Підсумки соціально-економічного розвитку

Про підсумки соціально-економічного розвитку області за січень-лютий 2019 року

Основні показники роботи господарського комплексу області у січні-лютому 2019 року свідчать про певне покращення динаміки економічного та соціального розвитку.
У січні-лютому 2019 року індекс промислової продукції до січня-лютого 2018 року збільшився і становив 109,3 відсотка. Зростання досягнуто за рахунок підприємств переробної промисловості на 11,7 відс., зокрема, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування - на 24,3 відс., у виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції на 2,5 відс., у виробництві харчових продуктів, напоїів та тютюнових виробів на 2,0  відсотка. Зниження зафіксовано у добувній промисловості і розробленні кар’єрів на 20,1 відс., в основному за рахунок скорочення видобутку пісків природних, каменю дробленого (щебню).
Загальний обсяг реалізованої промислової продукції за січень-лютий 2019 року склав майже 4,7 млрд.грн. проти 4,1 млрд.грн. за січень-лютий 2018 року, тобто збільшився на 0,6 млрд. гривень.
У січні-лютому 2019 року індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем-лютим 2018 року становив 103,5 відс. у тому числі на сільськогосподарських підприємствах – 127,0 відс., у господарствах населення – 103,0 відсотка. 
Обсяг виробленої будівельної продукції області (виконаних будівельних робіт) у січні-лютому склав 96701 тис.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–лютим 2018р. склав 65,4 відсотка. Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 83,5 відс. від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 8,2 відс. та 8,3 відсотка.
Загальний обсяг прийнятого в експлуатацію житла (нове будівництво) в області у 2018 році склав 428,7 тис.кв.м, що на 16,6 відс. більше порівняно з 2017 роком. Із загальної площі прийнятого в експлуатацію житла (нове будівництво) 90,8 відс. припадає на одноквартирні будинки та 9,2 відс. – будинки з двома і більше квартирами. У міських поселеннях прийнято в експлуатацію житла (нового будівництва) 168,1 тис.кв.м (39,2 відс. загальної площі по області), у сільській місцевості – 260,6 тис.кв.м (60,8 відс.). У 2018 році в області прийнято в експлуатацію дачних і садових будинків (нове будівництво) загальною площею 14,4 тис.кв.м , що у 6,3 раза більше показника 2017 року.
У 2018 році підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 6943,5 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 17,3 відс. більше від обсягу капітальних інвестицій за 2017 рік. Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 45,8 відс. загального обсягу. Вагомі частки капітальних інвестицій освоєно у будівлі та споруди – 62,9 відс. усіх інвестицій, в машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 32,9 відс. У капітальний ремонт активів спрямовано 512,0 млн.грн. капітальних інвестицій (7,4 відс. від загального обсягу).
З початку інвестування 1994 – 2018 рр. в область залучено 340,0 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу). У розрахунку на одну особу майже 272,0 дол. США. В області функціонує майже 600 підприємств з іноземними інвестиціями. У 2018 році в економіку області вкладено 27,0 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, що на 7,4 млн. дол. США. У цілому збільшення сукупного обсягу іноземного капіталу, з урахуванням курсової різниці у 2018 році становило 15,0 млн. дол. США, що на 4,6 відс. більше обсягів інвестицій до початку року. 
У січні 2019 року зовнішньоторговельний оборот у зовнішній торгівлі товарами становив 241,4 млн.дол.США, експорт товарів склав 123,3  млн. дол. США,  імпорт – 118,1 млн.дол.США. Порівняно з січнем 2018 року експорт зменшився на 5,4 відс., імпорт збільшився на 5,4 відс. Позитивне сальдо становило 5,2 млн. дол. США.
За січень–лютий 2019 року вантажооборот підприємств становив 1173,3 млн.ткм, або 95,3 відс. до січня–лютого 2018 року. Підприємствами транспорту перевезено 1154,9 тис.т вантажів, що у 1,5 раза більше від обсягу січня–лютого 2018 року. За січень–лютий 2019 року усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 577,3 млн.пас.км, що на 16,4 відс. більше ніж у січні–лютому 2018 року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 5,5 млн. пасажирів, що становить 101,6 відс. проти січня–лютого 2018 року.
Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень-лютий 2019 року склав майже 3,7 млрд. грн., що у порівняних цінах на 14,6 відс. більше ніж у відповідному періоді 2018 року Обсяг роздрібного товарообороту (підприємств - юридичних осіб) у порівнянні з відповідним періодом 2018 року зріс на 12,0 відс. і склав 2,3 млрд. гривень. 
Споживчі ціни по області у лютому 2019 року порівняно з січнем збільшились на 0,4 відс., по країні – на 0,5 відс., з початку року зросли відповідно на 0,8 відс. та 1,5 відсотка.
У січні-лютому 2019 року до бюджетів усіх рівнів Закарпатської області надійшло податків, зборів та інших доходів (без власних надходжень бюджетних установ, що фінансуються з державного бюджету) у сумі 2906,4 млн. грн., що більше, ніж за аналогічний період 2018 року на 42,7 відс. або на 872,9 млн. гривень. До державного бюджету мобілізовано 2063,1 млн. грн., що на 54,0 відс. або на 723,8 млн. грн. більше надходжень аналогічного періоду попереднього року та до місцевих бюджетів – 853,2 млн. грн., що на 21,2 відс. або на 149,1 млн. грн. більше надходжень січня-лютого 2018 року. 
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у лютому 2019 року становила 8312 грн., що у 2,0 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн). Порівняно з січнем 2019 року розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 2,5 відс., а  за  останні  12  місяців  (відносно  лютого  2018  року)  – на 17,0 відсотка.
Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, організаціях області на 1 березня 2019 року становила 3068,9 тис. грн. і порівняно до 1 січня 2019 року зменшився на 3,0 відсотка. На економічно активних підприємствах борг становив  2499,6 тис. грн., і порівняно до 1 січня 2019 року зменшився на 3,6 відсотка.
Станом на 1 березня 2019 року на обліку в державній службі зайнятості перебувало 4669 безробітних, що на 16,3 відс. менше відповідного періоду минулого року. В області працевлаштовано за сприянням служби зайнятості у січні-лютому 2018 року 3352 безробітних, що становить 101,3 відс. до відповідного періоду 2018 року. 

Остання зміна сторінки: 09-04-2019 18:47

Дивіться також