Про затвердження напрямів діяльності та заходів на 2020 рік із виконання Програми підви-щення ефективності функціо-нування Закарпатського облас-ного комунального підпри-ємства „Міжнародний аеропорт „Ужгород” на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням обла

Ініціатор обговорення: 
Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства
Контактні дані: 

Відділ розвитку інфраструктури управління розвитку інфраструк-тури, експлуатації та утримання доріг місцевого значення депар-таменту інфраструктури, розви-тку і утримання мережі автомо-більних доріг загального корис-тування місцевого значення та житлово-комунального госпо-дарства облдержадміністрації, тел.: (0312) 614468

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю - Оприлюднення відповід-ного проекту рішення для публічного громадського обговорення на офіційному веб-порталі облдержадміні-страції та обласної ради

Е-mail: 
odainfra@carpathia.gov.ua
Термін проведення обговорення: 
01.11.2019 до 30.11.2019
Соціальні групи населення: 
Суб’єкт господарювання комунальної форми власності

Остання зміна сторінки: 13-12-2019 18:06