Підсумки соціально-економічного розвитку

Підсумки соціально-економічного розвитку області за січень-березень 2020 року

У січні-березні 2020 року індекс промислової продукції становив 85,3 відсотка. Спад індексу промислової продукції допущено через зниження обсягів підприємств добувної та переробної промисловості, де індекс промислової продукції склав відповідно 93,1 та 81,1 відсотка. Зокрема, на підприємствах машинобудування індекс промислової продукції склав 80,1 відсотка. Зростання індексу досягнуто на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря -  порівняно з відповідним періодом минулого року зафіксовано ріст на 5,2 відсотка.

Індекс продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень-березень 2020 року становив 100,1 відсотка у тому числі на сільськогосподарських підприємствах – 63,8 відс., у господарствах населення – 101,2 відсотка. 

У січні–березні 2020р. вантажообіг підприємств транспорту становив 1526,1 млн.ткм, або 85,5 відс. від обсягу січня–березня 2019 року. Підприємствами транспорту перевезено 1302,1 тис.т вантажів, що становить 69,1 відс. від обсягів січня–березня 2019 року. У січні–березні 2020р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 1170,3 млн.пас.км, що у 1,5 раза більше, ніж у січні–березні 2019 року. Послугами пасажирського транспорту скористалося 8,0 млн пасажирів, або 93,9 відс. від обсягу січня–березня 2019 року.

У січні–березні 2020 року в області обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) склав 228103 тис.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–березнем 2019 р. склав 104,0 відсотка. На загальну тенденцію росту індексу будівельної продукції області вплинуло зростання обсягів житлових і нежитлових будівель. Нове будівництво склало 44,5 відс. від загального обсягу виробленої продукції, ремонт (капітальний та поточний), реконструкція та технічне переоснащення – 46,6 відсотка.

У січні-грудні 2019 року суб’єктами господарювання області освоєно 9151,3 млн. грн. капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування. Їх обсяг збільшився на 26,4 відс. порівняно з аналогічним періодом попереднього року. У загальному обсязі капітальних інвестицій 99,7 відс. становили інвестиції у матеріальні активи, 0,3 відс. – у нематеріальні. У структурі капітальних інвестицій за видами активів найбільші обсяги спрямовано у житлові будівлі, частка яких становить 32,5 відс., нежитлові будівлі – 28,8 відс., машини, обладнання та інвентар – 16,9 відс., інженерні споруди – 12,6 відс. та транспортні засоби – 6,9 відсотка.

У 1994 – 2019 рр. в Закарпатську область залучено 360,9 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій (13 місце серед областей України). У розрахунку на одну особу населення внески становили – 288,1 дол. США (13 місце серед регіонів України). За 2019 рік в економіку області вкладено 23,6 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, що на 3,4 млн. дол. США, або (на 12,6 відс.) менше аналогічного періоду 2018 року. У цілому збільшення сукупного обсягу іноземного капіталу, з урахуванням курсової різниці, у 2019 році становило 17,6 млн. дол. США, що на 5,1 відс. більше обсягів інвестицій до початку року (16 місце серед областей України).

У січні–лютому 2020 р. експорт товарів становив 224351,8 тис.дол. США, імпорт - 194176,7 тис.дол. США. Порівняно з січнем–лютим 2019 р. експорт зменшився на 16,5відс. (на 44223,4 тис.дол.), імпорт – на 18,7 відс. (на 44972,7 тис.дол.). Позитивне сальдо становило 30175,1 тис.дол. (у січні–лютому 2019 р. також позитивне – 29425,8 тис.дол. США).  Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,16 (у січні–лютому 2019 р. – 1,12). Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 91 країни світу.

До загального фонду державного бюджету за січень-березень 2020 року мобілізовано податків, зборів та інших доходів без врахування відшкодування податку на додану вартість у сумі 2 114 488,8 тис. грн., що на 112 396,6 тис. грн. або на 5,6 відс. більше ніж за відповідний період 2019 року. До спеціального фонду державного бюджету надійшло податків, зборів та інших доходів у сумі 196 583,6 тис. грн., що на 597 549,3 тис. грн. або на 75,2 відс.  менше ніж за відповідний період 2019 року. До загального фонду місцевих бюджетів області надійшло податків, зборів та інших доходів у сумі 1 278 630,0 тис. грн., що на 157 025,0 тис. грн. або на 14,0 відс. більше аналогічного періоду 2019 року.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень – березень 2020 року склав 5298,1 млн. грн., що у порівняних цінах на 2,1 відс. менше ніж у відповідному періоді 2019 року (по Україні ріст на 10,6 відс.). Середньомісячний оборот роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу у січні – березні склав 1412,0 гривень. Обсяг роздрібного товарообороту (підприємств - юридичних осіб) у порівнянні з відповідним періодом  2019 року зменшився на 0,8 відс. і склав 3412,8 млн. грн. (по Україні ріст склав 10,5 відсотка).

Споживчі ціни по області у березні 2020 р. порівняно з лютим збільшились на 1,0 відс., по країні – на 0,8 відс., з початку року відповідно на 0,8 відс. та 0,7 відсотка.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у березні 2020 року становила 9615 грн, що у 2,0 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн.). Порівняно з лютим 2020 року розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 3,9 відс., а за останні 12 місяців  – на 8,1 відсотка.

Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, організаціях області  на 1 квітня 2020 року становила 3453,4 тис.грн, з неї 3236,1 тис.грн припадало на економічно активні підприємства.  Заборгованість працівникам економічно активних підприємств у березні 2020 року знизилась на 21,1 відсотка.

Кількість безробітних станом на 1 квітня 2020 року, у порівнянні з відповідною датою 2019 року, зросла на 11,6 відс.  та становила 5,1 тис. осіб. У січні-березні 2020 року працевлаштовано 4686 осіб, що на 8,4 відс. менше відповідного періоду попереднього року.

Остання зміна сторінки: 05-05-2020 16:30

Дивіться також