій освоєно у будівлі та споруди – 60,3 відс. усіх інвестицій, в машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 35,7 відс. На капітальний ремонт активів спрямовано 232,5 млн.грн. капітальнихінвестицій (5,0 відс.відзагальногообсягу).
Обсягпрямихіноземнихінвестиції в Закарпатську область у 1994 – І півріччя 2018 р.р. становив 341,0 млн. дол. США прямихіноземнихінвестицій (акціонерногокапіталу).  В областіфункціонує 589 підприємств з іноземнимиінвестиціями. У І півріччі 2018 року в економікуобластівкладено 15,0 млн. дол. США прямихіноземнихінвестицій, що на 0,5 млн. дол. США, або на 3,4 відс. більшеаналогічногоперіоду 2017 року. 
Зовнішньоторговельний обіг товарів та послуг в області за січень–вересень 2018 року становив  2647,9  млн.дол. США, що на 20,7 відс. більше відповідного періоду минулого року.Порівняно з січнем–вереснем 2017 року експорт товарів та послуг збільшився на 23,8 відс., імпорт – на 16,8 відсотка. Позитивне сальдо товарів та послуг становило 332,8млн.дол. США. Коефіцієнтпокриттяекспортомімпортусклав 1,29. 
У січні–жовтні 2018 року вантажооборот підприємств становив 6294,1 млн.ткм, або 97,0 відс. до січня–жовтня 2017 року. Підприємствами транспорту перевезено 4448,8 тис.т вантажів, що становить 95,3 відс. проти січня–жовтня 2017 року. У січні–жовтні 2018 року усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 3048,5 млн.пас.км, що на 18,1 відс. більше ніж у січні–жовтні 2017 року. Послугамипасажирського транспорту скористалися 28,3 млн. пасажирів, що на 12,4 відс.меншевідобсягусічня–жовтня 2017року.
Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень-жовтень  2018 року склав 17644,2 млн. грн., що у порівняних цінах на 11,5 відс. більше ніж у відповідному періоді 2017 року Обсяг роздрібного товарообороту (підприємств - юридичних осіб) у порівнянні з відповідним періодом 2017 року зріс на 3,9 відс. і склав 10926,8  млн. гривень. 
Споживчіціни по області в жовтні 2018рокупорівняно з вереснемзбільшились на 2,3 відс, по країні – на 1,7 відс., з початку року зросливідповідно на 9,4 відс. та 7,4 відсотка.
У січні-жовтні 2018 року до бюджетів усіх рівнів Закарпатської області надійшло податків, зборів та інших доходів (без власних надходжень бюджетних установ, що фінансуються з державного бюджету) у сумі 10779,1 млн. грн., що більше, ніж за січень-жовтень 2017 року на 26,5 відс. або на 2257,3 млн. гривень. До державного бюджету мобілізовано6725,6 млн. грн., що на 33,0 відс. або на 1 779,9 млн. грн. більшенадходженьвідповідногоперіодупопереднього року та до місцевихбюджетів – 4 053,5 млн. грн., що на 13,4 відс.  або на 477,4 млн. грн. більшенадходженьвідповідногоперіоду 2017 року. 
Середняномінальназаробітна плата штатного працівникапідприємств, установ та організацій у вересні 2018року становила 8406 грн., що у 2,3 раза вищерівнямінімальноїзаробітної плати (3723 грн.). Порівняно з серпнем 2018рокурозмірсередньоїномінальноїзаробітної плати збільшився на 5,0 відс., а за останні 12 місяців (відносновересня 2017року) – на 22,9 відсотка.
Заборгованістьізвиплатизаробітної плати  на підприємствах, організаціяхобласті на 1 жовтня2018 року становила 7182,7 тис.грн., і порівняно до 1 січня 2018 року (2358,8 тис. грн.)  збільшилася на 4823,9тис.грн. На економічноактивнихпідприємствах борг становив 6613,4 тис. грн., і порівняно до 1 січня 2018 року (1832,6 тис. грн.) збільшився на 4780,8 тис. гривень.
Станом на 01.11.2018 року на обліку в державнійслужбізайнятостіперебувало4442безробітних, що на 6,1 відс. меншевідповідногоперіодуминулого року. В областіпрацевлаштовано за сприяннямслужбизайнятості у січні-серпні поточного року 17926 безробітних, що на 101,3 відс. більшевідповідногоперіодуминулого року.
Рівеньофіційногобезробіттястановив в цілому по області 0,6 відс., на початок року показник складав 0,7 відсотка.

Остання зміна сторінки: 07-12-2018 13:40