Підсумки соціально-економічного розвитку

Про підсумки соціально-економічного розвитку області за січень-червень 2018 року

Основні показники роботи господарського комплексу області у січні-червні 2018 року свідчать про певне покращення динаміки економічного та соціального розвитку.
У січні-червні 2018 року індекс промислової продукції збільшився і становив 104,5 відсотка. Зростання досягнуто за рахунок підприємств добувної промисловості і розробленні кар’єрів – на 2,9 відс. та переробної промисловості на 5,7 відс., зокрема зафіксовано зростання у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування - на 12,6 відс; у виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції майже – на 6,7 відсотка. Зниження зафіксовано у постачанні  електроенергії,  газу,  пари  та  кондиційованого  повітря  - на 2,3 відсотка.
Загальний обсяг реалізованої промислової продукції за січень-травень 2018 року склав 9790,0 млн.грн. проти 6932,5 млн.грн. за січень-травень 2017 року, тобто збільшився на 1196,1 млн. гривень.
Індекс обсягів сільськогосподарського виробництва у всіх категоріях господарств становив за січень-червень 2018 року 108,4 відс., у тому числі на сільськогосподарських підприємствах – 69,7 відс., у господарствах населення – 109,5 відсотка. 
Обсяг виконаних будівельних робіт за січень–червень 2018 року склав 488684 тис.грн. Індекс будівельної продукції порівняння з відповідним періодом 2017 року склав 84,0 відсотка. Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 82,0 відс. від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 12,1 відс. та 5,9 відс. відповідно.
Загальний обсяг прийнятих в експлуатацію житлових будівель в області у січні– березні 2018 року склав 104,0 тис.кв.м, що на 36,8 відс. більше порівняно з січнем–березнем 2017 року. Із загальної площі прийнятого в експлуатацію житла 91,6 відс. припадає на одноквартирні будинки та 8,4 відс. – будинки з двома і більше квартирами. У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 34,9 тис.кв.м (33,6 відс. загальної площі по області), у сільській місцевості – 69,1 тис.кв.м (66,4 відсотка).
У січні–березні 2018 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1277,7 млн.грн капітальних інвестицій, що на 49,9 відс. більше від обсягу капітальних інвестицій за січень–березень 2017 року. Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 47,5 відс. загального обсягу. Вагомі частки капітальних інвестицій освоєно в машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 36,3 відс. усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 61,9 відсотка. На капітальний ремонт активів спрямовано 41,6 млн.грн капітальних інвестицій (3,2 відс. від загального обсягу).
Обсяг прямих іноземних інвестиції в Закарпатську область у 1994 – І квартал 2018 р.р. становив 336,5 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу). У розрахунку на одну особу 268,0 дол. США. У І кварталі 2018 року в економіку області вкладено 6,9 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, що на 2,8 млн. дол. США, або в 1,7 разів більше аналогічного періоду 2017 року. 
У січні–травні 2018 року експорт товарів становив 712837,6 тис.дол. США, імпорт – 637865,9 тис.дол.США. Порівняно з січнем–травнем 2017 року експорт збільшився на 30,0 відс. (на 164573,4 тис.дол.США), імпорт – на 24,5 відс. (на 125640,8 тис.дол.США). Позитивне сальдо становило 74971,7 тис.дол.США (у січні–травні 2017 року також позитивне – 36039,1 тис.дол.США). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,10 (у січні–травні 2017 року – 1,07). Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 109 країн світу.
У січні–червні 2018 року вантажооборот підприємств становив 3754,4 млн.ткм, або 99,5 відс. до січня–червня 2017 року. Підприємствами транспорту перевезено 2575,7 тис.т вантажів, що становить 94,2 відс. проти січня–червня 2017 року. У січні–червні 2018 року усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1715,9 млн.пас.км, що на 8,3 відс. менше ніж у січні–червні 2017 року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 17,3 млн. пасажирів, що на 14,1 відс. менше від обсягу січня–червня 2017 року.
Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень-червень  2018 року склав 10145,3 млн. грн., що у порівняних цінах на 10,3 відс. більше ніж у відповідному періоді 2017 року. Обсяг роздрібного товарообороту (підприємств - юридичних осіб) у порівнянні з відповідним періодом 2017 року зріс на 3,1 відс. і склав 6282,9  млн. грн. 
Споживчі ціни по області у червні 2018 року порівняно з травнем зменшились на 0,4 відс., з початку року зросли – на 5,4 відс., по країні порівняно з попереднім місяцем залишились без змін, у відношенні до грудня 2017 року збільшились на 4,4 відсотка. 
У січні - червні 2018 року до бюджетів усіх рівнів області надійшло податків та зборів (обов'язкових платежів) у сумі 6315,7 млн. грн., що більше, ніж за відповідний період 2017 року на 30,7 відсотка. До державного бюджету мобілізовано З 907,9 млн. грн., що на 38,6 відс. або на 1 087,9 млн. грн. більше надходжень відповідного періоду попереднього року та до місцевих бюджетів - 2 407,8 млн. грн., що на 19,6 відс. або на 395,2 млн. грн. більше надходжень відповідного періоду 2017 року. До загального та спеціального фондів місцевих бюджетів області надійшло субвенцій у обсязі 5 259,5 млн. гривень.
Середньомісячна заробітна плата найманих працівників, зайнятих в економіці,  збільшилася з  6799 грн. у січні 2018 року до 8719 грн. у червні 2018 року на 28,2 відсотків та перевищила рівень законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати (3723 грн.) у 2,3 рази. 
Заборгованість із виплати заробітної плати  на підприємствах, організаціях області на 1 липня 2018 року становила 3694,9  тис. грн. і порівняно до 1 січня 2018 року (2358,8 тис. грн.)  збільшилася на 1336,1 тис. грн., або 56,6 відсотків. На економічно активних підприємствах борг становив  3125,6 тис. грн., і порівняно до 1 січня 2018 року (1832,6 тис. грн.) збільшився на 1293,0 тис. грн., або 70,6 відсотків.
Станом на 01.07.2018 року на обліку в державній службі зайнятості перебував 5221 безробітний, що на 9,4 відс. менше січня - червня минулого року. В області працевлаштовано за сприянням служби зайнятості у січні-червні поточного року 10560 безробітних. Рівень працевлаштування перевищує відповідний показник минулого року на 1,6 відсотка. 
 

Остання зміна сторінки: 02-08-2018 13:11