Інформація про департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства

Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства Закарпатської обласної державної адміністрації

88008, м. Ужгород, пл. Народна, 4; тел.: 0312658370 (приймальна),
e-mail: odainfra@carpathia.gov.ua

Директор департаменту - Маляр Едуард Миколайович

Заступник директора департаменту - начальник управління житлово-комунального господарства та енергозбереження - Романець Василь Петрович

Департамент підпорядкований голові облдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству розвитку громад та територій України, Міністерству інфраструктури України, Міністерству енергетики України,  Державному агентству з енергоефективності  та енергозбереження України, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Основні завдання:

забезпечення реалізації державної політики, дотримання директивних і нормативних положень у сферах транспорту (авіаційного, автомобільного, залізничного, річкового); розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення; житлово-комунального господарства, в тому числі у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги, житлової політики, благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, поховання, а також у сфері будівництва об’єктів інфраструктури, розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, інженерного захисту територій, організації та здійснення заходів із його реформування;

розроблення пропозицій щодо формування та реалізації державної політики (стратегії) у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення, програм розвитку дорожнього господарства;

організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно до державних будівельних норм і стандартів та переліків об’єктів та обсягів бюджетних коштів, передбачених місцевими бюджетами;

забезпечення належного маршрутного орієнтування користувачів автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

забезпечення сталого функціонування автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

здійснення контролю за станом автомобільних доріг загального користування місцевого значення, виявлення аварійно-небезпечних місць (ділянок) та місць концентрації дорожньо-транспортних пригод і здійснення заходів щодо їх ліквідації;

забезпечення фінансування та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також автомобільних доріг загального користування державного значення у разі наявності відповідного рішення обласної ради;

забезпечення проведення обов’язкових аудиту та перевірки безпеки автомобільних доріг, що належать до сфери його управління;

організація виконання державних програм, розроблення та реалізація регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури, подання пропозицій до проектів регіональних програм соціально-економічного розвитку області щодо поліпшення комунального обслуговування населення, благоустрою населених пунктів, енергозбереження, транспорту та дорожнього господарства;

забезпечення у межах своїх повноважень додержання вимог нормативно-правових актів із питань житлово-комунального господарства, розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, а також у сферах транспорту, дорожнього господарства, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження;

аналіз стану на території області житлово-комунального господарства, дорожнього комплексу, інфраструктури, енергозбереження, благоустрою населених пунктів та підготовка відповідних пропозицій до проектів державного та обласного бюджету щодо фінансування державних та регіональних програм розвитку зазначених галузей;

виконання функцій управління у сфері житлово-комунального господарства на території області, координація діяльності відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, а також роботи підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства та інфраструктури;

сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань організації обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, транспорту та дорожнього господарства, організаційно-методичного забезпечення діяльності відповідних структурних підрозділів місцевих виконавчих органів;

координація діяльності суб’єктів природних монополій у межах своєї компетенції;

організація роботи щодо:

розроблення і здійснення заходів для покращення інвестиційного та інноваційного клімату регіону у сферах розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, транспорту, дорожнього господарства, зв’язку та паливно-енергетичного комплексу

визначення поточної та перспективної потреби у послугах та роботах, що надаються та виконуються підприємствами галузей транспорту

створення належних умов для доступу осіб із обмеженими фізичними можливостями до об’єктів транспортної інфраструктури та транспорту загального користування для перевезення пасажирів

розвитку інформаційної інфраструктури на території області

Нормативно-правові засади діяльності

Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України і Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, а також Положенням про департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування  місцевого значення та  житлово-комунального господарства Закарпатської обласної державної адміністрації.

Структура департаменту

До складу департаменту інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства входять:
 

 • управління інфраструктури та транспорту:
  • відділ інфраструктури та транспорту;
  • відділ дорожнього господарства;
 • управління житлово-комунального господарства та енергозбереження:
  • відділ житлово-комунального господарства;
  • планово-економічний відділ;
 • відділ бухгалтерського обліку та звітності;
 • сектор правової роботи та забезпечення діяльності керівництва.

 

Прізвище, ім’я,по батькові

Посада і найменування структурного підрозділу

Телефон

МАЛЯР Едуард Миколайович

Директор департаменту

(0312) 65-83-71

Приймальня

 

(0312) 65-83-70

тел./факс

РОМАНЕЦЬ Василь Петрович

 

Заступник директора департаменту-начальник управління житлово-комунального господарства та енергозбереження

(0312) 61-48-24

Управління інфраструктури та транспорту

Попович Сергій Миколайович

Заступник начальника управління - начальник відділу інфраструктури та транспорту

(0312) 65-83-72

Пріцак Ростислав Євгенович

Начальник відділу дорожнього господарства

(0312) 65-83-65

Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження

 

Заступник начальника управління - начальник відділу житлово-комунального господарства

(0312) 65-83-69

Салюк-Кравченко Олександр Олексійович

Начальник планово-економічного відділу

(0312) 65-83-66

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Головльова Лариса Леонідівна

Начальник відділу-головний бухгалтер

(0312) 65-83-74

Сектор правової роботи та забезпечення діяльності керівництва

Білич Світлана Володимирівна

Завідувач сектору-юрисконсульт

(0312) 65-83-68

 

ГРАФІК 
особистого прийому громадян керівництвом департаменту інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

 

Прізвище, ім’я, по батькові
Посада

День проведення прийому громадян

Місце проведення

МАЛЯР
Едуард Миколайович
– директор департаменту

Перший, другий вівторок місяця

Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

каб. 275

Виїзний прийом:

перша п’ятниця,

третій вівторок місяця

У приміщенні відповідних райдержадміністрацій

РОМАНЕЦЬ
Василь Петрович

заступник директора департаменту – 
начальник управління житлово-комунального господарства та енергозбереження

Третій, четвертий четвер місяця

Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

каб. 219

Виїзний прийом:

перший вівторок,

третя п’ятниця місяця

У приміщенні відповідних райдержадміністрацій

 

Телефони гарячої лінії департаменту з 9.00 до 12.00:
з питань інфраструктури та транспорту (0312) 65 83 72
з питань дорожнього господарства (0312) 65 83 65
з питань житлово-комунального господарства та енергозбереження (0312) 65 83 69

Остання зміна сторінки: 11-11-2020 09:44