Довідка про стан виконання місцевих бюджетів Закарпатської області за січень-квітень 2018 року

Довідка про стан виконання місцевих бюджетів Закарпатської області за січень-травень 2018 року

Впродовж січня-травня 2018 року до місцевих бюджетів області надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 1964,1 млн. грн., що становить 121,4 відс. до відповідного показника січня-травня 2017 року або більше на 346,3 млн. гривень.
До загального фонду місцевих бюджетів області надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 1725,0 млн. грн., що складає 121,4 відс. до відповідного показника січня-травня 2017 року або більше на 304,6 млн. гривень. 
Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів області виконані у сумі 239,2 млн. грн., що становить 121,2 відс. або більше відповідного показника січня-травня 2017 року на 41,8 млн. гривень. 
Впродовж січня-травня 2018 року місцеві бюджети області отримали з державного бюджету базову дотацію у сумі 291,6 млн. грн. та додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 247,8 млн. гривень.
 З державного бюджету до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів області надійшло субвенцій у обсязі 4 282,8 млн. гривень. 
Зокрема отримано такі субвенції:
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,  інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, допомоги по догляду за інвалідами І та ІІ груп внаслідок психічних захворювань та допомоги на дітей-сиріт та дітей, які утримуються у будинках сімейного типу і прийомних сім'ях – 1011,2  млн. грн.; 
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, пільг з послуг зв’язку, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 1152,1 млн. грн.;
- освітня – 1177,1 млн. грн.;
- медична – 798,1 млн. гривень.

Видатки місцевих бюджетів у січні-травні 2018 року становили 6303,3 млн. грн., з них по загальному фонду – 5833,4 млн. грн., по спеціальному фонду – 469,9 млн. гривень.
У структурі видатків загального фонду бюджету області за галузевою ознакою основну питому вагу займали видатки на соціально-культурну сферу та соціальне забезпечення – 91,8 відсотка. Так, частка видатків на освіту склала 35,1 відс. (або 2047,1 млн. грн.), охорону здоров’я – 14,9 відс. (869,5 млн. грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення населення – 39,3 відс. (2292,2 млн. грн.), культуру і мистецтво – 1,8 відс. (102,6 млн. грн.), фізичну культуру і спорт 0,7 відс. (43,0 млн. гривень).
Обсяг видатків загального фонду на захищені статті склав 
4646,8 млн. грн. або 79,7 відс. загального обсягу видатків, із яких на оплату праці з нарахуваннями направлено 2152,2 млн. грн., енергоносії та комунальні послуги  – 185,0 млн. грн., медикаменти – 23,8 млн. грн.,  продукти харчування – 50,9 млн. грн., соціальне забезпечення – 2234,9 млн. гривень.
Крім того, відповідно до урядових рішень, починаючи з 2018 року фінансування видатків закладів охорони здоров’я здійснюється за двома кодами економічної класифікації видатків, а саме: 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” та 3210 „Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)”. Таким чином у галузі охорони здоров’я впродовж січня-травня 2018 року на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 
617,6  млн. грн., енергоносії та комунальні послуги – 64,9 млн. грн., продукти харчування – 20,4 млн. грн. та на придбання медикаментів  – 
77,9 млн. гривень.
За звітний період видатки спеціального фонду місцевих бюджетів склали 469,9 млн. грн., зокрема проведено фінансування галузей соціально – культурної сфери на суму 154,3 млн. грн., транспорту, транспортної інфраструктури, дорожнього господарства – 159,0 млн. грн., будівництва та регіонального розвитку – 87,2 млн. грн., житлово-комунального господарства – 30,5 млн. грн. та органів державного управління – 12,9 млн. гривень.
 

Департамент фінансів Закарпатської ОДА

Остання зміна сторінки: 22-06-2018 13:09