Енергозбереження

Протягом січня – березня 2019 року в мережу області споживачам забезпечено постачання 530,5 млн. кВт. годин електроенергії.

З метою підвищення рівня надійності та якості електропостачання ПрАТ „Закарпаттяобленерго” на ремонт електромереж області у І кварталі 2019 року  передбачено використати 63,1 млн. гривень. Станом на 01.04.2019 Товариством виконано весь обсяг робіт з експлуатаційного обслуговування електромереж, передбачений нормативом.

Обсяг фінансування інвестиційної програми ПрАТ „Закарпаттяобленерго” на 2019 рік складає 182,0 млн. гривень; за І квартал поточного року фінансування  склало 59,2 тис. гривень, що складає 160,3 відс. від плану.

З метою зменшення понаднормативних втрат електроенергії ПрАТ „Закарпаттяобленерго” протягом січня – березня 2019 року виконано: заміну 1878 однофазних приладів обліку та 1282 трифазних індукційних лічильників на електронні; проведено планову заміну 709 індукційних лічильників на аналогічні, в тому числі у зв’язку із закінченням міжповірочного інтервалу; встановлено 1127 скриньок для зовнішнього монтажу лічильників електричної енергії у побутових споживачів; замінено 1125 неізольованих проводів відгалужень від ПЛ-0,4 кВ на ізольовані вводи; встановлено 120 стопорів зворотного ходу на однофазних та трифазних приладах обліку; проведено технічні перевірки обліків у 2873 споживачів; проведено 969 рейдових перевірок електроустановок споживачів електричної енергії.

Постачання природного газу споживачам області за регульованим тарифом в області здійснює ТОВ „Закарпатгаз Збут”.

Станом на 01.04.2019 ПАТ „Закарпатгаз” експлуатується 7469 км розподільчих газових мереж.

За звітний період виконано роботи з технічного обслуговування 345 газорегуляторних пунктів, 727 шкафних газорегуляторних пунктів та 92111 комбінованих будинкових регуляторів тиску.

Зазначена мережа забезпечує природним газом 274,6 тисяч абонентів серед населення, 680 установ бюджетної сфери, 3776 суб’єктів промисловості, комунально-побутових та інших споживачів, 648 культових споруд.

Заходами Плану розвитку на 2018-2027 роки газорозподільного підприємства в січні – березні поточного року було проведено реконструкцію 1,25 км газопроводів та газопроводів-вводів в м. Ужгород та Виноградівському районі.


ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ  ЗА I КВАРТАЛ 2019 РОКУ

Одним із пріоритетних та важливих напрямків розвитку області залишається розвиток виробництва енергії об’єктами відновлюваної енергетики. Станом на 1 квітня 2019 року на території області зосереджено 12 гідроелектростанцій, 12 сонячних електростанцій та одна біогазова енергетична станція. 
Загальна потужність об’єктів відновлюваної енергетики становить 109,95 МВт. Найбільшу частку потужностей по виробництву електроенергії займають сонячні електростанції – 62,6 відс. (68,8 МВт). На території області діють дві міні ГЕС( до 1 МВт), дев’ять малих ГЕС (до 10 МВт) та одна ГЕС (від 10 МВт). Частка їх потужностей складає 36,5 відс. (40,15 МВт) . Електроенергія з біогазу представлена одним об’єктом, частка якого - 0,9 відс. (1 МВт) від загальної потужності.

Частка потужностей по виробництву електроенергії з ВДЕ

 
За І квартал 2019 року вказаними об’єктами вироблено  50,990 млн.кВт/год. електроенергії, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на 3,0 відсотка. Найбільше електроенергії вироблено на гідроелектростанціях 37,486 млн.кВт/год. (73,5 відс.). Сонячні електростанції виробили 13,361 млн.кВт/год., що складає 26,2 відс. від загального обсягу виробництва. З біогазу було вироблено 0,144 млн.кВт/год., що становить менше 1 відсотка. 

Частка виробництва електроенергії з ВДЕ у І кварталі 2019 року

 


Місцеві органи самоврядування на шляху до підвищення енергоефективності та економії бюджетних коштів

Одним із найоптимальніших способів проведення термомодернізації 
в бюджетних установах є залучення приватних інвесторів (здебільшого ЕСКО) за механізмом енергосервісу.
ЕСКО – це енергосервісна компанія, яка виконує роботи із впровадження енергоефективних заходів таких, як утеплення фасадів, заміна вікон та дверей на енергоефективні, встановлення ІТП (індивідуальний тепловий пункт), модернізація системи опалення тощо.
Енергосервісна компанія – суб’єкт господарювання, що здійснює енергозберігаючі заходи повністю чи частково за рахунок власних, позикових або залучених коштів та забезпечує гарантовано досягнення економії паливно-енергетичних ресурсів і води впродовж терміну реалізації енергоощадних заходів.
Основні етапи реалізації енергосервісного контракту
 

На першому етапі необхідно встановити на яких об’єктах існує потреба у підвищенні рівня енергетичної ефективності та визначити базові рівні енергоспоживання. Це дозволить сформувати базу потенційних об’єктів за якою ЕСКО попередньо зможе оцінити привабливість проектів. 
Базовий рівень енергоспоживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг (далі „ПЕР та ЖКП”) – усереднене значення обсягів річного споживання „ПЕР та ЖКП” (у натуральних показниках) об’єктом енергосервісу 
із зазначенням обсягів споживання кожного виду „ПЕР та ЖКП” середньорічних за три роки, що передують року, в якому здійснюється публічна закупівля енергосервісу.

Під час другого етапу замовник енергосервісу повинен здійснити наступні кроки:
-    підготовка, погодження, затвердження та оприлюднення:
•    змін до річного плану закупівель;
•    оголошення про проведення відкритих торгів;
•    тендерної документації;
-    участь у тендері згідно регламентованих процедур законодавства із публічних закупівель.
На цьому ж етапі, потенційні виконавці енргосервісу (ЕСКО):
- оцінюють потенціал енергозбереження та економічну доцільність можливих енергоефективних заходів;
- здійснюють розрахунок показників ефективності енергосервісних договорів;
- надають свої тендерні пропозиції;
- беруть участь у тендері;
Замовник визначає переможця аукціону за показниками ефективності договору.

На третьому етапі укладається енергосервісний договір з переможцем процедури закупівлі. Замовник енергосервісу здійснює підготовку, супровід та прийняття акту із затвердження істотних умов енергосервісного договору, а також для об’єктів комунальної власності – погодження в структурних підрозділах виконавчого органу, на профільних комісіях, затвердження рішенням місцевої ради.
Потенційні виконавці енергосервісу зі свого боку розробляють, погоджують та укладають енергосервісні договори із Замовником.
Вже після цього формуються звіти із закупівель та проводиться реєстрація енергосервісних договорів в органах казначейської служби.

Четвертий етап – це безпосереднє впровадження капітальних заходів 
з енергосервісу, а саме:
- отримання технічних умов, розробка ПКД та експертизи проекту;
- укладення субпідрядних договорів;
- технічний нагляд за поставкою та монтажем обладнання, за введенням
в експлуатацію об’єктів;
- тестування системи моніторингу об’єктів;
- інформування Замовника про обладнання та матеріали впроваджені на об’єкті енергосервісу із відповідним оформленням тимчасового зберігання до завершення дії енергосервісного договору.

П’ятим етапом передбачається:
- розроблення та документування плану проведення вимірювання та верифікації на об’єкті;
- збір даних, аналіз результатів звітування згідно з планом для оцінки економії енерговитрат за місяць;
- виплати за енергосервісним договором та перерозподіл бюджетних асигнувань в разі потреби. 
З метою стимулювання персоналу керівники відповідних органів можуть затверджувати положення про преміювання посадових осіб, відповідальних за реалізацію проектів з енергосервісу.

По закінченню дії енергосервісних договорів (шостий етап) енергосервісна компанія безкоштовно передає власнику об’єкту енергосервісу всі матеріали та устаткування, що були утворені під час реалізації енергосервісних договорів.

Важливо, що бюджетні зобов’язання щодо повернення коштів ЕСКО наступають лише після того, як встановлено факт досягнення економії, передбаченої енергосервісним договором. Тобто, якщо в результаті енергоефективних заходів не вдалось досягнути економії, то енергосервісна компанія не отримує оплати. Таким чином, енергосервісна компанія повністю бере на себе фінансові ризики
і відповідальність за реалізацію проекту з підвищення енергоефективності.


Підсумки проходження опалювального сезону 2018/19 року та визначення планових показників і завдань з підготовки господарського комплексу області до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 року

Рішення про початок та завершення опалювального сезону 2018/19 року, який пройшов стало без зривів, в адміністративно-територіальних одиницях області було прийнято своєчасно, забезпечено дотримання санітарних норм з підтримання необхідної температури в приміщеннях закладів соціальної сфери: лікувальних, освітніх  закладах та установ культури і соціального захисту населення. Спільно
з райдержадміністраціями, міськвиконкомами та об’єднаними територіальними громадами проводився щоденний моніторинг його проходження. Особливостями минулого опалювального періоду було виконання заходів з жорсткої економії енергоресурсів, переведення котелень бюджетних установ, які працювали використовуючи природний газ, вугілля на альтернативні види палива, в основному паливні дрова та відходи деревини.
Головою облдержадміністрації 3 травня 2019 року видано розпорядження № 255 „Про підготовку господарського комплексу та установ бюджетної  сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2019 – 2020 років”, яким затверджено заходи 
з координації робіт з належної та своєчасної підготовки енергетичного комплексу області, підприємств і організацій житлово-комунального господарства та установ бюджетної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 року та склад оперативного штабу.
Основним завданням є виконання заходів із забезпечення в новому опалювальному періоді надійного енергопостачання, безаварійної роботи об’єктів тепло- та водопостачання, водовідведення, забезпечення належних умов життєдіяльності населення області.
Разом з райдержадміністраціями, міськвиконкомами, ОТГ та структурними підрозділами облдержадміністрації, що мають у віданні об’єкти обласного підпорядкування, сформовано планові показники підготовки житлового фонду, об’єктів теплового, водопровідно-каналізаційного та дорожньо-мостового господарств до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 року. Заплановано підготувати:
у житловому фонді 2903 житлових будинків, у тому числі, що обслуговуються управителями  - 1998 будинків, ОСББ, ЖБК - 789 будинки, відомчих - 116. Заплановано відремонтувати 131 покрівлю житлових будинків, провести ремонт 108 систем холодного водопостачання, провести ремонт 70 електрощитових в житлових будинках;
у тепловому господарстві 1127 котелень, у тому числі 18 - комунальних, решта - відомчі. Заплановано капітально відремонтувати 16 котелень, провести заміну 
12 котлів, підготувати 65,9 км теплових мереж, замінити 1,7 км теплотрас;
у водопровідно-каналізаційному господарстві провести ремонтні роботи на 
5,4 км водопровідних та 3,3 км каналізаційних мереж, підготувати 58 водопровідні та 51 каналізаційні насосні станції, а також 14 водопровідних та 16 каналізаційних очисних споруд, 8 водопроводів з поверхневих джерел та 101 свердловину.
Зазначеним розпорядженням голови облдержадміністрації передбачено щомісячний моніторинг підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та установ соціальної сфери до роботи у осінньо-зимовому періоді 2019/20 року проводити станом на 1 та 15 число. 
 

 

Остання зміна сторінки: 13-06-2019 16:37

Дивіться також