Інформація про управління молоді та спорту

88008, м. Ужгород, пл. Народна, 4; тел./факс 0312630548, 0312613078,  e-mail: molsport@carpathia.gov.ua  

ЕРФАН Віталій Йосипович - начальник управління

Структура управління
До складу управління молоді та спорту входять 2 відділи, а саме:
Відділ фізичної культури і спорту - 0312614273, 0312616461, 0312232386 (факс)
Відділ молодіжної політики та організації оздоровлення - 0312616255, 0312235369
Головний бухгалтер - 0312617670

Управління молоді та спорту облдержадміністрації є структурним підрозділом облдержадміінстрації, підпорядковується Міністерству молоді та спорту України

Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

Забезпечує реалізацію державної полі інки на тери торії област і та у межах своїх повноважень організації виконання актів законодавства у молодіжній сфері, сфері оздоровлення та відпочинку дітей, фізичної культури та спорту.
Виконує соціальні програми та здійснює заходи, спрямовані на забезпечення соціального та правового захисту молоді, спортсменів, тренерів та суддів з видів спорту, а також працівників установ, закладів та організацій фізичної культури та спорту,сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, організацію оздоровлення і відпочинку дітей.
Визначає потреби, розробляє пропозиції щодо розвитку та удосконалення мережі спортивних шкіл усіх типів, центрів, організацііі фізкультурно-спортивного профілю, а також спортивних споруд в області.
Координує діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики стосовно молоді, фізичної культури та спорту, оздоровлення і відпочинку дітей.
У межах своїх повноважень сприяє діяльност і молодіжних, дитячих, фізкультурно-спортивних та інших громадських організацій у проведенні роботи, спрямованої на реалізацію державної політики з питань молоді, оздоровлення і відпочинку дітей, фізичної культури та спорту.
Здійснює разом із відповідними структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій, органами місцевого самоврядування, громадянами, об’єднаннями громадян заходи щодо розвитку фізичної культури та спорту, розвитку молодіжного руху,оздоровлення і відпочинку дітей.
Забезпечує підготовку та проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів.
Організовує і проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, бере участь у залученні їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечує пропаганду здорового способу життя.
Сприяє розвитку олімпійського, параолімпійського та дефлімітійського руху.
Здійснює у межах своїх повноважень міжнародне співробітництво з питань молоді, фізичної культури та спорту, оздоровлення і відпочинку дітей.
Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області.

Нормативно-правові засади діяльності
Управління у своїй діяльності керується Коституцією, законами України, актами Перезидента України, Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства молоді та спорту України, рішеннями обласної ради прийнятими у межах компетенціїї розпорядженням голови облдержадміністрації, а також  Положення про управління молоді та спорту облдержадміністрації, затвердженим розпорядженням голови  облдержадміністрації 23.02.2015 № 59

Графік прийому громадян керівництвом

Прізвище, імיя по батькові День проведення прийому громадян Місце проведення
Перший, другий вівторок місяця Управління молоді та спорту каб.617
Виїздний прийом:
Перша пятниця, третій віторок місяця У приміщені структурного підрозділу молоді та спорту райдержадміністарцій та міськвиконму

 

Остання зміна сторінки: 18-01-2021 13:34

Дивіться також