Інформація про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Закарпатської облдержадміністрації у 2017 році

Інформація про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Закарпатської облдержадміністрації у 2017 році

У Закарпатській обласні державній адміністрації  робота із зверненнями громадян протягом  2017 року проводилась у порядку, визначеному Законом України  "Про звернення громадян" (зі змінами), Указом Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, розпорядженнями голови облдержадміністрації та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують цю роботу.
Від жителів Закарпатської області  до облдержадміністрації, у тому числі через органи влади вищого рівня, протягом 2017 року надійшло 4910  звернень, у яких порушено 4928 питань. З них письмових 4322 звернення. На особистий прийом звернулися  588  осіб, а з урахуванням колективних звернень,  з пропозиціями, заявами і скаргами  – 7151 особа. У порівнянні з 2016 роком загальна кількість звернень громадян до облдержадміністрації зменшилась на 1148 звернень, або на 18,9  відсотка. За 2017 рік  головою облдержадміністрації  розглянуто 1736 звернень, що складає 35,3 відсотка.
Відповідно до змін, внесених до  Закону України „Про звернення громадян”, щодо реєстрації електронних звернень протягом звітного періоду зареєстровано 95 звернень, що на 35 більше відповідного періоду 2016 року.
Розпорядженням голови облдержадміністрації 29.06.2017 р.  № 330 „Про графіки особистого прийому громадян в обласній державній адміністрації та роботи прямої телефонної лінії „Запитай у влади” затверджено новий графік особистого прийому громадян у зв'язку із  змінами. Інформацію розміщено на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.
Розпорядженням голови облдержадміністрації  03.05.2017 р. № 207 „Про склад постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян” поновлено її склад у зв'язку із змінами та проведено 3 засідання. Питання, які виносились на розгляд комісії, стосувались ремонту доріг та соціального захисту населення, зокрема: звернення гр.В. М.Ю.,мешканки м.Ужгород, щодо надання статусу медичного закладу відділенню паліативного/хоспісного догляду для громадян похилого віку та інвалідів, що у м.Виноградів,  та про його структурне підпорядкування.
Розпорядженням голови облдержадміністрації 20.11.2017 року № 606 „Про Положення про відділ роботи із зверненнями громадян апарату Закарпатської обласної державної адміністрації” затверджено Положення про відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації та розміщено на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.
За результатами розгляду з 4928 питань,  вирішено позитивно  3044.  На 1110 питань  надано відповідні  роз’яснення, на 9 питань -  відмовлено у зв’язку з тим, що їх вирішення не передбачено законодавством.
За 2017 рік до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області надійшло 160765  звернень громадян, що на 5214 менше 2016 року. Листів отримано 78812  – на 9556 менше, на особистому прийомі прийнято 81953 осіб – на 4342 осіб більше 2016 року. Протягом 2017 року розглянуто 161943 питання, що на 1178 питань більше  ніж у 2016 році. За результатами  розгляду  більшість з них  вирішено позитивно і становить 123441, що на 2707 питань більше ніж за 2016 рік.  На 27280 питань  надано відповідні  роз’яснення, на 3209 питань -  відмовлено у задоволенні.
Кількість звернень, що надійшла від  органів влади вищого рівня протягом 2017 року  зменшилася на 32  і становить 329  звернень. Зокрема, до Адміністрації Президента України надходження звернень зменшилося на 65 та становить  155 звернень, до  Кабінету Міністрів України зменшилося  на 20 і становить 85, до Верховної Ради України –  зменшилося на 7  та становить 29 звернень.
Найбільша питома вага звернень до органів вищої влади  від жителів Рахівського  – 42 (20,8 відс.), Виноградівський – 40 (9,4 відс.), Тячівського – 26 (7,9 відс.), Хустський  – 24 (14,1 відс.) районів, міст: Ужгород – 35 (2,6 відс.), Мукачево – 24 (4,5 відс.). Найменше: з Берегівського  –  2 (1,3 відс.) району,  м.Чоп – 1 (1,5 відс.).
Кількість повторних звернень, що надійшли до облдержадміністрації у 2017 році,  зменшилася і  становить 48, або 0,9 відсотків загальної кількості. До органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області кількість повторних звернень також зменшилася і становить 1321, або 4,2 відсотка.
Аналіз надходження звернень до облдержадміністрації від жителів області  свідчить, що  найбільша їх кількість  з розрахунку на 10 тисяч населення   надійшла з Ужгородського (64,0), Великоберезнянського (49,1), Перечинського (51,0) районів, міст Ужгород (112,8), м.Мукачево (63,1). Найменше з Хустського району (17,9), м.Хуст (15,2). Середньообласний  показник за 2017 рік становить 39,5 звернень на 10 тис. населення.
Протягом  2017 року у своїх зверненнях громадяни порушили  4928 питань  різної тематики. Традиційно  основним питанням є питання соціального захисту. За цією тематикою зареєстровано 3901 звернення, що  становить 79,1 відсотків від загальної кількості питань.
Як показує аналіз,  друге місце  за актуальністю питань посідають звернення з питань комунального та дорожнього господарства – 199, або 4,0 відс., хоч порівнюючи з аналогічним періодом 2016 року їх кількість зменшилась на 37.
Третє місце займають звернення з питань забезпечення законності та охорони правопорядку – 148, або 3,0 відсотка загальної кількості.
З житлових питань надійшло  98 звернень, або 1,9 відс., аграрної політики і земельних відносин – 102, або 2,1 відс., освіти, наукової,науково-технічної,інноваційної діяльності та інтелектуальної власності – 48, або 1,0 відс., охорони здоров’я – 52, або 1,0 відс., праці – 48, або 0,9 відс.
Відповідно до запровадженого Класифікатора звернень громадян  надійшло: за формою надходження: поштою – 4322 звернень; через Інтернет – 95, на особистому прийомі – 588; через органи влади – 269; через засоби масової інформації – 0; від інших органів, установ, організацій – 60; за ознакою надходження: первинні – 4880; дублетні – 1; неодноразові – 215. Повторних звернень надійшло 48; за видами: пропозиції (зауваження) – 35; заяви (клопотання) – 4491; скарги – 350; подяки – 18; за статтю авторів звернень: чоловіча – 2758, жіноча – 2090; за типом: телеграми – 1; за суб’єктом: індивідуальні –4763, анонімні – 11.
Колективних звернень надійшло 147, що на 60  менше проти 2016 року.  Під значною частиною листів були десятки підписів, тому загальна кількість громадян у колективних зверненнях становить 7151 особа.
Відповідно до Переліку завдань, визначених Указом Президента України від 07.02.2008  № 109/2008  щодо яких прийнято рішення продовжити контроль виконання інформуємо, що протягом 2017 року:
заслухано особисті доповіді  всіх 13 голів райдержадміністрацій про стан роботи зі зверненнями громадян;
здійснено перевірки стану роботи зі зверненнями громадян у  всіх 13 райдержадміністраціях та у восьми структурних підрозділах облдержадміністрації відповідно до вимог затвердженої Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади. За наслідками перевірок складено відповідні довідки, в яких проаналізовано роботу із зверненнями громадян та зазначено певні рекомендації щодо поліпшення цієї роботи;
питання про стан роботи зі зверненнями громадян проаналізовано і узагальнено  за підсумками  роботи за І квартал, за перше півріччя  2017 року, дев’яти місяців, за 2017 рік та оприлюднено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації. Інформації та статистичні звіти було надіслано Адміністрації Президента України та Секретаріату Кабінету Міністрів України;
проведено 12 Днів контролю за зверненнями громадян, в рамках яких здійснювались перевірки стану виконання доручень, наданих місцевим органам виконавчої влади за результатами розгляду звернень громадян АПУ, СКМУ, ВРУ та іншими центральними органами влади;
особисті прийоми громадян керівництвом облдержадміністрації здійснюються відповідно до  розпорядження  голови облдержадміністрації 29.06.2017 № 330 "Про графіки особистого прийому громадян в обласній державній адміністрації та роботи прямої телефонної лінії "Запитай у влади".
    Так, протягом 2017 року керівництвом облдержадміністрації проведено 97 особистих прийомів громадян, у тому числі   55 виїзних прийомів, прийнято 588 осіб. Під час проведення прямої телефонної лінії "Запитай у влади" та за телефоном довіри зареєстровано 44 дзвінки від мешканців Закарпаття;
головою обласної державної адміністрації взято під особистий контроль розгляд звернень і забезпечено першочерговий особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня” та інвалідів Великої Вітчизняної війни. За звітний період до облдержадміністрації звернулися  14  багатодітних жінок, які мають статус  „Мати-героїня” та 6 інвалідів Великої Вітчизняної війни. З питань, які ставилися ними у зверненнях, переважає питання надання грошової допомоги.  На звернення матерів-героїнь облдержадміністрацією у загальній сумі виділено 7700,00 гривень.  На звернення інвалідів Великої Вітчизняної війни  було виділено 2700,00 гривень;
керівництвом облдержадміністрації приділено увагу вирішенню проблем, з якими зверталися також громадяни: ветерани війни – 5 осіб; ветерани праці – 113; інваліди І групи – 275; інваліди ІІ групи –  489; інваліди ІІІ групи – 292; учасники ліквідації аварії на ЧАЕС – 34; багатодітні сім’ї –139; пенсіонери – 1270; одинокі матері – 46 та інші громадяни, які потребують соціального захисту;
здійснюється  постійний контроль як за станом роботи зі зверненнями громадян так і за самими зверненнями громадян. Так,  на контролі облдержадміністрації протягом 2017 року перебувало 4088 звернень громадян, що становить 83,2 відсотка  загальної кількості.  Підготовлено та надіслано 61 інформацію на звернення, які було взято на контроль органами влади вищого рівня.
Обласною державною адміністрацією вживалися заходи щодо недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих відповідей за зверненнями громадян. Заявникам надавалися чіткі роз’яснення порядку оскарження прийнятих за ними рішень. Вони користувалися правом ознайомитися з матеріалами перевірок за їх зверненнями. Для об'єктивного розгляду  звернень за дорученням  керівництва  створювалися робочі групи.
Так, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації 19.09.2017 р.  № 483 „Про робочу групу з вивчення питань, порушених у зверненні    Васютик М.Ю. ” була створена робоча група з вивчення порушеного у її зверненні  питання щодо структурної належності стаціонарного хоспісу паліативної допомоги, що у м.Виноградів.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року № 898 „Про взаємодію органів  виконавчої влади та державної установи „Урядовий контактний центр” обласна державна адміністрація надає допомогу у вирішенні питань, які надходять на урядову „гарячу лінію” від мешканців Закарпатської області. Протягом 2017 року державною установою „Урядовий контактний центр” було надіслано для розгляду за належністю та для інформування про вжиті заходи 6671 звернення громадян області. В основному громадяни порушували питання про причини підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та про зміни у порядку надання субсидій.
На засіданнях  колегії обласної державної адміністрації у  січні  та серпні 2017 року розглядалися питання про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надходили до облдержадміністрації за 2016 рік та за перше півріччя 2017 року.  Відповідні  питання щокварталу розглядаються на нараді при заступнику голови–керівникові апарату облдержадміністрації.
У навчальні програми державного навчального закладу „Закарпатський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації  працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій” включено цикл лекцій з питань організації роботи зі зверненнями громадян. Зокрема, протягом  2017 року  підвищили кваліфікацію з цих питань 87 держслужбовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування.
Понад 80 відсотків від загальної кількості питань це питання про наданням одноразової грошової допомоги.  Для забезпечення цих виплат щороку рішенням обласної ради затверджується обласна програма „Турбота”. За 2017 рік  1667 малозабезпеченим жителям області, які звернулися до керівництва облдержадміністрації, з обласного бюджету було надано грошову допомогу в сумі 1 028 000,00 гривень. Всього на виконання програми „Турбота”   використано    8 755 924,54 гривень, що на 627495,26  грн. більше відповідного періоду 2016 р.
У 2017 році рішенням сесії обласної ради  через обласну Програму „Турбота” щодо посилення соціального захисту громадян на 2016-2018 роки, збільшено розмір одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, учасникам антитерористичної операції. Таким чином, розмір матеріальної допомоги пораненим військовослужбовцям, учасникам антитерористичної операції  становить від 10 до 30 тис. грн. (встановлюється відповідно до рішення комісії Закарпатської обласної ради); розмір матеріальної допомоги  військовослужбовцям, учасникам антитерористичної операції  становить 2,5 тис. гривень. Протягом 2017 року  сім'ям загиблих, пораненим та травмованим, учасникам антитерористичної операції виділено 2 739 000,00 гривень.
    Протягом 2017 року 9 сімей учасників антитерористичної операції за надану грошову компенсацію на закупівлю житла придбали квартири.
Пройшли санаторно-куротне лікування 56 учасників АТО на загальну суму 241032,00  грн. Крім того, відповідно до загальнообласної програми „Турбота”, 8 учасникам бойових дій відшкодовано витрати за самостійно придбані путівки на суму 56,8 тис.гривень.
Відповідно до розподілу коштів на 2017 рік за бюджетною програмою 2505150 „Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції  та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням” зареєстровано 32 договори на проходження навчання на водійських курсах на загальну  суму   456805,00 грн.  для навчання 117 учасників АТО. На сьогодні пройшли навчання 99 учасників АТО на загальну суму 397175,00 гривень.
 Встановлено статус учасника бойових дій 4748 учасникам АТО та видано відповідне посвідчення, 165 особам з числа учасників АТО встановлено інвалідність. Їх взято на облік для призначення відповідних пільг та компенсацій згідно з чинним законодавством.
      За попередніми даними військових формувань учасниками антитерористичної операції є понад чотири тисячі військовослужбовців з числа мешканців області, з них більше 500 зазнали поранень, 92 загинуло.
Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 17.11.11        № 729 затверджено Порядок роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги при обласній державній адміністрації. Протягом 2017 року юридичну консультацію надано 32 особам.
При Головному територіальному управлінні юстиції у Закарпатській області продовжує діяти  громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги.
Протягом 2017 року  фахівцями  громадської  приймальні при Головному територіальному управлінні юстиції надано 192 консультації. У ході роботи прямої телефонної лінії надано 34 консультації.
Для громадян у режимі електронної пошти на веб-сайті  управління юстиції продовжує роботу „Віртуальна громадська приймальня”. Діє рубрика „Безоплатна правова допомога”, яка постійно наповнюється нормативно-правовими актами, що регулюють питання про надання безоплатної первинної правової допомоги та інформацією щодо діяльності громадських приймалень.
Оголошення про діяльність при Головному територіальному управлінні юстиції у Закарпатській області  громадської приймальні з надання первинної правової допомоги  періодично розміщуються на офіційному веб-сайті Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області, інформаційних стендах, у засобах масової інформації.
Наказом Головного управління юстиції від 13.05.2008 № 209/01-08 „Про організацію роботи виїзних консультативних пунктів Головного управління юстиції у Закарпатській області” створено 13 виїзних консультативних пунктів Головного управління юстиції. Щопівріччя затверджується відповідний графік виїздів керівництва управління. Протягом  2017 року здійснено 42 таких виїзди та надано консультації 124 особам. Також протягом звітного періоду відбулись консультування громадян у бюро правової допомоги.
     В області також продовжує діяти  Юридична студентська клініка, створена на базі юридичного факультету ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, яка надає безоплатні юридичні консультацій для малозабезпечених та соціально незахищених верств населення.
Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації  21.02.2008 р.      № 95 „Про заходи облдержадміністрації щодо виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 2008 року „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” у друкованих засобах масової інформації області систематично подається інформація  населенню про графіки прийомів громадян, проведення прямих телефонних ліній, про прийняті заходи з вирішення питань заявників  (620 публікацій). У тематичних рубриках „Звернення”, „Важливо”, „З перших уст”, „З офіційного”, „Актуально” „До відома громадян”, „Вирішення проблеми”, „Соціальний захист”, „Допомога”, „Круглий стіл”, „Компетентно”, „На контролі”, „Процес пішов”, „Зверніть увагу”, „Гаряча тема” оперативно оприлюднюється інформація про діяльність органів виконавчої влади, результати прийомів громадян керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, подаються роз’яснення актуальних питань, змін до чинного законодавства тощо (410 публікацій).
З метою широкого інформування громадськості про діяльність органів виконавчої влади протягом 2017 року проведено понад 50 брифінгів та прес-конференції керівників структурних підрозділів.
На телеканалі філії ПАТ НСТУ „Закарпатська регіональна дирекція” „Тиса-1” регулярно транслюється програма „Про головне”, в якій беруть участь впливові люди України та Закарпаття  (36 ефірів за участі керівництва області, міста Ужгород, керівників управлінь та департаментів облдержадміністрації).
Діяльність влади висвітлюється також у телепрограмах „Зона особливої уваги”, „Пряма мова”, „Соціальний фактор”,  „Огляд тижня” тощо.
   Актуальні теми, що порушують у своїх зверненнях телеглядачі, висвітлюють і телеканали „Даніо” 21 канал”, „Мукачево „М-студіо”, ТРК „Виноградів”, та ТРК „Хуст” (80 ефірів).
Інформація щодо прийому громадян та реагування на звернення громадян постійно розміщується на офіційному веб-сайті облдержадміністрації carpathia.gov.ua (180 матеріалів).
Інформаційні повідомлення цієї тематики розміщуються  також на веб-сайтах zak-kor.net, transkarpatia.net, zakarpattya.net.ua, uzhgorod.net.ua, ua-reporter.com, goloskarpat.info, karpatnews.in.ua тощо.
Облдержадміністрацією продовжується робота з виконання вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 та інших нормативно-правових документів з питань роботи зі зверненнями громадян.

Остання зміна сторінки: 25-07-2018 08:49