Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництво теплової енергії

Суб’єкт надання адміністративної послуги: 
Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства
Інформаційна картка адміністративної послуги: 
Технологічна картка адміністративної послуги: 
Зразок заяви: 
Бланк заяви: 
Перелік документів: 

- заява про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов.
До заяви про отримання ліцензії здобувач подає документи згідно з переліком, який є вичерпним:
1) відомості про засоби провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (додаток 2);
2) відомості про місця провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (додаток 3);
3) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності, користування або концесії здобувача ліцензії на заявлені засоби провадження господарської діяльності;
4) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);
5) копії сторінок технічних паспортів теплогенеруючих установок (або інших документів), що підтверджують їх технічні характеристики та місце їх встановлення (у разі відсутності технічного паспорту на теплогенеруючі установки - інші документи, що підтверджують їх технічні характеристики).
Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються відповідно до опису, складеного за формою згідно з додатком 4 до Ліцензійних умов, у двох екземплярах.

Увійти за допомогою BankID

Остання зміна сторінки: 15-02-2019 16:22