Довідка про стан виконання місцевих бюджетів Закарпатської області за січень - квітень 2018 року

Довідка про стан виконання місцевих бюджетів Закарпатської області за січень-квітень 2020 року

Впродовж січня-квітня 2020 року до місцевих бюджетів області надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 1 747,8 млн. грн., що становить 89,5 відс. до відповідного показника  січня-квітня 2019 року або менше на 204,4 млн. гривень.

До загального фонду місцевих бюджетів області надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 1 625,4 млн. грн., що складає
102,1 відс. до відповідного показника січня-квітня 2019 року або більше на 34,0 млн. гривень.

Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів області виконані у сумі 122,4 млн. грн., що становить 33,9 відс. до відповідного показника січня-квітня 2019 року або менше на  238,3 млн. гривень.

Також місцеві бюджети області отримали з державного бюджету базову дотацію у сумі 395,8 млн. грн. та додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 121,2 млн. гривень.

З державного бюджету до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів області надійшло субвенцій у обсязі  1 684,4 млн. гривень.

Зокрема отримано такі субвенції:

- освітня –  1 072,1 млн. грн.;

- медична – 466,8 млн. грн.;

- на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених
пунктах –  120,2 млн. гривень.

Видатки місцевих бюджетів у січні-квітні 2020 року становили
3 747,5 млн. грн., з них по загальному фонду – 3 401,3 млн. грн., по спеціальному фонду  –   346,2 млн. гривень.

У структурі видатків загального фонду бюджету області за галузевою ознакою основну питому вагу займали видатки на соціально-культурну сферу та соціальне забезпечення – 84,3 відсотка. Так, частка видатків на освіту склала 58,8 відс. (або 2 000,1 млн. грн.), охорону здоров’я – 17,8 відс. (604,2 млн. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення населення – 3,8 відс. (129,7 млн. грн.), культуру і мистецтво – 2,8 відс.
(95,6 млн. грн.),  фізичну культуру і спорт  – 1,1 відс. (38,7 млн. гривень).

Обсяг видатків загального фонду на захищені статті склав
2503,0 млн. грн. або 73,6 відс. загального обсягу видатків, із яких на оплату праці з нарахуваннями направлено 2 218,4 млн. грн., енергоносії та комунальні послуги  – 147,2 млн. грн., медикаменти – 21,7 млн. грн.,  продукти харчування – 51,9 млн. грн., соціальне забезпечення – 63,8 млн. гривень.
          У  січні-квітні 2020 року видатки спеціального фонду місцевих бюджетів склали 346,2 млн. грн., зокрема проведено фінансування галузей соціально – культурної сфери на суму 131,4 млн. грн., будівництва та регіонального розвитку – 91,9 млн. грн., транспорту, транспортної інфраструктури, дорожнього господарства – 45,7 млн. грн., житлово-комунального господарства – 22,9 млн. грн. та органів державного управління – 15,7  млн. гривень.

Остання зміна сторінки: 22-05-2020 15:20

Дивіться також