Підсумки соціально-економічного розвитку

Про підсумки соціально-економічного розвитку області за січень-серпень 2018 року

Основні показники роботи господарського комплексу області у січні-серпні 2018 року свідчать про певне покращення динаміки економічного та соціального розвитку.
У січні-серпні 2018 року індекс промислової продукції збільшився і становив 105,0 відсотка. Зростання досягнуто за рахунок підприємств переробної промисловості на 6,2 відс., зокрема зафіксовано зростання у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування - на 13,4 відс.; у виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції майже – на 0,8 відс. та у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльність - на 0,1 відсотка. Зниження зафіксовано у постачанні  електроенергії, газу, пари та  кондиційованого  повітря  - на 1,1 відсотка.
Загальний обсяг реалізованої промислової продукції за січень-липень 2018 року склав 13,5 млрд.грн. проти 11,6 млрд.грн. за січень-липень 2017 року, тобто збільшився на 1,9 млрд. гривень.
Індекс обсягів сільськогосподарського виробництва у всіх категоріях господарств становив за січень-серпень 2018 року 101,9 відс., у тому числі на сільськогосподарських підприємствах – 70,3 відс., у господарствах населення – 103,1 відсотка. 
Обсяг виконаних будівельних робіт за січень–серпень 2018 року склав 710506 тис.грн. Індекс будівельної продукції у порівнянні з відповідним періодом 2017 року склав 82,2 відсотка. Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 78,6 відс. від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 15,0 відс. та 6,4 відс. відповідно.
Загальний обсяг прийнятого в експлуатацію житла (нове будівництво) в області у січні–червні 2018 року склав 196,2 тис.кв.м, що на 16,9 відс. більше порівняно з січнем–червнем 2017 року. Із загальної площі прийнятого в експлуатацію житла (нове будівництво) 91,4 відс. припадає на одноквартирні будинки та 8,6 відс. – будинки з двома і більше квартирами. У міських поселеннях прийнято в експлуатацію житла (нового будівництва) 77,0 тис.кв.м (39,2 відс. загальної площі по області), у сільській місцевості – 119,3 тис.кв.м (60,8 відс.). У січні–червні 2018 року в області прийнято в експлуатацію дачних і садових будинків (нове будівництво) загальною площею 4,0 тис.кв.м , що у 1,7 раза більше порівняно з січнем–червнем 2017 року.
У січні–червні 2018 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2888,1 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 35,9 відс. більше від обсягу капітальних інвестицій за січень–червень 2017 року. Головним джерелом фінансування капітальних інвес– тицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 47,8 відс. загального обсягу. Вагомі частки капітальних інвестицій освоєно в машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 35,4 відс. усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 59,6 відсотка. На капітальний ремонт активів спрямовано 127,0 млн.грн капітальних інвестицій (4,4 відм. від загального обсягу). 
Обсяг прямих іноземних інвестиції в Закарпатську область у 1994 – І півріччя 2018 р.р. становив 341,0 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу).  В області функціонує 589 підприємств з іноземними інвестиціями. У І півріччі 2018 року в економіку області вкладено 15,0 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, що на 0,5 млн. дол. США, або на 3,4 відс. більше аналогічного періоду 2017 року. 
Зовнішньоторговельний обіг товарів за січень–липень 2018 року становив 1882,2 млн.дол. США, що на 25,2 відс. більше відповідного періоду минулого року. Порівняно з січнем–липнем 2017 року експорт збільшився на 26,8 відс. (на 208424,6 тис.дол.), імпорт – на 22,2 відс. (на 162791,9 тис.дол.). Позитивне сальдо становило 92251,3 тис.дол. (у січні–липні 2017 року також позитивне – 46618,6 тис.дол.США). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,10 (у січні – липні 2017 року – 1,06). Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 116 країн світу.
У січні–серпні 2018 року вантажооборот підприємств становив 5033,0 млн.ткм, або 97,9 відс. до січня–серпня 2017 року. Підприємствами транспорту перевезено 3512,0 тис.т вантажів, що становить 94,2 відс. проти січня–серпня 2017 року. У січні–серпні 2018 року усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 2414,2 млн.пас.км, що на 14,7 відс. більше ніж у січні–серпні 2017 року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 22,6 млн. пасажирів, що на 13,4 відс. менше від обсягу січня–серпня 2017 року.
Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень-серпень  2018 року склав 13842,5 млн. грн., що у порівняних цінах на 10,2 відс. більше ніж у відповідному періоді 2017 року Обсяг роздрібного товарообороту (підприємств - юридичних осіб) у порівнянні з відповідним періодом 2017 року зріс на 2,7 відс. і склав 8572,5  млн. гривень. 
Споживчі ціни по області у серпні 2018 року порівняно з липнем зменшились на 0,2 відс., по країні залишились без змін, з початку року зросли відповідно на 4,9 відс. та 3,6 відсотка.
    У січні-серпні 2018 року до бюджетів усіх рівнів Закарпатської області надійшло податків, зборів та інших доходів (без власних надходжень бюджетних установ, що фінансуються з державного бюджету) у сумі 7 305,5 млн. грн., що більше, ніж за січень-липень 2017 року на 28,7 відс. або на 1 629,3 млн. гривень. До державного бюджету мобілізовано 4 524,7 млн. грн., що на 39,7 відс. або на 1 285,0 млн. грн. більше надходжень відповідного періоду попереднього року та до місцевих бюджетів – 2 780,8 млн. грн., що на 14,1 відс.  або на 344,3 млн. грн. більше надходжень відповідного періоду 2017 року. До загального фонду державного бюджету упродовж січня-липня 2018 року надійшло податків, зборів та інших доходів без врахування відшкодованого податку на додану вартість у сумі 4 245,1 млн. грн., що на 34,5 відс. або на 1 088,6 млн. грн. більше надходжень відповідного періоду 2017 року.
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у липні 2018 року становила 8227 грн, що у 2,2 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн). Порівняно з червнем 2018 року розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на 5,6 відс., а за останні 12 місяців (відносно липня 2017 року) збільшився на 26,5 відсотка.
Заборгованість із виплати заробітної плати  на підприємствах, організаціях області на 1 вересня 2018 року становила 5730,3 тис.грн., і порівняно до 1 січня 2018 року (2358,8 тис. грн.)  збільшилася на 3371,5 тис.грн. На економічно активних підприємствах борг становив 5161,0 тис. грн., і порівняно до 1 січня 2018 року (1832,6 тис. грн.) збільшився на 3328,4 тис. гривень.
Станом на 01.09.2018 року на обліку в державній службі зайнятості перебувало 5109 безробітних, що на 8,5 відс. менше відповідного періоду минулого року. В області працевлаштовано за сприянням служби зайнятості у січні-серпні поточного року 13505 безробітних, що на 102,9 відс. більше відповідного періоду минулого року.
Рівень офіційного безробіття не змінився і становив в цілому по області 0,7 відсотка.

Остання зміна сторінки: 10-10-2018 13:03