Підсумки соціально-економічного розвитку

Підсумки соціально-економічного розвитку області  за січень-червень 2020 року

Основні показники Закарпатської області свідчать про нестабільну соціально-економічну ситуацію розвитку краю.

У січні-червні 2020 року індекс промислової продукції склав 80,8 відсотка. Спад індексу промислової продукції допущено за рахунок переробної  та добувної промисловості, де індекс становив 98,0 відс. та 75,7 відс. Зокрема  у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 66,4 відс.; у текстильному виробництві – 70,3 відс.; у машинобудуванні – 75,1 відс. тощо. Зростання індексу досягнуто у виробництві гумових і пластмасових виробів – на 4,6 відсотка. Обсяг постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на  1,6 відсотка.

Індекс продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень-червень 2020 року 110,7 відсотка у тому числі на підприємствах – 67,6 відс., у господарствах населення – 111,7 відсотка. 

У січні–червні 2020 року вантажообіг підприємств транспорту становив 3003,9 млн.ткм, або 80,2 відс. від обсягу січня–червня 2019 року Підприємствами транспорту перевезено 2907,0 тис.т вантажів, що становить 92,8 відс. від обсягів січня–червня 2019 року. У січні–червні 2020 року пасажирообіг підприємств транспорту становив 1226,9 млн.пас.км, що на 43,8 відс. менше, ніж у січні–червні 2019 року. Послугами пасажирського транспорту скористалося 10,2 млн. пасажирів, або 56,6 відс. від обсягу січня–червня 2019 року.

У січні–червні 2020 року в області обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) склав 544760 тис.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–червнем 2019 року склав 68,1 відсотка. Нове будівництво склало 36,9 відс. від загального обсягу виробленої продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 34,0 відс., реконструкція та технічне переоснащення – 29,1 відсотка.

У січні–березні 2020 року в області прийнято в експлуатацію 98,6 тис. кв м загальної площі житлових будівель, що у порівнянні з відповідним періодом минулого року менше на 25,1 відсотка.

У січні–березні 2020 року суб’єктами господарювання області освоєно 692,1 млн. грн. капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування. Їх обсяг зменшився на 43,8 відс. порівняно з аналогічним періодом попереднього року. У загальному обсязі капітальних інвестицій 99,6 відс. становили інвестиції у матеріальні активи, 0,4 відс. – у нематеріальні. У структурі капітальних інвестицій за видами активів найбільші обсяги спрямовано у житлові будівлі, частка яких становить 44,0 відс., нежитлові будівлі – 13,9 відс., машини, обладнання та інвентар – 21,9 відс., інженерні споруди – 8,6 відс. та транспортні засоби – 6,9 відсотка. 

На 31.03.2020 року в Закарпатську область з початку інвестування залучено 213,0 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій. У цілому змешення сукупного обсягу іноземного капіталу, з урахуванням курсової різниці, у І кварталі 2020 року становило (-43,3) млн. дол. США, що на 16,9 відс. менше обсягів інвестицій до початку року. Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком з початку  інвестування знизився з 273,8 дол. США до 170,3 дол. США.

У січні–травні 2020 року експорт товарів становив 487,7 млн.дол. США, імпорт – 444,2 млн.дол.США. Порівняно з січнем–травнем 2019 року експорт зменшився на 27,0 відс., імпорт – на 25,7 відс.  Позитивне сальдо становило 43,5 млн.дол.США (у січні–травні 2019 року також позитивне – 70,5 млн.дол.США). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,10 (у січні–травні 2019 року – 1,11). Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 106 країн світу.

До загального фонду державного бюджету за січень-червень 2020 року мобілізовано податків, зборів та інших доходів без врахування відшкодування податку на додану вартість у сумі 3 954 233,2 тис. грн., що на 3 925,6 тис. грн. або на 0,1 відс. більше ніж за відповідний період 2019 року. До спеціального фонду державного бюджету надійшло податків, зборів та інших доходів у сумі 323 557,8 тис. грн., що на 612 965,0 тис. грн. або на 65,5 відс. менше ніж за відповідний період 2019 року. До загального фонду місцевих бюджетів області надійшло податків, зборів та інших доходів у сумі 2 489 163,4 тис. грн., що на 24 171,9 тис. грн. Більше аналогічного періоду 2019 року.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень-червень 2020 року склав 10,1 млрд. грн., що у порівняних цінах на 10,6 відс. менше ніж у відповідному періоді 2019 року Обсяг роздрібного товарообороту (підприємств - юридичних осіб) у порівнянні з відповідним періодом 2019 року скоротився  на 14,8 відс. і склав 6,1  млрд. гривень. 

Споживчі ціни по області у червні 2020 року порівняно з травнем зменшились на 0,5 відс., по країні – зросли на 0,2 відс., з початку року збільшились відповідно на 1,6 відс. та 2,0 відсотка.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у червні 2020 року становила 10499 грн., що у 2,2 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн.). Порівняно з травнем 2020 року розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 14,6 відс., а за останні 12 місяців (відносно червня 2019 року) – на 7,6 відсотка.

Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, організаціях області на 1 липня 2020 року становила 4,8 млн.грн. та зросла до початку року на 22,0 відсотка. На економічно активних підприємствах борг становив 4,6 млн.грн. і порівняно до 1 січня 2020 року збільшився на 43,6 відсотка.

Кількість безробітних станом на 1 липня 2020 року, у порівнянні з відповідною датою 2019 року, зрослау 2,4 рази  (на 6,4 тис. осіб) та становила 10,8 тис. осіб.

Остання зміна сторінки: 05-08-2020 15:02

Дивіться також