Довідка про стан виконання місцевих бюджетів Закарпатської області за січень - квітень 2018 року

Довідка про стан виконання місцевих бюджетів Закарпатської області за січень-жовтень 2020 року

Впродовж січня-жовтня 2020 року до місцевих бюджетів області надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 4 765,2 млн грн, що становить 96,9 відс. до відповідного показника  січня-жовтня 2019 року або менше на 153,0 млн. гривень. 
До загального фонду місцевих бюджетів області надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 4 294,6 млн  грн, що складає 
102,7 відс. до відповідного показника січня-жовтня 2019 року або більше на 111,6 млн. гривень. 
Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів області виконані у сумі 470,6 млн  грн, що становить 64,0 відс. до відповідного показника січня-жовтня 2019 року або менше на  264,6 млн. гривень. 
Також місцеві бюджети області отримали з державного бюджету базову дотацію у сумі 989,5 млн грн та додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 303,0 млн. гривень.
З державного бюджету до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів області надійшло субвенцій у обсязі  4 228,4 млн. гривень. 
Зокрема отримано такі субвенції:
- освітня –  3 045,1 млн  грн;
- медична – 466,8 млн  грн;
- на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених 
пунктах –  339,4 млн  грн;
- на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 79,7 млн  грн; 
- на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах  –  64,0  млн  грн;
- на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів  –  50,7 млн грн;
- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 45,2 млн грн;
- на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою  распіраторною хворобою  COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV  –  29,3 млн. гривень.
Видатки місцевих бюджетів у січні-жовтні 2020 року становили 
9 854,5 млн. грн., з них по загальному фонду – 8 319,2 млн. грн., по спеціальному фонду  –   1 535,3 млн. гривень.
У структурі видатків загального фонду бюджету області за галузевою ознакою основну питому вагу займали видатки на соціально-культурну сферу та соціальне забезпечення – 82,7 відсотка. Так, частка видатків на освіту склала 64,9 відс. (або 5 400,2 млн. грн.), охорону здоров’я – 9,5 відс. (786,4 млн. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення населення – 4,0 відс. (337,1 млн. грн.), культуру і мистецтво – 3,0 відс. (250,0 млн. грн.),  фізичну культуру і спорт  – 1,3 відс. (107,3 млн. гривень).
Обсяг видатків загального фонду на захищені статті склав 
6 603,2 млн. грн. або 79,4 відс. загального обсягу видатків, із яких на оплату праці з нарахуваннями направлено 6 075,2 млн. грн., енергоносії та комунальні послуги  – 252,5 млн. грн., медикаменти – 39,1 млн. грн.,  продукти харчування – 61,0 млн. грн., соціальне забезпечення – 175,4 млн. гривень.
У  січні-жовтні 2020 року видатки спеціального фонду місцевих бюджетів склали 1 535,3 млн. грн., зокрема проведено фінансування галузей соціально – культурної сфери на суму 474,3 млн. грн., будівництва та регіонального розвитку – 425,8 млн. грн., транспорту, транспортної інфраструктури, дорожнього господарства – 405,2 млн. грн., житлово-комунального господарства – 81,2 млн. грн. та органів державного управління – 33,7  млн. гривень.
 

 

Остання зміна сторінки: 20-11-2020 16:22

Дивіться також