Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

Суб’єкт надання адміністративної послуги: 
Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства
Інформаційна картка адміністративної послуги: 
Технологічна картка адміністративної послуги: 
Зразок заяви: 
Бланк заяви: 
Перелік документів: 

Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з постачання теплової енергії, подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов (додається).
До заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються документи згідно з переліком, який є вичерпним:
1) відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії (додаток 2);
2) відомості про місця провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії (додаток 3);
3) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби).
Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються відповідно до опису, складеного за формою згідно з додатком 4 до Ліцензійних умов, у двох екземплярах.

Увійти за допомогою BankID

Остання зміна сторінки: 15-02-2019 16:22