Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення

Суб’єкт надання адміністративної послуги: 
Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства
Інформаційна картка адміністративної послуги: 
Технологічна картка адміністративної послуги: 
Зразок заяви: 
Бланк заяви: 
Перелік документів: 

Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов.
До заяви про отримання ліцензії здобувач ліцензії подає документи згідно з переліком, який є вичерпним:
1) відомості про засоби провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення (додаток 2);
2) відомості про місця провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення (додаток 3);
3) копія паспорта керівника здобувача ліцензії із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);
4) копія документа, що підтверджує наявність акредитованої лабораторії, яка здійснює виробничий контроль, або копія договору на виконання таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій;
5) схема мереж, споруд та інших об’єктів, задіяних у провадженні діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затверджена керівником суб’єкта господарювання, із зазначенням точок розмежування (за наявності) з іншими суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення та приладів обліку.
Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії надаються відповідно до опису, складеного у двох екземплярах за формою згідно з додатком 4 до цих Ліцензійних умов.

Увійти за допомогою BankID

Остання зміна сторінки: 15-02-2019 16:21