Видача путівки в дитячий будинок-інтернат системи праці та соціального захисту населення (молодіжне відділення)

Суб’єкт надання адміністративної послуги: 
Департамент соціального захисту населення
Інформаційна картка адміністративної послуги: 
Технологічна картка адміністративної послуги: 
Зразок заяви: 
Бланк заяви: 
Перелік документів: 

1. Заяви  батьків  (опікунів,  піклувальників,  керівника установи,  де перебувала дитина, інших законних представників) про прийняття дитини до будинку-інтернату  або  особи  до  молодіжного відділення будинку-інтернату або особистої заяви при прийнятті або переведенні до молодіжного відділення будинку-інтернату.
2. Рішення  органу  опіки  та піклування про поселення до будинку-інтернату,  прийнятого  на  підставі  висновку  лікарської комісії за участю лікаря-психіатра.
3. Копій судових  рішень  щодо  позбавлення батьківських прав,   відібрання   дитини  без  позбавлення  батьківських  прав, стягнення аліментів тощо.
4.  Копій   рішень   органів   опіки   та  піклування  про встановлення опіки (піклування) над вихованцями до 18  років,  які цього потребують.
5. Копій  судових  рішень  про встановлення  опіки   над недієздатними особами.
6. Документів,  що підтверджують статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.
7. Опису  належного  рухомого  та  нерухомого  майна  (за наявності),  документів  про  право вихованця на конкретну житлову площу, відомостей про осіб, які відповідають за його збереження.
8. Довідки про склад сім'ї за становленою формою.
9. Акта обстеження матеріально побутових умов  проживання  батьків (опікунів, піклувальників), з якими проживала дитина.
10. Свідоцтва про народження для  осіб,  які  не  досягли 16-річного віку.
11. Висновку психолого-медико педагогічної комісії.
12. Виписки з історії розвитку дитини.
13. Медичної довідки про стан здоров'я.
14. Індивідуальної  програми реабілітації дитини-інваліда (інваліда) (за наявності).
15. Довідки  про  розмір призначеної державної соціальної допомоги або пенсії (за умови призначення).
16.Психолого-педагогічної характеристики (для вихованця,  влаштованого з будинку-дитини, навчального закладу тощо).
17. Довідки  про  освіту для вихованців,  які навчалися в закладах освіти.
18. Трьох фотокарток розміром 3 х 4 см.
19. Копії паспорта для осіб віком старше 16 років.
20. Довідки    про    відкриття    батьками   (опікунами, піклувальниками)  рахунку   в   банку   за   місцем розташування інтернатної установи для перерахування пенсії, державної соціальної допомоги та інших видів  виплат  на  особистий  рахунок вихованця відповідно до чинного законодавства.
21. У разі відсутності одного з вищезазначених документів  допускається влаштування до будинку-інтернату за умови перебування  дитини  (особи)  у  складних  життєвих  обставинах.  Адміністрація будинку-інтернату  спільно  з  установою,  з якої направляється на  влаштування  дитина  (особа),  сприяє  якнайшвидшому   оформленню відсутнього документа.

Увійти за допомогою BankID

Остання зміна сторінки: 11-06-2018 16:09