Довідка про стан виконання місцевих бюджетів Закарпатської області за січень - квітень 2018 року

Довідка про стан виконання місцевих бюджетів Закарпатської області за січень 2021 року

Впродовж січня 2021 року до місцевих бюджетів області надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 379,0 млн грн, що становить 91,5 відс. до відповідного показника  січня 2020 року або менше на 35,0 млн. гривень.

До загального фонду місцевих бюджетів області надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 363,0 млн  грн, що складає
95,5 відс. до відповідного показника січня 2020 року або менше на 17,1 млн. гривень.

Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів області виконані у сумі 16,0 млн  грн, що становить 47,2 відс. до відповідного показника січня 2020 року або менше на  17,9 млн. гривень.

Також місцеві бюджети області отримали з державного бюджету базову дотацію у сумі 121,1 млн грн та додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 22,8 млн. гривень.

З державного бюджету до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів області надійшло субвенцій у обсязі  289,3 млн. гривень.

Зокрема отримано такі субвенції:

- освітня –  266,3 млн  грн;

- на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених
пунктах –  12,2 млн  грн;

- на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 10,0 млн  грн;

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 0,8 млн  гривень.

Видатки місцевих бюджетів у січні 2021 року становили
423,3 млн грн, з них по загальному фонду – 414,4 млн грн, по спеціальному фонду  –   8,9 млн гривень.

У структурі видатків загального фонду бюджету області за галузевою ознакою основну питому вагу займали видатки на соціально-культурну сферу та соціальне забезпечення – 80,1 відсотка. Так, частка видатків на освіту склала 68,2 відс. (або 282,6 млн грн), охорону здоров’я – 2,6 відс. (10,7 млн грн), соціальний захист та соціальне забезпечення населення – 4,0 відс. (16,5 млн грн), культуру і мистецтво – 3,6 відс. (15,0 млн грн),  фізичну культуру і спорт  – 1,7 відс. (7,2 млн  гривень).

Обсяг видатків загального фонду на захищені статті склав
362,9 млн грн або 87,5 відс. загального обсягу видатків, із яких на оплату праці з нарахуваннями направлено 349,4 млн грн, енергоносії та комунальні послуги  – 6,3 млн грн, медикаменти – 0,01 млн грн,  продукти харчування – 1,9 млн. грн, соціальне забезпечення – 5,3 млн гривень.
У  січні 2021 року видатки спеціального фонду місцевих бюджетів склали 8,9 млн грн, зокрема проведено фінансування галузей соціально – культурної сфери на суму 3,4 млн грн, транспорту, транспортної інфраструктури, дорожнього господарства – 2,4 млн грн, житлово-комунального господарства – 1,8 млн грн та органів державного управління – 0,9  млн  гривень.

Остання зміна сторінки: 19-02-2021 16:07

Дивіться також