Паспорти бюджетних програм

 

Перелік бюджетних програм Закарпатської обласної державної адміністрації на 2020 рік

код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної пргорами згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

Апарат обласної державної адміністрації

0211162

„Інші програми та заходи у сфері освіти”

0213241

„Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”

0213242

„Інші заходи у сфері у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”

0214082

„Інші заходи у галузі культури і мистецтва”

0216090

„Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства”

0217413

„Інші заходи у сфері автотранспорту”

0217520

„Реалізація Національної програми інформатизації”

0218220

„Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення”

 

Департамент економічного розвитку та торгівлі

2717622

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

2719770

Інші субвенції з місцевого бюджету  (Програма проведення обласного конкурсу проєктів місцевого розвитку Закарпатської області на 2020-2022 роки)

2717610

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (Програма підвищення конкурентоспроможності Закарпатської області на 2019 - 2020 роки)

2717693

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (Програма підвищення конкурентоспроможності Закарпатської області на 2019 - 2020 роки)

 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

2318410

Фінансова підтримка засобів масової інформації

2318420

Інші заходи у сфері засобів масової інформації

 

Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального гоподарства

1916013

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

1916014

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

1917461

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктри за рахунок коштів місцевого бюджету

1917462

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

1917640

1917361

Заходи з енергозбереження

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

Департамент освіти і науки

0611162

"Інші програми та заходи у сфері освіти"

0611150

"Методичне забезпечення діяльності закладів освіти"

0611140

"Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти"

0611120

"Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти"

0611110

"Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти"

0611090

"Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми"

0611060

 "Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках"

0611050

 "Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти"

0611040

 "Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування"

0611030

 "Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку"

0611020

 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))"

 

Департамент соціального захисту населення

0813050

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

0813090

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

0813101

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

0813102

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

0813105

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

0813111

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

0813121

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для  сім'ї дітей та молоді

0813122

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

0813123

Заходи державної політики з питань сім'ї

0813140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

0813200

Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

0813241

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення

0813242

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

Управління молоді та спорту

1113131

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

1115011

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

1115012

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

1115021

Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл

1115022

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідностю

1115031

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1115032

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

1115033

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

1115061

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

1115062

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

 

Служба у справах дітей

913112

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

913111 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
913111 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (із змінами від 16.10.2020)
 

Управління з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами

3018110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

 

 

Остання зміна сторінки: 21-10-2020 16:10

Дивіться також