Підсумки соціально-економічного розвитку

Підсумки соціально-економічного розвитку області за січень-жовтень 2020 року

Основні показники Закарпатської області свідчать про нестабільну соціально-економічну ситуацію розвитку краю.

У січні–жовтні 2020 року індекс промислової продукції склав 87,4 відсотка. Спад індексу промислової продукції спричинений зниженням обсягів підприємств переробної промисловості, де індекс промислової продукції склав 83,8 відсотка. Зокрема, на підприємствах з виробництва харчових продуктів та напоїв індекс промислової продукції склав 91,2 відс.; у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 86,1 відс.;на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 82,1 відс.;у хімічному виробництві – 69,2 відс.; на підприємствах металургійного виробництва – 93,1 відс.; на підприємствах машинобудування – 83,6 відсотка. У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції за січень–жовтень 2020 року становив 103,1 відсотка.

Індекс сільськогосподарської продукції за 10 місяців поточного року порівняно із аналогічним періодом попереднього року становив 91,1 відс., у тому числі: на підприємствах – 56,8 відс., у господарствах населення – 94,3 відсотка.

У січні–жовтні 2020 року вантажообіг підприємств транспорту становив 5280,0 млн.ткм, або 85,1 відс. від обсягу відповідного періоду попереднього року. Підприємствами транспорту перевезено 4653,0 тис.т вантажів, що становить 96,6 відс. від обсягів січня–жовтня 2019 року. Пасажирообіг підприємств транспорту становив 2738,4 млн.пас.км, що на 36,5 відс. менше, ніж у січні–жовтні 2019 року. Послугами пасажирського транспорту скористалося 17,1 млн пасажирів, або 55,3 відс. від обсягу січня–жовтня 2019 року.

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) у січні–жовтні 2020 року склав 1207,3 млн. гривень. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–жовтнем 2019 року становив 71,6 відсотка. Нове будівництво склало 33,3 відс. від загального обсягу виробленої продукції, ремонт – 35,9 відс., реконструкція та технічне переоснащення – 30,8 відсотка.

У січні–вересні 2020 року суб’єктами господарювання області освоєно 2504,5 млн.грн капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування, щона 41,8відс. менше від капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року. У загальному обсязі капітальних інвестицій 99,6 відс. становили інвестиції у матеріальні активи, з яких найбільші обсяги спрямовано у житлові будівлі – 62,4 відс., машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 33,2 відсотка. За джерелами фінансування найбільша частка припадає на власні кошти підприємств та організацій – 54,6 відс. загального обсягу, частка коштів населення на будівництво житла становить 19,3 відс., частка коштів державного і місцевих бюджетів – 15,4 відсотка. Із загального обсягукапітальних інвестицій найвагомішу частку освоєно у промисловості – 39,4 відс. та будівництві – 26,8 відсотка.

Станом на 30.06.2020 року в Закарпатську область залучено 243,0 млн.дол. США прямих іноземних інвестицій. Найбільша частка із загального обсягу інвестицій надійшла із Європейського Союзу – 92,7 відс. або 225,3 млн.дол. США. Обсяг прямих інвестицій у розрахунку на одну особу склав 194,0 дол. США.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 118 країн світу. У січні–вересні 2020 року зовнішньоторговельний оборот у зовнішній торгівлі товарами становив 1 843,6 млн.дол. США, експорт товарів становив 964,6 млн.дол. США, а імпорт – 879,1млн.дол. США. Експорт порівняно з січнем–вереснем 2019 року зменшився на 15,3 відс., а імпорт – на 17,5 відс. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу за січень–вересень 2020 року склало 85,5 млн.дол. США.

До загального фонду державного бюджету за січень–жовтень 2020 року мобілізовано податків, зборів та інших доходів без врахування відшкодування податку на додану вартість у сумі 7962,6млн.грн, що на 5,9 відс. більше ніж завідповідний період попередньогороку.До спеціального фонду державного бюджету надійшло доходів у сумі 979,0 млн.грн, що на 19,5 відс. менше аналогічного періоду 2019 року. До загального фонду місцевих бюджетів області надійшло податків, зборів та інших доходів у сумі 4294,6  млн.грн, що на 2,7 відс. більше ніж за січень–жовтень 2019 року.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) за січень–жовтень 2020 року склав 18,5млрд.грн,що у порівнянні з відповідним періодом 2019 року менше на 5,4 відсотка.

Споживчі ціни у жовтні 2020 року порівняно з вереснем в областізросли на 1,8 відс, на загальнодержавному рівні – на 1,0 відс.,а з початку року по області – зросли на 3,4 відс., по країні – на 2,7 відсотка.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у жовтні 2020 року становила 11072 грн, що у 2,2 раза вище рівня мінімальної заробітної плати. Порівняно з вереснем поточного року вона зменшилася на 0,6 відс., а відносно жовтня 2019 року – збільшилась на 19,1 відсотка. Індекс реальної заробітної плати у жовтні 2020року порівняно з попереднім місяцем становив 97,6 відс., а відносно жовтня 2019 року – збільшився на 14,4 відсотка.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати протягом жовтня 2020 року зменшилась на 0,6 відс. і станом на 1 листопада 2020 року становила 5719,8 тис. гривень.

Кількість безробітних станом на 1 листопада 2020 року, у порівнянні з відповідною датою 2019 року, зросла у 1,8 рази або на 3,8 тис. осіб та становила 8,4 тис. осіб. Кількість отримувачів допомоги по безробіттю зросла у 1,9 рази  або на 3,5 тис. осіб та становила 7,2 тис. осіб.

Остання зміна сторінки: 28-12-2020 16:20

Дивіться також