Про підсумки соціально-економічного розвитку області за січень-грудень 2017 року

Про підсумки соціально-економічного розвитку області за січень-грудень 2017 року

Основні показники роботи господарського комплексу області у 2017 році свідчать про певне покращення динаміки економічного та соціального розвитку.
У 2017 році індекс промислової продукції зріс і становив 100,2 відсотка. Зростання досягнуто за рахунок підприємств  переробної промисловості на 0,7 відс., зокрема зафіксовано зростання у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування на 3,9 відс. та виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції – на 0,9 відсотка. Скорочення допущено у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 16,2 відс. та постачанні  електроенергії,  газу,  пари  та  кондиційованого  повітря на 0,7 відсотка. Загальний обсяг реалізованої промислової продукції за 11 місяців 2017 року становив 18,7 млрд. грн. проти 15,7 млрд.грн. за відповідний період 2016 року, тобто збільшився на 3,0 млрд. гривень.
Загальний обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах підприємств за січень-листопад 2017 року становив 18,7 млрд. грн. проти 17,6 млрд.грн. за відповідний період 2016 року, тобто збільшився на 1,1 млрд. гривень. У структурі реалізованої промислової продукції області провідне місце займає переробна промисловість – 70,5 відс., постачання електроенергії, газу, пари  та  кондиційованого повітря – 27,4 відс., водопостачання; каналізація, поводження з відходами 1,2 відс., добувна промисловість і розроблення кар'єрів становила 0,9 відсотка. 
Індекс обсягів сільськогосподарського виробництва у всіх категоріях господарств становив за 2017 рік 99,1 відс., у тому числі на сільськогосподарських підприємствах – 81,1 відс., у господарствах населення – 100,8 відсотка.
Всіма категоріями господарств у 2017 році утримувалось 120,7 тис. голів великої рогатої худоби (98,8 відс. до 2016 року), 229,3 тис. голів свиней (87,3 відс.), 140,5 тис. голів овець  та  кіз (99,2 відс.), 3036,2  тис. голів  птиці (97,3 відсотка). Реалізовано на забій сільськогосподарських тварин у живій масі 76,8 тис. тонн або 101,4 відс. до 2016 року, вироблено молока – 324,3 тис. тон або 101,2 відс. та яєць 358,4 млн. шт. або  102,6 відсотка.
Обсяг виконаних будівельних робіт у 2017 році становив 960,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції склав 105,9 відсотка. За 2017 рік в області було профінансовано 136,7 млн. грн. з державного фонду регіонального розвитку.
У січні-вересні 2017 року в області прийнято в експлуатацію 290,4 тис.кв.м загальної площі житла, що на 28,8 відс. більше відповідного періоду попереднього року. Значну частину (81,0 відс.) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 19,0  відс. - у будинках з двома та більше квартирами.
За січень–вересень 2017 року фінансовий результат великих і середніх підприємств до оподаткування становив 211,1 млн.грн прибутків (у відповідному періоді 2016 року  385,2 млн.грн  прибутку). Прибуток становив 870,9 млн.грн і проти січня–вересня 2016 року зменшився на 1,1 відс. Збитків допущено на суму 659,8 млн.грн, що на 33,3 відс. більше порівняно з відповідним періодом 2016 року. Протягом січня–вересня 2017 року частка збиткових підприємств порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилась на 5,8 в.п. і склала 30,9 відсотка.
У січні–вересні 2017 року підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3305,0 млн.грн капітальних інвестицій, що на 36,5 відс. більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2016 року. Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 49,8 відс.  загального обсягу. Частка коштів населення на будівництво житла становила 30,0 відс.. За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 9,9 відс.  капітальних інвестицій. Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,6 відс.  загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 60,1 відс.  усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 36,7 відс. У розрахунку на одну особу за січень–вересень 2017 року по області освоєно 2631,1 інвестицій.
Обсяг прямих іноземних інвестиції (акціонерного капіталу) в економіку області станом на 1 жовтня 2017 року становить 333,2 млн. дол. США, станом на 01.01.2017 – 317,0 млн. дол. США. Іноземні інвестиції розміщені наступним чином: промисловість – 81,9 відс. загального обсягу залучених інвестицій по області, в т.ч. переробна промисловість – 80,3 відс.; транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 6,1 відс.; операції з нерухомим майном – 4,8 відс.; діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 2,3 відс.; тимчасове розміщування й організація харчування – 1,9 відс.; оптова та роздрібна торгівля – 1,2 відс., сільське господарство, лісове та рибне  господарство –  0,8 відс., будівництво – 0,6 відсотка.
У січні–листопаді 2017 року експорт товарів становив 1325,0 млн.дол. США, імпорт – 1232,4 млн.дол.США. Порівняно із січнем–листопадом 2016 року експорт збільшився на 18,6 відс., імпорт – на 18,3 відсотка. Позитивне сальдо становило 92,5 млн.дол.США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,08 (у січні–листопаді 2016 року – 1,07).
За 2017 рік вантажооборот підприємств становив 7885,5 млн.ткм, або 107,4 відс. до 2016 року. Підприємствами транспорту перевезено 5587,3 тис.т вантажів, що становить 100,1 відс. від обсягу 2016 року. Всіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 3101,0 млн.пас.км, що на 16,3 відс. більше 2016 року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 38,1 млн. пасажирів, що на 8,5 відс. менше від обсягу  2016 року.
Розрахунки за спожиті енергоносії: рівень оплати станом на 1 січня 2018 року (за оперативними даними) за електроенергію становив 98,7 відс. (на відповідну дату 2017 року – 99,3 відс.), за природний газ – 84,3 відс. (на відповідну дату 2017 року – 71,3 відсотка).
Обсяг обороту роздрібної торгівлі за  2017 рік склав 18,3 млрд. грн., що у порівняних цінах на 17,2 відс. більше ніж у 2016 році. Обсяг роздрібного товарообороту (підприємств - юридичних осіб) у порівнянні з 2016 роком зріс на 18,9 відс. і склав 12,2 млрд. грн. 
Споживчі ціни по області у грудні 2017 року порівняно з листопадом зросли на 1,2 відс., по країні – на 1,0 відс., з початку року по області зросли на 13,9 та країні – на 13,7 відсотка. На споживчому ринку області у грудні 2017 року порівняно з листопадом ціни на продукти харчування зросли на 1,6 відсотка.
Впродовж 2017 року до бюджетів усіх рівнів Закарпатської області надійшло податків, зборів та інших доходів у сумі 10 808,7 млн. грн., що більше, ніж за 2016 рік на 33,9 відс. або на 2 736,6 млн. гривень. До державного бюджету мобілізовано 6 199,8 млн. грн., що на 24,9 відс. або на 1 234,6 млн. грн. більше, ніж за попередній рік та до місцевих – 4 608,9 млн. грн., що на 48,3 відс. або на 1 502,0 млн. грн. більше, ніж за 2016 рік.  Доходи загального фонду місцевих бюджетів зросли на 36,6 відс. або на 1 007,6 млн. грн., спеціального – у 2,4 раза або на 494,4 млн. гривень. До загального та спеціального фондів місцевих бюджетів області надійшло субвенцій у обсязі 8 216,4 млн. гривень.
Надходження власних коштів до бюджету Пенсійного фонду (без врахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) за січень-грудень 2017 року зросли у порівнянні з відповідним періодом 2016 року на 4,8 відсотка і становили 26,0 млн. грн. Рівень виконання завдання по надходженню становив 103,2 відсотка.
Борг по страховим внескам до бюджету Пенсійного фонду за січень-грудень 2017 року до початку року зменшився на 5,1 відс. і склав 12,0  млн. гривень.
Заробітна плата штатних працівників, зайнятих в економіці області у грудні 2017 року становила 8127 гривень. Темп росту середньомісячної заробітної плати в області до відповідного місяця 2016  року становив 145,2 відс. та перевищив рівень законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати та розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3200 грн.) у 2,5 рази.
Заборгованість із виплати заробітної плати  на підприємствах, організаціях області на 1 січня 2018 року становила 2,4 млн. грн. і порівняно до 1 січня 2017 року (3025,7 тис. грн.) зменшилась на 19,3 відсотка. На економічно активних підприємствах борг становив 1,8 млн. грн., і порівняно до 1 січня 2017 року (2945,8 тис. грн.) знизився на 37,8 відсотка.
Станом на 01.01.2018 року на обліку в державній службі зайнятості перебувало 5210 безробітних, що на 12,1 відс. менше, ніж на відповідну дату 2017 року.
За січень-грудень 2017 року працевлаштовано 20448 осіб, що на 0,3 відс. більше відповідного періоду 2016 року.

Остання зміна сторінки: 06-03-2018 14:53