Підсумки соціально-економічного розвитку

Підсумки соціально-економічного розвитку області за січень-серпень 2020 року

Основні показники Закарпатської області свідчать про нестабільну соціально-економічну ситуацію розвитку краю.

У січні-серпні 2020 року індекс промислової продукції склав 83,6 відсотка. Спад індексу промислової продукції допущено за рахунок переробної промисловості, де індекс становив 78,7 відсотка. Зокрема у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 66,4 відс.; у текстильному виробництві – 77,2 відс.; у машинобудуванні – 78,2 відс. тощо. Зростання індексу досягнуто у виробництві гумових і пластмасових виробів – на 1,0 відсотка. Обсяг постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на  3,2 відсотка.

Індекс продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень-серпень 2020 року становив 100,9 відсотка у тому числі на підприємствах – 71,1 відс., у господарствах населення – 101,9 відсотка. 

У січні–серпні 2020 року вантажообіг підприємств транспорту становив 4110,8 млн.ткм, або 83,1 відс. від обсягу січня–серпня 2019 року Підприємствами транспорту перевезено 4091,7 тис.т вантажів, що становить 94,5 відс. від обсягів січня–серпня 2019 року. У січні–серпні 2020 року пасажирообіг підприємств транспорту становив 1956,4 млн.пас.км, що на 39,7 відс. менше, ніж у січні–серпня 2019 року. Послугами пасажирського транспорту скористалося 13,7 млн пасажирів, або 56,2 відс. від обсягу січня–серпня 2019 року.

У січні–липні 2020 року в області обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) склав 669136 тис. гривень. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–липнем 2019 року склав 65,7 відсотка. Нове будівництво склало 35,1 відс. від загального обсягу виробленої продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 35,4 відс., реконструкція та технічне переоснащення – 29,5 відсотка.

У січні–червні 2020 року в області прийнято в експлуатацію 179,1 тис. кв м загальної площі житлових будівель, що у порівнянні з відповідним періодом минулого року менше на 25,9 відсотка.

У січні-червні 2020 року суб’єктами господарювання області освоєно 1576,8 млн. грн. капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування. Їх обсяг зменшився на 42,3 відс. порівняно з аналогічним періодом попереднього року. У загальному обсязі капітальних інвестицій 99,5 відс. становили інвестиції у матеріальні активи, 0,5 відс. – у нематеріальні. У структурі капітальних інвестицій за видами активів найбільші обсяги спрямовано у житлові будівлі, частка яких становить 37,3 відс., машини, обладнання та інвентар – 18,9 відс., інженерні споруди – 16,1 відс., нежитлові будівлі – 16,0 відс. та транспортні засоби – 6,4 відсотка. За джерелами фінансування найбільша частка припадає на власні кошти підприємств та організацій – 45,7 відс. загального обсягу, частка коштів населення на будівництво житла становить 30,6 відс., частка місцевих бюджетів – 11,0 відс., інші – 12,7 відсотка. 

На 31.03.2020 року в Закарпатську область з початку інвестування залучено 213,0 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій. У цілому змешення сукупного обсягу іноземного капіталу, з урахуванням курсової різниці, у І кварталі 2020 року становило (-43,3) млн. дол. США, що на 16,9 відс. менше обсягів інвестицій до початку року. Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком з початку  інвестування знизився з 273,8 дол. США до 170,3 дол. США.

У січні–липні 2020 року експорт товарів становив 728992,1 тис.дол. США, імпорт – 649053,0 тис.дол.США Порівняно з січнем–липнем 2019 року експорт зменшився на 18,4 відс. (на 164622,3 тис.дол.США), імпорт – на 20,6 відс. (на 169005,9 тис.дол.США). Позитивне сальдо становило 79939,1 тис.дол.США (у січні–липні 2019 року також позитивне – 75555,5 тис.дол.США). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,12 (у січні–липні 2019 року – 1,09). Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 114 країн світу.

До загального фонду державного бюджету за січень-серпень 2020 року мобілізовано податків, зборів та інших доходів без врахування відшкодування податку на додану вартість у сумі 5 800,4 млн. грн., що більше на 66,3 млн. грн. або на 1,2 відс. ніж за відповідний період 2019 року. До спеціального фонду державного бюджету надійшло податків, зборів та інших доходів у сумі 612,5 млн. грн., що на 399,8 млн. грн. або на 39,5 відс. менше ніж за відповідний період 2019 року. До загального фонду місцевих бюджетів області надійшло податків, зборів та інших доходів у сумі 3375,2 млн. грн., що на 77,7 млн. грн. або на 2,4 відс. більше аналогічного періоду 2019 року.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) за січень – червень 2020 року на 14,9 відс. менше рівня січня–червня 2019 року, і становив 6119,7 млн. гривень.

Споживчі ціни по області у серпні 2020 року. порівняно з липнем зменшились на 0,4 відс., по країні – на 0,2 відс., з початку року збільшились відповідно на 1,1 відс. та 1,2 відсотка.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у липні 2020 року становила 10244 грн., що у 2,2 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн.). Порівняно з червнем 2020 року розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на 2,4 відс., а за останні 12 місяців (відносно липня 2019 року) збільшився – на 7,0 відсотка.

Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, організаціях області на 1 серпня 2020 року становила 5,3 млн.грн. та зросла до початку року на 34,1 відсотка. На економічно активних підприємствах борг становив 5,1 млн.грн. і порівняно до 1 січня 2020 року збільшився на 58,6 відсотка.

Кількість безробітних станом на 1 вересня 2020 року, у порівнянні з відповідною датою 2019 року, зросла у 2,3 рази  (на 5,9 тис. осіб) та становила 10,5тис. осіб. Кількість отримувачів допомоги по безробіттю зросла у 2,3 рази  (на 5,0 тис. осіб) та становила 8,8 тис. осіб.

Остання зміна сторінки: 29-09-2020 16:47

Дивіться також