Підсумки соціально-економічного розвитку

Підсумки соціально-економічного розвитку області за січень – листопад 2019 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Закарпатської області свідчать про певну диспропорцію показників динаміки економічного та соціального розвитку краю.

У січні-листопаді 2019 року індекс промислової продукції становив 87,1 відсотка. Спад індексу промислової продукції допущено за рахунок переробної промисловості – на 14,4 відс., зокрема, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – на 18,4 відс. Зростання індексу досягнуто у виробництві гумових і пластмасових виробів – на 1,4 відсотка. Спостерігається ріст індексу підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів – на 5,5 відсотка. Обсяг постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря порівняно з відповідним періодом минулого року знизився на 3,3 відсотка.

Індекс продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень-листопад 2019 року становив 99,4 відсотка у тому числі на сільськогосподарських підприємствах – 112,3 відс., у господарствах населення – 98,6 відсотка. 

Протягом січня–листопада 2019 року підприємствами транспорту перевезено 7652,8 тис.т вантажів, або 155,7 відс до відповідного періоду минулого року. Вантажооборот підприємств транспорту становив 6775,0 млн.ткм, або 97,8 відс. до січня–листопада 2018 року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 34,3 млн. пасажирів, що становить 110,6 відс. проти січня–листопада 2018 року. Усіма видами транспорту за звітний період виконано пасажирооборот в обсязі 4992,6 млн.пас.км, що на 52,7 відс. більше ніж у відповідному періоді минулого року.

У січні–листопаді 2019 року в області обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) склав 1642416,0 тис.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–листопадом 2018 року склав 122,4 відсотка. Ріст індексу будівельної продукції зумовлений збільшенням обсягів будівництва будівель на 17,1 та інженерних споруд на – 24,2 відсотка. Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 77,5 відс. від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 15,4 відс. та 7,1 відс. відповідно.

У січні–вересні 2019 року загальний обсяг прийнятого в експлуатацію житла склав 357,9 тис.м2 загальної площі, що на 24,9 відс. більше порівняно з січнем–вереснем 2018 року. Із загального обсягу житла, 46,7 відс. прийнято в експлуатацію. У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 36,8 відс. загального обсягу житла, у сільській місцевості – 63,2 відсотка.

За рахунок усіх джерел фінансування суб’єктами господарювання області у січні-вересні 2019 року освоєно 4043,5 млн. грн. капітальних інвестицій, їх обсяг зменшився на 12,5 відс. порівняно з аналогічним періодом минулого року. У загальному обсязі капітальних інвестицій 99,6 відс. становили інвестиції у матеріальні активи, 0,4 відс. – у нематеріальні. У структурі капітальних інвестицій за видами активів найбільші обсяги спрямовано у житлові будівлі, частка яких становить 30,4 відс., машини, обладнання та інвентар – 21,0 відс., нежитлові будівлі– 18,7 відс., інженерні споруди – 14,8 відс.та транспортні засоби – 11,8 відсотка.

З початку інвестування  1994 – 9 місяців 2019 року в Закарпатську область залучено 348,6 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу). У розрахунку на одну особу населення внески становили – 277,8 дол. США.

У січні-жовтні 2019 року зовнішньоторговельний оборот у зовнішній торгівлі товарами становив 2 200,9млн. дол. США, експорт товарів становив 1 268,6 млн. дол. США, а імпорт – 1 219,3 млн. дол. США. Порівняно з січнем-жовтнем 2018 року експорт зменшився на 9,2 відс., імпорт зменшився на 4,2 відс. Сальдо позитивне і становить 49,3 млн. дол. США.

У січні-листопаді 2019 року до бюджетів усіх рівнів Закарпатської області надійшло податків, зборів та інших доходів (без власних надходжень бюджетних установ, що фінансуються з державного бюджету) у сумі 15 260,9 млн. грн., що більше, ніж за аналогічний період 2018 року на 27,0  відс. або на 3 244,9 млн. гривень. До державного бюджету мобілізовано 9 847,3 млн. грн., що на 32,1 відс. або на 2 393,3 млн. грн. більше надходжень аналогічного періоду попереднього року та до місцевих бюджетів – 5 413,6 млн. грн., що на 18,7 відс. або на 851,6 млн. грн. більше надходжень січня-листопада 2018 року. За січень-листопад 2019 року до місцевих бюджетів області надійшло податків, зборів та інших доходів у сумі 5 413,6 млн. грн., що більше надходжень відповідного періоду попереднього року на 18,7 відс. або на 851,6 млн. гривень. Доходи загального фонду зросли на 15,5 відс. або 624,2 млн. грн., а спеціального – на 42,7 відс. або на 227,5 млн. гривень.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень-листопад 2019 року склав 21,2 млрд. грн., що у порівняних цінах на 1,5 відс. більше ніж у відповідному періоді 2018 року. Обсяг роздрібного товарообороту (підприємств - юридичних осіб) у порівнянні з відповідним періодом 2018 року зріс на 4,2 відс. і склав 13,5 млрд. гривень.

Споживчі ціни по області у листопаді 2019 року порівняно із жовтнем зросли на 0,8 відс., по країні – на 0,1 відс., з початку року відповідно – на 4,5 відс. та 4,3 відсотка.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у листопаді 2019 р. становила 9338 грн., що у 2,2 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн.). Порівняно з жовтнем 2019 року розмір середньої номінальної заробітної плати зріс на 0,4 відсотка, а за останні 12 місяців  збільшився на 11,3 відсотка.

Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, організаціях області на 1 грудня 2019 року становила 5,6 млн.грн. та зросла до початку року у 1,8 раза. На економічно активних підприємствах борг становив 4,8 млн.грн. і порівняно до 1 січня 2019 року збільшився у 1,9 раза.

Кількість безробітних станом на 1 грудня 2019 року, у  порівнянні з відповідною датою 2018 року, зросла на 5,0 відс.  (на 220 осіб) та становила 4,6 тис. осіб. Кількість отримувачів допомоги по безробіттю також зросла на 7,8 відс. (на 275 осіб) та становила 3,8 тис. осіб. Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до обласної служби зайнятості порівнянні з минулим роком, зменшилась на 10,7 відс. та становила 1,7 тис. одиниць.

Остання зміна сторінки: 15-01-2020 12:01

Дивіться також