Інформація про управління національностей та релігій

88008, м.Ужгород, пл. Народна, 4, (каб. 545, 461, 463),  тел. 0312696140, 0312696141, 0312696134, 0312696142, 0312696143. тел./факс: 0312696141 е-mail:national@carpathia.gov.ua

Режим роботи:

пн - пт з 08-00 до 17-00

обідня перерва з 12-00 до 13-00

Начальник управління національностей та релігій облдержадміністрації  – ЛЯХ Олександра Васильович.

Управління національностей та релігій Закарпатської обласної державної адміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом облдержадміністрації, утворюється розпорядженням голови облдерж-адміністрації.                                 
Управління підпорядковується голові облдержадміністрації та безпосередньо заступнику  голови  обласної державної адміністрації відповідно до функцій та повноважень, підзвітне і підконтрольне Міністерству культури України.

Основними завданнями управління є:
Забезпечення реалізації державної політики у сфері між-національних відносин, забезпечення прав національних меншин, прав громадян на свободу світогляду та віросповідання.
Сприяння гармонізації міжнаціональних та міжконфесійних відносин, збереженню і розвитку етнічної самобутності національних меншин, а також реалізації права громадян на свободу совісті

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

Забезпечує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету  Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.
Вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету.
Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку.
Розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин, забезпечення прав національних меншин, прав громадян на свободу світогляду та віросповідання.
Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.
Бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної  ради.
Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян. 
Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.
Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
Інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.
Здійснює повноваження, делеговані обласною радою.
Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
Забезпечує захист персональних даних.
Вивчає та аналізує стан і тенденції міжнаціональних відносин в області та готує відповідні інформаційні матеріали. 
Координує взаємодію місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань міжнаціональних та міжконфесійних відносин. 
Контролює, у межах компетенції, дотримання законодавства щодо прав національних меншин, свободи совісті та про релігійні організації, узагальнює практику його застосування. 
Вивчає релігійну ситуацію та процеси, що відбуваються у релігійному середовищі, готує відповідні інформаційні матеріали.
Вживає у межах своєї компетенції заходів до запобігання проявам розпалювання міжетнічної та релігійної ворожнечі в області. 
Надає методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань застосування законодавства про національні меншини, свободу  совісті та релігійні організації. 
Сприяє: 
збереженню та розвитку етнічної самобутності національних меншин, задоволенню їх культурних, мовних та інформаційних потреб; 
діяльності національно-культурних об’єднань та інших громадських об’єднань національних меншин, проведенню заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин; 
задоволенню національно-культурних потреб українців, які проживають за межами України, зміцненню їх зв’язків з Україною;
зміцненню взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань; 
роботі комісії у справах альтернативної (невійськової) служби. 

Здійснює у межах своєї компетенції заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, координацію діяльності, пов’язаної з виконанням вимог її положень. 
Здійснює попередній розгляд поданих на реєстрацію статутів (положень) релігійних громад, а також змін і доповнень до них, перевіряє їх відповідність законодавству та подає пропозиції голові облдержадміністрації. 
Веде облік (реєстр) релігійних організацій, що діють в області.
Організовує та проводить конференції, семінари, наради та інші заходи з питань, що належать до його компетенції.
За клопотанням релігійних громад відповідно до чинного законодавства здійснює  офіційне погодження на проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів, іншої канонічної діяльності іноземним священнослужителям, релігійним проповідникам, іншим представникам зарубіжних організацій, які є іноземними громадянами і тимчасово перебувають в Україні, у тих релігійних громадах, за запрошенням яких вони приїхали, і статути яких зареєстровані в облдержадміністрації.
Здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

Графік прийому громадян керівництвом управління

Щовівторка кожного місяця з 10.00 до 16.00 години.

Нормативно-правові засади діяльності

У своїй діяльності управління  керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

З метою підвищення рівня  етнокультурних потреб національних меншин, розвитку їх освіти в області реалізуються регіональні програми, зокрема:

-  Програма „Центр культур національних меншин Закарпаття на 2016 – 2020 роки”;
- „Програма забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних меншин області на 2016 – 2020 роки”;
-    Програма „Ромське населення Закарпаття” на 2016 – 2020 роки.
Для покращення становища ромів області також реалізується План заходів з реалізації в області Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року.

Остання зміна сторінки: 27-10-2020 11:37