Підсумки соціально-економічного розвитку

Про підсумки соціально-економічного розвитку області за січень-квітень 2018 року

Основні показники роботи господарського комплексу області у січні-квітні 2018 року свідчать про певне покращення динаміки економічного та соціального розвитку.
У січні-квітні 2018 році індекс промислової продукції зріс і становив 104,5 відсотка. Зростання досягнуто за рахунок підприємств добувної промисловості і розробленні кар’єрів – на 18,5 відс. та переробної промисловості на 5,7 відс., зокрема зафіксовано зростання у виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції майже – на 14.4 відс.; у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування - на 11,6 відс; у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 6,5 відсотка. Скорочення допущено у постачанні  електроенергії,  газу,  пари  та  кондиційованого  повітря на 2,5 відсотка.
Загальний обсяг реалізованої промислової продукції за січень-березень 2018 року становив 6278,0 млн. грн. проти 5327,5 млн.грн. за січень-березень 2017 року, тобто збільшився на 950,5 млн. гривень.
Індекс обсягів сільськогосподарського виробництва у всіх категоріях господарств становив за січень-квітень 2018 року 96,6 відс., у тому числі на сільськогосподарських підприємствах – 59,9 відс., у господарствах населення – 97,9 відсотка. 
Всіма категоріями господарств у січні-квітні 2018 році утримувалось 152,6 тис. голів великої рогатої худоби (97,9 відс. до січня-квітня 2017 року), 289,7 тис. голів свиней (87,2 відс.), 193,4 тис. голів овець  та  кіз (88,0 відс.), 3661,5 тис. голів птиці (96,0 відсотка). Реалізовано на забій сільськогосподарських тварин у живій масі 25,5 тис. тонн або 100,1 відс., вироблено молока – 94,7 тис. тон або 99,4 відс. та яєць 106,9 млн. шт. або 104,9 відсотка.
Обсяг виконаних будівельних робіт за січень–квітень 2018 року склав 271759 тис. гривень. Індекс будівельної продукції порівняння з відповідним періодом 2017 року склав 90,9 відсотка. Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 86,6 відс від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 8,4 відс. та 5,0 відс. відповідно.
Загальний обсяг прийнятих в експлуатацію житлових будівель в області у січні– березні 2018 року склав 104,0 тис.кв.м, що на 36,8 відс. більше порівняно з січнем–березнем 2017 року. Із загальної площі прийнятого в експлуатацію житла 91,6 відс. припадає на одноквартирні будинки та 8,4 відс. – будинки з двома і більше квартирами. У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 34,9 тис.кв.м (33,6 відс. загальної площі по області), у сільській місцевості – 69,1 тис.кв.м (66,4 відсотка).
У січні–березні 2018 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1277,7 млн.грн капітальних інвестицій, що на 49,9 відс. більше від обсягу капітальних інвестицій за січень–березень 2017 року. Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 47,5 відс. загального обсягу. Вагомі частки капітальних інвестицій освоєно в машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 36,3 відс. усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 61,9 відсотка. На капітальний ремонт активів спрямовано 41,6 млн.грн капітальних інвестицій (3,2 відс. від загального обсягу).
Обсяг прямих іноземних інвестиції в Закарпатську область у 1994 – І квартал 2018 рр. становив 336,5 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу). У розрахунку на одну особу 268,0 дол. США. 
Зовнішня торгівля товарами. У січні–березні 2018 року експорт товарів становив 432,9 млн.дол. США, імпорт – 381,3 млн.дол.США. Порівняно з січнем–березнем 2017 року експорт збільшився на 33,2 відс. (на 107,8 млн.дол.США), імпорт – на 29,6 відс. (на 87,2 млн.дол.США). Позитивне сальдо становило 51,6 млн.дол.США (у січні–березні 2017 року також позитивне – 31,0 млн.дол.США). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,13 (у січні–березні 2017 року – 1,10). Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 102 країн світу. Зовнішня торгівля послугами. У І кварталі 2018 року експорт послуг становив 81,8 млн.дол. США, імпорт – 5,0 млн.дол.США. Порівняно із I кварталом 2017 року експорт збільшився на 53,8 відс. (на 28,6 млн.дол.США), імпорт зменшився – на 7,8 відс. (на 0,4 млн.дол.США). Позитивне сальдо становило 76,8 млн.дол.США (у I кварталі 2017 року позитивне – 47,8 млн.дол.США). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 16,4 (у I кварталі 2017 року – 9,8). Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 76 країни світу.
У січні–квітні 2018 року вантажооборот підприємств становив 2570,2 млн.ткм, або 106,3 відс. до січня–квітня 2017 року. Підприємствами транспорту перевезено 1664,5 тис.т вантажів, що становить 97,7 відс. проти січня–квітня 2017 року. У січні–квітні 2018 року усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1052,8 млн.пас.км, що на 0,1 відс. менше ніж у січні–квітня 2017 року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 11,4 млн. пасажирів, що на 16,0 відс. менше від обсягу січня–квітня 2017 року.
Розрахунки за спожиті енергоносії: рівень оплати станом на 1 травня 2018 року (за оперативними даними) за електроенергію становив 99,9 відс. (на відповідну дату 2017 року – 96,0 відс.), за природний газ – 104,6 відс. (на відповідну дату 2017 року – 76,7 відсотка).
Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень-квітень  2018 року склав 6656,5 млн. грн., що у порівняних цінах на 9,2 відс. більше ніж у відповідному періоді 2017 року. Обсяг роздрібного товарообороту (підприємств - юридичних осіб) у порівнянні з відповідним періодом 2017 року зріс на 7,6 відс. і склав 4330,8  млн. гривень. 
Споживчі ціни по області у квітні 2018 року порівняно з березнем зросли на 0,6 відс., з початку року – на 5,6 відс., по країні відповідно – на 0,8 відс. та 4,4 відсотка.
У січні-квітні  2018 року до бюджетів усіх  рівнів  Закарпатської області надійшло податків, зборів та інших доходів (без власних надходжень бюджетних установ, що фінансуються з державного бюджету) у сумі 3 822,0 млн. грн., що більше, ніж за січень-квітень 2017 року на 28,3 відс. або на 843,0 млн. гривень. До державного бюджету мобілізовано 2 306,1 млн. грн., що на 34,8 відс. або на 595,6 млн. грн. більше надходжень відповідного періоду попереднього року та до місцевих бюджетів - 1 515,9 млн. грн., що на 19,5 відс. або на 247,4 млн. грн. більше надходжень відповідного періоду 2017 року. До загального фонду державного бюджету упродовж січня-квітпя 2018 року надійшло податків, зборів та інших доходів без врахування відшкодованого податку на додану вартість у сумі 2 124,1 млн. грн., що на 26,6 відс. або на 446,4 млн. грн. більше надходжень відповідного періоду 2017 року.
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у квітні 2018р. становила 7344 грн, що у 2,0 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн). Порівняно з березнем 2018 року розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на 1,9 відс., а за останні 12 місяців (відносно квітня 2017 року) збільшився на 29,3 відсотка. Індекс реальної заробітної плати у квітні 2018 року порівняно з березнем 2018 року становив 97,5 відс., а відносно квітня 2017 року – 112,4 відсотка.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 травня 2018 року становила 2684,1 тис.грн, (з неї 2114,8 тис.грн припадало на економічно активні підприємства) і порівняно до 1 січня 2018 року зросла на 13,8 відсотка.
Станом на 01.05.2018 року на обліку в державній службі зайнятості перебувало 5191 безробітних, що на 12,0 відс. менше, ніж на відповідну дату 2017 року. За січень-квітень 2018 року працевлаштовано 7164 особи, що на 0,9 відс. більше відповідного періоду 2017 року.

 

Остання зміна сторінки: 12-06-2018 13:45